Miejsca i godziny obsługi paszportowej

Obsługa osób ubiegających się o wydanie dokumentów paszportowych odbywa się w niżej wymienionych lokalizacjach w Małopolsce:

w siedzibach Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:

 • w Krakowie, ul. św. Sebastiana 9-11
  • poniedziałek: 9.00 -17.00
  • wtorek-piątek: 8.00-15.00

  adres do korespondencji
  Małopolski Urząd Wojewódzki
  Wydział Spraw Obywatelskich
  31-049 Kraków, ul. św. Sebastiana 9-11
  - e-mail: paszporty@malopolska.uw.gov.pl
  - Telefony:
  Informacja paszportowa: 12 39 21 820
  Depozyt paszportowy (informacja o możliwości odbioru paszportu): 12 39 21 806

  - Przyjmowanie wniosków paszportowych: Kraków, ul. św. Sebastiana 11 (parter, sala obsługi paszportowej)
  - Wydawanie paszportów: Kraków, ul. św. Sebastiana 9 (parter, sala obsługi paszportowej).
  - Uwaga !
  Wejście do budynku nr 9 odbywa się po schodach. Osoby mające problem z poruszaniem się mogą odebrać paszport w budynku nr 11, po uprzednim zgłoszeniu się do stanowiska informacji.
 • w Tarnowie, al. Solidarności 5-9

  • poniedziałek: 9.00-17.00
  • wtorek-piątek: 8.00-15.00

  adres do korespondencji
  Małopolski Urząd Wojewódzki
  Delegatura urzędu w Tarnowie
  Wydział Spraw Obywatelskich
  33-100 Tarnów, Al. Solidarności 5-9

  - tel. 14 69 63 100
  - fax 14 69 63 419
  - Mapa dojazdu
 • w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52

  • poniedziałek: 9.00 -17.00
  • wtorek-piątek: 8.00-15.00

  adres do korespondencji
  Małopolski Urząd Wojewódzki
  Delegatura urzędu w Nowym Sączu
  Wydział Spraw Obywatelskich
  33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52

  - tel. 18 54 02 302, 18 54 02 206
  - fax 18 44 37 193
  - Mapa dojazdu
w Terenowych Punktach Paszportowych zlokalizowanych w Starostwach Powiatowych:

 • w Chrzanowie(32-500), ul. Partyzantów 2
 • tel. 32 62 57 983, 32 62 57 990
  • poniedziałek 7.15-16.30
  • wtorek - czwartek 7.15-14.30
  • piątek 7.15-12.30
  • Wymagana wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty
 • w Olkuszu(32-300), ul. Mickiewicza 2
 • tel. 32 64 78 835
  • poniedziałek 9.00-16.30
  • wtorek - piątek 8.00-14.30
 • w Nowym Targu (34-400), ul. Bolesława Wstydliwego 14
  tel. 18 26 10 788, 18 26 10 789
  • poniedziałek - piątek 7.30-14.30
   Wymagana wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty
 • w Oświęcimiu (32-600), ul. Wyspiańskiego 10
  tel. 33 84 49 742
  • poniedziałek, środa, czwartek 8.00-14.30
  • wtorek 8.00-16.00
  • piątek 8.00-13.00
  • Wymagana wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty
 • w Wadowicach (34-100), ul. Batorego 2
  tel. 33 87 34 212
  • poniedziałek, środa, czwartek 7.30-14.45
  • wtorek 7.30-15.45
  • piątek 7.30-13.45
   Wymagana wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty
 • w Limanowej (34-600), ul. Józefa Marka 9
  tel. 18 33 37 998
  • poniedziałek - piątek 8.15-14.30
   wymagana wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty
 • w Gorlicach (38-300), ul. Michalusa 18
  tel. 18 35 48 754
  • poniedziałek - piątek 8.15-14.30
 • w Brzesku (32-800), ul. Głowackiego 51
  tel. 14 66 32 180
  • poniedziałek – piątek 8.00-14.45
   wymagana wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty
 • w Bochni (32-700), ul. Kazimierza Wielkiego 31
  tel. 14 61 53 751
  • poniedziałek – 8.00-15.15
  • wtorek-piątek 8.00-14.45
   wymagana wcześniejsza rezerwacja terminu wizyty
Informujemy, że rezerwacja terminu wizyty w celu złożenia wniosku lub odbioru paszportu jest obowiązkowa w Terenowych Punktach Paszportowych mieszczących się w siedzibach Starostw Powiatowych, które wprowadziły ograniczenia w obsłudze stron, tj. w TPP w Chrzanowie, Nowym Targu, Oświęcimiu, Wadowicach, Limanowej, Brzesku, Bochni.

