INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  Kontakt osobisty z pracownikami wydziału będzie możliwy:

  • jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailowym.
  W sprawach dotyczących Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej bezpośrednia obsługa klienta odbywa się z zachowaniem następujących zasad:
  • stawiennictwo - po wcześniejszym wezwaniu na konkretny termin i godzinę,
  • liczba osób obsługiwanych w tym samym czasie nie może być większa niż 1 osoba, w odstępach czasowych co 15 minut,
  • punkt obsługi klienta zawiadamia sekretarza Komisji o wizycie klienta,
  • sekretarz Komisji wprowadza klienta do pomieszczenia Komisji, a następnie odprowadza klienta do punktu obsługi.
  • e-mail: awie@malopolska.uw.gov.pl , kkiw@malopolska.uw.gov.pl
  • telefon: 12 39 21 488, 12 39 21 478

 2. Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:
wstecz    do góry     drukuj