Komunikaty

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 28 kwietnia 2023 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-II.7840.20.5.2023. AH), na wniosek z 27.04.2023 r. złożony przez Radosława Hoszwę, działającego w imieniu inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (pełnomocnictwo znak: PO.0103.4.2022.63 z 23.03.2023 r.)w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa stacji regulacyjno-pomiarowej o przepustowości Q=100 000 nm3/h oraz stacji redukcyjno-pomiarowej o przepustowości Q=20 000 nm3/h w Łukanowicach wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 09.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 12/7 obręb 0203, 195/4, 183/1, 234/1, 153, 147, 281, 280/1, 321 obręb 0005, 169, 38/10 obręb 0003, 137/9, 104/30, 143/2 obręb 0002, 373, 338, 322/7 obręb 0004, 1/1 obręb 0051, 22, 12, 11 obręb 0053, 18, 8/5 obręb 0020, 7/20, 14/20, 22/11, 25/2 obręb 0019, 42, 25 obręb 0039, 80 obręb 0045, 6/4, 7, 8 obręb 0046, 149, 158/8 obręb 0006, 1/9, 5/9 obręb 0147, 88/2 obręb 0065, 136/8, 76/11 obręb 0066, 5/5 obręb 0155, 8/7 obręb 0100, 36/21, 37/11, 164/32, 164/69 obręb 0101, 29/1 obręb 0051, 61 obręb 0044, jednostka ewidencyjna Tarnów Miasto, powiat Miasto Tarnów, 627/2, 632/7, 664/5 obręb 0003 Brzozówka, 1157/2, 1235, 1372, 1578/4, 1523/5 obręb 0011 Zaczarnie, jednostka ewidencyjna Lisia Góra, 3110/1, 3259, 3524, 1030, 903/2, 1150/3, 1162, 904/7, 778, 241, 237/3, 1230/2, 1257/28, 3285/11, 647/1 obręb 0011 Wola Rzędzińska, jednostka ewidencyjna Tarnów, 433, 439, 442/1, 564/4, 574 obręb 0001 Ładna, 1077, 1083/10, 2225/2 obręb 0003 Pogórska Wola, jednostka ewidencyjna Skrzyszów, powiat tarnowski, woj. małopolskie w celu wykonania badań geologicznych niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu oraz wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji, (…) na podstawie art. 19a ust. 1 oraz w związku z art. 38 pkt. 2) lit. zg i art. 39 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1836) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN400 relacji Sędziszów-Tarnów Mościce wraz z odgałęzieniami na terenie miasta Tarnowa”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 09.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 28 kwietnia 2023 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI II.7840.23.1.2023.EJ), na wniosek z 27.04.2023 r. (na wezwanie z 08.05.2023 r. uzupełniony 01 czerwca 2023 r.) złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, adres do korespondencji: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., Oddział w Tarnowie, Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola, działającego przez pełnomocnika Radosława Hoszwę (Pełnomocnictwo znak: PO.0103.4.2022.68 z 23.03.2022 r.), w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa Stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej o przepustowości nominalnej Q = 30 000 nm3/h i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP = 5,5 MPa w Śledziejowicach wraz z infrastrukturą niezbędną do obsługi.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 07.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania, że w obwieszczeniu z dnia 18 maja 2023 r. znak WI-IV.747.2.9.2023 zawiadamiającym strony postępowania o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa wraz z przebudową Infrastruktury kolejowej w ciągu linii kolejowej nr 97 oraz linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane". Zgodnie z wykazem odcinków
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 06.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 5 czerwca 2023 r. decyzji Nr 33/B/2023 znak: WI-II.7840.10.10.2023.PZ o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa trybun tymczasowych na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023 – Krzeszowice. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat krakowski, gmina Krzeszowice, miejscowość Krzeszowice, działki ewidencyjne numer 951/9, 959/4 obręb 0001 Krzeszowice jednostka ewidencyjna 120606_4 Krzeszowice.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 05.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.747.5.17.2023) z 5 czerwca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędna infrastrukturą, w szczególności; tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno - kanalizacyjną wraz z dojazdami i dojściami na działkach 653/33, 653/46, 653/49, 653/54 obr. 4 j. ew. Krowodrza w Krakowie na wniosek inwestora tj. Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o.o. (ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków), w imieniu którego występuje Pan Marek Tobiasz, złożonego 18 maja 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 05.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.747.5.16.2023) z 5 czerwca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną na terenie klubu sportowego Hutnik, dz. nr 521/22, 521/23, 521/35, 521/36, 521/31, obr. 46, j. ew. Nowa Huta, na wniosek inwestora tj. Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o.o. (ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków), w imieniu którego występuje Pan Marek Tobiasz, złożonego 17 maja 2023 r., skorygowanego 18 maja 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 05.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.747.5.12.2023) z 2 czerwca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą w szczególności tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną wraz z dojazdami i dojściami na działce nr: 7/24 obr. 0052 jedn. ewid. Nowa Huta, - na wniosek inwestora tj. Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o. o. (ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków), w imieniu którego występuje Pan Marek Tobiasz, złożonego 12 maja 2023 r., uzupełnionego 15 maja 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 02.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.747.5.13.2023) z 2 czerwca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą w szczególności tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną wraz z dojazdami i dojściami na działkach nr: 240/3, 259/3, 260/4, 261/4, 262/2, 341/1, 342, 343/3, 343/4, 343/5, 343/6, 343/7, 343/8, 343/9, obr. 0015 jedn. ewid. Podgórze, - na wniosek inwestora tj. Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o. o. (ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków), w imieniu którego występuje Pan Marek Tobiasz, złożonego 15 maja 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 02.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.747.5.13.2023) z 2 czerwca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą w szczególności tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną wraz z dojazdami i dojściami na działkach nr: 240/3, 259/3, 260/4, 261/4, 262/2, 341/1, 342, 343/3, 343/4, 343/5, 343/6, 343/7, 343/8, 343/9, obr. 0015 jedn. ewid. Podgórze,
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 02.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.747.5.11.2023) z 2 czerwca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą w szczególności tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną wraz z dojazdami i dojściami na działkach nr: 180/5, 180/15 obr. 0012 jedn. ewid. Krowodrza, - na wniosek inwestora tj. Igrzyska Europejskie 2023 Sp. z o. o. (ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków), w imieniu którego występuje Pan Marek Tobiasz, złożonego 12 maja 2023 r., uzupełnionego 15 maja 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 02.6.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 29 maja 2023 r. decyzji Nr 30/B/2023 znak: WI-II.7840.10.9.2023.PZ o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa trybun tymczasowych na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023 – Kryspinów. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat krakowski, gmina Liszki, miejscowość Budzyń, działki ewidencyjne numer 113/10, 114/1, 125/2 obręb 0001 Budzyń jednostka ewidencyjna 120607_2 Liszki.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 29.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 26 maja 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.22.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa przepustu kolejowego w km 1,867 (od km 1,855 do km 1,880 - wg kilometracji projektowanej toru nr 1) w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane, w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane, realizowane w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane, na działce nr 340/1 obr. 0001 Chabówka, j.ewid. Rabka-Zdrój.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 29.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 26 maja 2023 r. decyzji Nr 29/B/2023 znak: WI-II.7840.10.8.2023.PZ o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa trybun tymczasowych na potrzeby Igrzysk Europejskich 2023 – Kolna. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat krakowski, gmina Liszki, miejscowość Kryspinów, działka ewidencyjna numer 1110/113 obręb 0007 Kryspinów jednostka ewidencyjna 120607_2 Liszki.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 29.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, po rozpatrzeniu odwołania stron postępowania, decyzją znak: DOA.7110.13.2023.JOO z 21 lutego 2023 r., utrzymał w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z 19 grudnia 2022 r., nr 90/B/2022, znak: WI-II.7840.17.14.2022.MZ, w części dotyczącej działek nr ewid. 21620/5, 1620/6, 1617/1, 1611/4, 1611/8, 1599/4, 1599/12 obręb ewidencyjny nr 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna nr 121301_1 Oświęcim oraz 1190/4, 1190/5, 1190/6, 1190/7, 1198/2 obręb ewidencyjny nr 0011 Rajsko, jednostka ewidencyjna nr 121306_2 Oświęcim. Zaskarżoną decyzją Wojewody Małopolskiego, wydaną inwestorowi: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, adres do korespondencji: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany, działającemu przez peł¬no¬¬mocnika Michała Popko, orzeczono o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa nowego odcinka gazociągu w/c DN150 oraz częściowa rozbiórka gazociągu istniejącego w ramach realizacji zadania: Przebudowa gazociągu DN150 PN2,5 MPA relacji Oświęcim - Kęty na odcinku ZZU BZ 0900 - przekładka: Adolfin - Stawy Grójeckie wraz z ZZU. Maksymalne ciśnienie robocze MOP – 2,0 MPa, długość ok. 450 mb.