INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WOJEWÓDZKA INSPEKCJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA

Ogólne dane kontaktowe wydziału:

 • e-mail: ig@malopolska.uw.gov.pl
 • telefon: 12 39 21 631 - sekretariat
 • platforma ePUAP - adres skrytki: /ag9300lhke/skrytka

Kontakt osobisty z pracownikami wydziału będzie możliwy:
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Dane kontaktowe pracowników rozpatrujących sprawy:

Oddział Katastru
 • odwołania od decyzji w sprawach ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • scalenia i wymiana gruntów
Marta Mroczek-Dziuk – Kierownik Oddziału Katastru telefon: 12 39 21 889 email: mmro1@malopolska.uw.gov.pl
Katarzyna Biela-Lenda
telefon: 12 39 21 879 email: kbiela@malopolska.uw.gov.pl
Jan Buczakowski
telefon: 12 39 21 324 email: jbuczakowski@malopolska.uw.gov.pl
Edyta Górniak
telefon: 12 39 21 257 email: egor2@malopolska.uw.gov.pl
Katarzyna Głowacz
telefon: 12 39 21 310 email: kglowacz@malopolska.uw.gov.pl
Urszula Kopieniak
telefon: 12 39 21 323 email: ukop@malopolska.uw.gov.pl
Anita Maciejowska
telefon: 12 39 21 883 email: apyt@malopolska.uw.gov.pl
Krystyna Sobczyk-Kalemba
telefon: 12 39 21 851 email: ksob@malopolska.uw.gov.pl
Tomasz Tarczoń
telefon: 12 39 21 858 email: ttar@malopolska.uw.gov.pl
Piotr Ślączka
telefon: 12 39 21 908 email: psla@malopolska.uw.gov.pl

Oddział Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli
 • odwołania od decyzji w sprawach prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów sporządzonych przez wykonawcę prac
 • skargi i wniosków dotyczące działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej
 • sprawy dotyczące prac geodezyjnych wykonywanych przez przedsiębiorców oraz jednostki organizacyjne
Agnieszka Król-Podgórna- Kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjnego i Kontroli telefon: 12 39 21 890 email: akro1@malopolska.uw.gov.pl
Maria Chechelska
telefon: 12 39 22 400 email: mche3@malopolska.uw.gov.pl
Tadeusz Dąbkowski
telefon: 12 39 21 887 email: tdabkowski@malopolska.uw.gov.pl
Anna Kowalewska
telefon: 12 39 21 333 email: akowalewska@malopolska.uw.gov.pl
Marek Lubaczewski
telefon: 12 39 21 888 email: mlub2@malopolska.uw.gov.pl
Anna Zapolska
telefon: 12 39 21 881 email: azapolska@malopolska.uw.gov.pl

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Rozwoju i Cyfryzacji Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
Wojciech Śliwiński
telefon: 12 39 21 867 email: wsliwiński@malopolska.uw.gov.pl
wstecz    do góry     drukuj