Komunikat w sprawie organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie


Szanowni Państwo,
w związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wprowadził do 28 lutego 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu, polegające m.in. na zaprzestaniu bezpośredniej obsługi interesantów.

W ww. okresie Urząd nie przyjmuje klientów, z wyłączeniem:

  • Wydziału Spraw Obywatelskich (Kraków, ul. św. Sebastiana 9),
  • Wydziału Spraw Cudzoziemców (Kraków, ul. Przy Rondzie 6).

Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej. Zasady obsługi klientów przez poszczególne wydziały Urzędu publikowane są w zakładkach umieszczonych poniżej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:

adres: ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
ePUAP: /ag9300lhke/skrytka
adres e-mail: urzad@malopolska.uw.gov.pl
tel.: 12 39 21 527, 12 3921 200

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu będzie możliwy:

  • jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Klienci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:

  • zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na prośbę pracownika Urzędu;
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji;
  • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

Zasady obsługi klientów przez wydziały Urzędu:

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
BIURO WOJEWODY
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I LOGISTYKI
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WYDZIAŁ ZDROWIA
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ SKARBU PAŃSTWA I NIERUCHOMOŚCI
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
WYDZIAŁ PROGRAMÓW INFRASTRUKTURALNYCH I ROLNICTWA
WOJEWÓDZKA INSPEKCJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA
WYDZIAŁ REWALORYZACJI ZABYTKÓW KRAKOWA i DZIEDZICTWA NARODOWEGO
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
WYDZIAŁ PRAWNY I NADZORU
ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA

O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.malopolska.uw.gov.pl

Dyrektor Wydziału Organizacji i Kontroli
Angelika Bodziony-Durych

wstecz    do góry     drukuj