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Igrzyska Europejskie Sp. z o. o., ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, złożony 15 maja 2023 r., uzupełniony 25 maja 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą w szczególności tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną wraz z dojazdami i dojściami na terenie Ośrodka Sportowego Kolna na działkach nr: 1/9, 7/3, 7/5, 7/4, 7/6, 7/7, 8/3, 10/3, 10/4, 103/5, 103/6, 105/11, 105/12, 105/14, 108/14, 112/17, 112/18 obr. 0001 jedn. ewid. Podgórze, nr: 11/27, 14/2 obr. 0022 jedn. ewid. Krowodrza oraz nr: 1110/72, 1110/111, 1110/113, 1110/115 1169/10 obr. 7 - Kryspinów jedn. ewid. Liszki.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 25 maja 2023 r. decyzji Nr 3/W/2023, znak: WI-II.7840.1.48.2021.MM, stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 9/BK/2021 znak: WI-II.7840.1.48.2021.PZ z 28 września 2021 r., o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa stacji Olkusz od km 43+600 do km 46+778 w ramach projektu pn.: „Prace na liniach kolejowych nr 62,660 na odcinku Tunel – Bukowno – Sosnowiec Płd.”. Zakres robót: • budowa, rozbudowa układu torowego z podtorzem i robotami okołotorowymi; • budowa i przebudowa odwodnienia układu torowego, obejmująca rowy i odwodnienie wgłębne; • rozbiórki i budowa peronów z dojściami wraz z niezbędną infrastrukturą; • budowa wiat siedziskowych oraz rozbiórka i budowa wiaty sektorowej; • rozbiórka obiektów kubaturowych; • rozbiórka obiektu inżynierskich – kładka dla pieszych; • budowa obiektów inżynierskich – przejście podziemne; • budowa i przebudowa sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z sterowaniem lokalnym odłącznikami sieci trakcyjnej; • rozbudowa i przebudowa przejazdu kolejowego wraz z zjazdami oraz odwodnieniem; • rozbiórka i budowa budynku nastawni wraz z przyległymi przyłączami; • budowa i przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV; • przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych zasilających odbiory nietrakcyjne (LPN); • budowa i przebudowa kabli i kanałów telekomunikacyjnych oraz elektrycznych; • przebudowa sieci i urządzeń sterowania ruchem kolejowych (srk); • przebudowa kolidujących obiektów oraz sieci i urządzeń istniejącego uzbrojenia terenu niezwiązanych z infrastrukturą kolejową, zlokalizowanych w obszarze projektowanej infrastruktury kolejowej. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat olkuski, gmina Olkusz, miejscowość Olkusz, działki ewidencyjne numer: 2115/26, 2115/41, 2115/42, 3521/5, 2578/8, 2578/6, 2577/5, 2115/45, 2115/51, 2115/49, 2577/4, 2578/9, 2578/7, 2577/6, 2115/29, 2115/27, 2115/16, 2115/50, 2115/52, 2115/46, 5043, 2115/34, 2679/1, 2117/2 obręb 0001 Olkusz jednostka ewidencyjna 121205_4 Olkusz-miasto, wydanej dla inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 25 maja 2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa oraz remont infrastruktury kolejowej w km od 41,697 do 42,745, od km 42,757 do km 42,769 oraz od km 42,801 do km 43,060 linii kolejowej nr 99 w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 30 marca 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 25 maja 2023 r. zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji znak: WI-IV.747.1.13.2022 z 21 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa stacji regulacyjno-pomiarowej o przepustowość/ Q = 100 000 nm3/h oraz stacji redukcyjno-pomiarowej o przepustowości Q = 20 0000 nm3/h w Łukanowicach wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 25.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 24 maja 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.87.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 231/6 obręb 0022 Skrzeszowice, jednostka ewidencyjna Kocmyrzów-Luborzyca, w celu wykonania badań geologicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa gazociągu DN700 Wężerów- Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 25.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia że, w dniu 22 maja 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.7.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 wraz z budową technicznej infrastruktury towarzyszącej oraz niezbędną dla potrzeb zadania rozbiórką, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy gazociągu DN150 do SRP Bochnia pl. Konstytucji"., Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa), działającego przez pełnomocnika: Panią Katarzynę Październy - wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 27 marca 2023 r., uzupełniony 21 kwietnia 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 22 maja 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.7.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 wraz z budową technicznej infrastruktury towarzyszącej oraz niezbędną dla potrzeb zadania rozbiórką, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowej budowy gazociągu DN150 do SRP Bochnia pl. Konstytucji"., na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa), działającego przez pełnomocnika: Panią Katarzynę Październy - wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 27 marca 2023 r., uzupełniony 21 kwietnia 2023 r
