INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WYDZIAŁ ZDROWIA

 1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  Kontakt osobisty z pracownikami wydziału będzie możliwy:
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 2. Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:
  • w sprawach dotyczących specjalizacji lekarskich, lekarsko-dentystycznych i specjalizacji w pozostałych zawodach (farmaceuci, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci i w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia):
   - informacje:
   Kontakt osobisty z pracownikami merytorycznymi możliwy jest jedynie w sytuacjach wyjątkowych, po wcześniejszym, telefonicznym lub e-mailowym, umówieniu się na spotkanie.
   W przypadku składania dokumentów do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, proszę o przesyłanie kompletu dokumentów spakowanych (np. w teczce) drogą pocztową na adresy:
   - Wydział Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków,
   - Delegatura w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz,
   - Delegatura w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów.
  • w sprawach dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych oraz realizacji Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030:
   - informacje: niezbędną dokumentację dotyczącą Programu integracji na 2022 rok należy dostarczać tylko za pośrednictwem poczty (na adres Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) lub platformy ePUAP (adres skrytki: /ag9300Ihke/skrytka).

  • w sprawach dotyczących rejestru podmiotów leczniczych
   - informacje: wniosek o wpis do rejestru, zmianę w rejestrze i wykreślenie z rejestru składa się w postaci elektronicznej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego. Składanie wniosków o wpis do rejestru, wpis zmian w rejestrze oraz o wykreślenie z rejestru odbywa się poprzez aplikację dla Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą dostępną na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl/
   • zachęcamy do korzystania z formularza elektronicznego na stronie: https://rpwdl.csioz.gov.pl/
   • Informacja e-mail: wz@muw.pl
   • Telefon: (12) 392-13-53, (18) 540-23-12, (14) 696-32-19, (12) 392-19-43, (12) 392-19-44.
wstecz    do góry     drukuj