INFORMACJA DLA KLIENTÓW URZĘDU

WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU

 1. Ogólne dane kontaktowe wydziału:

  Kontakt osobisty z pracownikami wydziału będzie możliwy:
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 2. II Szczegółowe dane kontaktowe wydziału:
  • w sprawach dotyczących złożonych wniosków ws udzielenia ulgi w spłacie opłat legalizacyjnych oraz kar budowlanych:
   e-mail: iwasniowska@malopolska.uw.gov.pl
   telefon: 12 392 1528

  • w sprawach dotyczących złożonych wniosków ws udzielenia ulg w spłacie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych:
   e-mail: aniedzielska2@malopolska.uw.gov.pl
   telefon: 12 392 1528

  • w sprawach dotyczących złożonych wniosków ws udzielenia ulg w spłacie:
   - kar porządkowych,
   - zwrotów przypisanych dotacji;
   - wstrzymania egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym;
   e-mail: acie1@malopolska.uw.gov.pl
   telefon: 12 392 1607

  • w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej oraz rozliczeń dokonanych wpłat i potrąceń z tyt. nienależnie pobranych świadczeń:
   e-mail: akra2@malopolska.uw.gov.pl
   telefon: 12 392 1995
   e-mail: iniemiec@malopolska.uw.gov.pl
   telefon: 12 392 1532
wstecz    do góry     drukuj