INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

 1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  Kontakt osobisty z pracownikami wydziału będzie możliwy:
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 2. Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:
  • w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:
   • Informacje: https://bip.malopolska.pl/muw,m,303369,ochrona-danych-osobowych.html
   • zaleca się przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej na adres e-mail lub za pomocą platformy e-PUAP;
   • w przypadku konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie prosimy o zgłaszanie się do Punktu Obsługi Klienta pojedynczo z zachowaniem odpowiedniej odległości zarówno od pracownika jak i pozostałych osób przebywających na korytarzu;
   • Informacja e-mail: iod@malopolska.uw.gov.pl
   • telefon: 12 39 21 952;
  • w sprawach dotyczących przekazania dokumentów niejawnych:
   • wskazane jest przekazywanie dokumentów niejawnych za pośrednictwem „operatora pocztowego” bądź Poczty Specjalnej;
   • w przypadku konieczności osobistego dostarczenia przesyłki niejawnej do Urzędu prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu dostarczenia przesyłki niejawnej,
   • po ustaleniu terminu przekazania przesyłki, prosimy o zgłoszenie się do Punktu Obsługi Klienta, pojedynczo z zachowaniem odpowiedniej odległości zarówno od pracownika, jak i pozostałych osób przebywających na korytarzu;
   • pracownik Punktu Obsługi Klienta telefonicznie zawiadomi wskazanego przez klienta pracownika Zespołu;
   • pracownik Zespołu zgłosi się do Punktu Obsługi Klienta i w zależności od potrzeb załatwi sprawę na miejscu lub wraz z klientem przejdzie do pomieszczeń Zespołu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
   • po załatwieniu sprawy pracownik Zespołu odprowadzi klienta do wyjścia z Urzędu.
   • e-mail: zi@malopolska.uw.gov.pl
   • telefon: 12 39 21 251.
wstecz    do góry     drukuj