KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
W KRAKOWIE DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego władze terenowej administracji rządowej podejmują działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 16 marca 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:

adres: ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
ePUAP: /ag9300lhke/skrytka
adres e-mail: urzad@malopolska.uw.gov.pl
tel.: 12 39 21 527, 12 3921 200

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:

  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
W przypadku konieczności wizyty w głównej siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest od strony ul. Basztowej 22. Należy kierować się do Punktu Obsługi Klienta.

Załóż profil zaufany

Zasady obsługi klientów przez wydziały Urzędu będą publikowane w poszczególnych zakładkach:

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI
ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
WYDZIAŁ REWALORYZACJI ZABYTKÓW KRAKOWA i DZIEDZICTWA NARODOWEGO
BIURO WOJEWODY
WYDZIAŁ SKARBU PAŃSTWA I NIERUCHOMOŚCI
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW
ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
WYDZIAŁ PROGRAMÓW INFRASTRUKTURALNYCH I ROLNICTWA
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
WYDZIAŁ PRAWNY I NADZORU
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I LOGISTYKI
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
WOJEWÓDZKA INSPEKCJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA
PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie.
Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.malopolska.uw.gov.pl

Wojewoda Małopolski
Piotr Ćwik

wstecz    do góry     drukuj