INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY

 1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  Dokumenty przyjmowane są TYLKO za pośrednictwem operatora pocztowego oraz platformy ePUAP. Brak możliwości osobistego składania dokumentów na dzienniku podawczym MUW. Prosimy o składanie wniosków dotyczących wyłącznie spraw pilnych!

  Kontakt osobisty z pracownikami wydziału będzie możliwy:
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 2. Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:
  • w sprawach dotyczących administracji architektoniczno-budowlanej I instancji:
   • Informacja e-mail: wi@malopolska.uw.gov.pl
   • Zgłoszenia, pozwolenia na budowę i inne postępowania dotyczące dróg i innych obiektów pozostających we właściwości wojewody telefon: 12 39 21 667 lub 12 39 21 668

   • Zgłoszenia, pozwolenia na budowę i inne postępowania na terenach zamkniętych i kolejowych tel.: 12 39 21 609 , 12 39 21 625, 12 39 21 681,
  • w sprawach dotyczących zezwoleń na realizację inwestycji drogowych oraz pozwoleń na realizację inwestycji przeciwpowodziowych:
   • Informacja e-mail: wi@malopolska.uw.gov.pl
   • budowle przeciwpowodziowe tel. 12 39 21 663,
   • zezwolenia na realizacje inwestycji drogowych tel. 12 39 21 422,12 39 21 518
   • postępowania drugoinstancyjne w sprawach zezwolenia na realizacje inwestycji drogowych tel. 12 39 21 459
  • w sprawach dotyczących administracji architektoniczno-budowlanej II instancji:
  • w sprawach dotyczących planowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji:

   • planowanie przestrzenne
   • ustalanie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych
wstecz    do góry     drukuj