INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WYDZIAŁ PRAWNY I NADZORU

 1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  Kontakt osobisty z pracownikami Wydziału Prawnego i Nadzoru będzie możliwy:

  - jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  - wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.


  Klienci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:
  - zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na prośbę pracownika Urzędu;
  - dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji;
  - zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

  Kontakt z Urzędem odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej, w sprawach:
  • dotyczących działalności Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie – strony postępowań mają prawo wglądu w akta spraw w siedzibie Komisji, ul. Ujastek 7, Budynek „Budimex”, 31-752 Kraków, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerami tel. 12 448-10-21 lub 12 448-10-22;
  • dotyczących prowadzonych postępowań administracyjnych i udostępniania akt;
  • dotyczących udostępniania do wglądu Dzienników Urzędowych:
 2. Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:
  • w sprawach dotyczących obsługi prawnej Urzędu:
  • w sprawach dotyczących działalności Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie (ul. Ujastek 7, Budynek „Budimex”, 31-752 Kraków)
   • informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu, a mianowicie www.malopolska.uw.gov.pl po lewej stronie znajduje się zakładka „Zdrowie”, a dalej po jej rozwinięciu zakładka „Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych”,
   • zachęcamy do korzystania z formularza elektronicznego wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, który jest do pobrania w wersji „pdf”, jak i „doc” pod adresem: https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=woj_komisja_ds_zdarzen_med
   • Informacja e-mail: zdarzenia.medyczne@malopolska.uw.gov.pl
   • telefon: 12 448-10-21 lub 12 448-10-22

  • w sprawach z zakresu nadzoru prawnego nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego:
  • w sprawach z zakresu Redakcji Dziennika Urzędowego oraz udostępniania do wglądu Dzienników Urzędowych:
wstecz    do góry     drukuj