Jednocześnie zawiadamiamy, że od 8 czerwca 2021 r. w Punktach Paszportowych w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie nie ma możliwości telefonicznej rezerwacji terminu wizyty.

W Oddziale Paszportowym w Krakowie rezerwacji terminu można dokonać jedynie internetowo.

Osoby zgłaszające się do Punktów Paszportowych, które nie posiadają wyznaczonego terminu wizyty, mogą załatwić sprawę w godzinach pracy poszczególnych Punktów i będą przyjmowane w kolejności zgłoszenia się, przy zachowaniu limitu osób wchodzących do Urzędu.

Rezerwacja terminu wizyty w poniższych Punktach Paszportowych odbywa się w godzinach pracy Punktów w następujący sposób:
w Krakowie dokonują rezerwacji:
 • w Chrzanowie
  telefonicznie – dzwoniąc na podane niżej numery telefonów:
  • 32 62 57 983
  • 32 62 57 990
 • w Oświęcimiu
  telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
  • 33 84 49 742
 • w Nowym Targu
  telefonicznie – dzwoniąc na podane niżej numery telefonów:
  • 18 26 10 788
  • 18 26 10 789
 • w Wadowicach
  telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
  • 33 87 34 212
 • w Limanowej
  telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
  • 18 33 37 998
 • w Brzesku
  telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
  • 14 66 32 180
 • w Bochni
  telefonicznie – dzwoniąc na podany niżej numer telefonu:
  • 14 615 37 51

O paszport można się starać we wszystkich punktach paszportowych w kraju, niezależnie od miejsca zameldowania czy zamieszkania. Trzeba jedynie pamiętać o tym, że dokument można odebrać tylko w tym samym miejscu, w którym został złożony wniosek.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo, wprowadzone zostały niezbędne środki ostrożności, w tym ograniczenia dotyczące liczby klientów przebywających w siedzibach Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Terenowych Punktach Paszportowych:

 • Liczba klientów mogących jednocześnie przebywać na salach obsługi będzie odpowiadać liczbie czynnych stanowisk obsługowych. Więcej niż jedna osoba przy jednym stanowisku obsługi może przebywać w przypadku załatwiania sprawy dotyczącej: - osoby małoletniej, - osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może stawić się w urzędzie samodzielnie, - osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie, - osoby wymagającej pomocy tłumacza. Osoby, które zarezerwowały termin prosimy o przybycie kilka minut przed umówioną wizytą (wcześniejsze wejście do Urzędu nie będzie możliwe).
 • Należy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz możliwości dezynfekcji rąk (przy wejściu na salę obsługi klientów) – w celu identyfikacji tożsamości wnioskodawcy konieczne będzie chwilowe odsłonięcie twarzy. W przypadku, gdy interesant lub osoba niebędąca pracownikiem Urzędu, wchodząca do Urzędu w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych, nie przestrzega nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, a pracownik Urzędu powziął uzasadnione wątpliwości czy jest ona zwolniona z tego nakazu z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, z powodu trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, może on zwrócić się do Policji o weryfikację faktu posiadania przez tę osobę zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego zwolnienie z ww. nakazu
 • W celu ograniczenia czasu obsługi prosimy w miarę możliwości o wcześniejsze dokonanie opłaty paszportowej na konto:
  MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
  NBP Oddział Okręgowy w Krakowie
  08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

  oraz przedłożenie fotografii, dotychczas posiadanego paszportu, a w przypadku gdy dokument ten stracił ważność również ważnego dowodu osobistego.

  Prosimy również o zabranie własnych przyborów do pisania.

  Lista niezbędnych dokumentów znajduje się w opisach procedur na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://muw.pl/default.aspx?page=paszporty
Kierując się troską o Państwa bezpieczeństwo nadal rekomendujemy ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie.

wstecz    do góry     drukuj