INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I LOGISTYKI

 1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  Kontakt osobisty z pracownikami wydziału będzie możliwy:
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 2. Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:
  • w sprawach dotyczących naboru do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:
  • w sprawach dotyczących staży i wolontariatów:
  • sprawach dotyczących praktyk studenckich:
  • Kasa Urzędu:

   • Kraków, ul. Basztowa 22, III piętro, pokój 303
   • telefon: 12 39 21 303

    poniedziałek-piątek : zawieszona bezpośrednia obsługa interesantów

   • Należności wobec MUW w Krakowie ( w tym: opłatę paszportową, opłatę za kartę pobytu, opłatę za zatrudnianie cudzoziemców, należności z tytułu czynszów i opłat za administrowanie nieruchomościami Urzędu oraz karę lub grzywnę nałożoną przez Wojewodę Małopolskiego) można uregulować za pośrednictwem bankowości elektronicznej dokonując wpłat na konto Urzędu:
    08 1010 1270 0051 2222 3100 0000

wstecz    do góry     drukuj