INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW

 1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  • e-mail: sc@malopolska.uw.gov.pl, w sprawach obywateli państw trzecich: info.opt@muw.plw sprawach obywateli Unii Europejskiejue@muw.pl
  • telefon w sprawach cudzoziemców: 12 210 20 20
  • platforma ePUAP - adres skrytki: /ag9300lhke/skrytka

  Kontakt osobisty z pracownikami wydziału będzie możliwy:
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 2. Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:
  • w sprawach dotyczących legalizacji pobytu i pracy obywateli państw trzecich, w tym w szczególności w sprawach:
   - składania wniosków i wydawania zezwoleń na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi,
   - wydawania i wymiany kart pobytu,
   - zezwoleń na pracę,
   - zaproszeń,
   - przedłużania wiz
   - wymiany i wydania nowych dokumentów dla obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
  • w sprawach obywateli Unii Europejskiej
   • rejestracji pobytu obywateli UE oraz członków ich rodzin
   • uzyskanie prawa stałego pobytu przez obywateli UE oraz członków ich rodzin
   • Informacja e-mail: ue@muw.pl w godz. 08:00 – 15:00
wstecz    do góry     drukuj