INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WYDZIAŁ PROGRAMÓW INFRASTRUKTURALNYCH I ROLNICTWA

 1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  Kontakt z Urzędem odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

  Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu będzie możliwy:
  • jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym,
  • z zachowaniem zasad wskazanych w komunikacie dotyczącym obsługi interesantów MUW w Krakowie

 2. Szczegółowe dane kontaktowe Wydziału:
 3. w sprawach dotyczących szacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę Małopolskiego szkód w rolnictwie
 4. w sprawach dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 5. w sprawach dotyczących dotacji podmiotowej dla spółek wodnych i ZSW
 6. w sprawach dotyczących ustanawiania w drodze aktów prawa miejscowego stref ochronnych ujęć wód podziemnych i powierzchniowych oraz sporządzania analiz ryzyka dla ujęć wód przeznaczonych do spożycia
 7. w sprawach dotyczących: dopłat do czynszu finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
 8. w sprawach dotyczących realizacji zadań Krajowego Kontrolera w ramach Programu Interreg V-A Polska –Słowacja 2014-2020
wstecz    do góry     drukuj