INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA

  1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

    Kontakt osobisty z pracownikami wydziału będzie możliwy:
    • w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
    • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

  2. Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:
    • w sprawach dotyczących wykroczeń i przestępstw, w tym zgłaszanie przypadków kłusownictwa:
wstecz    do góry     drukuj