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 18 kwietnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora (uzupełniony 11 maja 2023 r.) tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kładki w km 50,916 linii nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa obiektów inżynieryjnych wraz z likwidacją przejazdów kolejowo-drogowych w poziomie szyn na odcinku Jaworzno Szczakowa - Kraków na linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny, dla budowy układów drogowych wraz z nowymi wiaduktami drogowymi w km 34,797. 43,152: 53,042 oraz budowy nowych przejść podziemnych pod torami w km 50,918; 61,838 linii kolejowej nr 133 Dąbrowa Górnicza Ząbkowice - Kraków Główny, na działce nr 340/1 obr. Rudawa, j.ewid. Zabierzów.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 316, 342, 329 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.18.2023) z 19 maja 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa przepustu w km 33.076 (km 33.096 wg PFU) linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane realizowana w ramach inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane”, na działkach nr: 10610/3, 10688/3 obr. 0201 Biały Dunajec, j. ewid. Biały Dunajec.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Igrzyska Europejskie Sp. z o. o., ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, złożony 18 maja 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędna infrastrukturą, w szczególności; tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno - kanalizacyjną wraz z dojazdami i dojściami na działkach 653/33, 653/46, 653/49, 653/54 obr. 4 j. ew. Krowodrza w Krakowie.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Igrzyska Europejskie Sp. z o. o., ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, złożony 17 maja 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą, w szczególności tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną na terenie klubu sportowego Hutnik, dz. nr 521/22, 521/23, 521/35, 521/36, 521/31, obr. 46, j. ew. Nowa Huta
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 26 kwietnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.9.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa wraz z przebudową Infrastruktury kolejowej w ciągu linii kolejowej nr 97 oraz linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane". Zgodnie z wykazem odcinków.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia że, w dniu 17 maja 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.5.2023, zmieniająca ostateczną decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2022 r., znak: WI-IV.747.1.4.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100-300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa gazociągu Siołkowa Nowy Sącz wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego” na odcinku Cieniawa – Nowy Sącz (SRP Piątkowa), na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów), działającego przez pełnomocnika: Pana Artura Machulę - wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 24 lutego 2023 r., uzupełniony 6 i 14 kwietnia 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 18 maja 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.86.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2067/1 obręb 0017 Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 12 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.5.2023

 • Wojewoda Małopolski wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą w szczególności tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną wraz z dojazdami i dojściami na działkach nr: 240/3, 341/1, 259/3, 260/4, 261/4, 262/2, 343/3, 343/4, 343/5, 343/6, 343/7, 343/8, 343/9, 342 obr. 0015 j. ewid. Podgórze.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, po rozpatrzeniu odwołania stron postępowania, decyzją znak: DOA.7110.94.2023.RKS z 15 maja 2023 r., utrzymał w mocy decyzję Wojewody Małopolskiego z 14 lutego 2023 r., nr 5/BZ/2023, znak: WI-II.7840.1.105.2022.EBu, w części dotyczącej działki nr ewid. 2428, obr. 0001 Babice. Zaskarżoną decyzją Wojewody Małopolskiego, wydaną inwestorowi: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, adres do korespondencji: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany, działającemu przez peł¬no¬¬mocnika Grzegorza Okaja, orzeczono o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz – Oświęcim. Odcinek L3 – woj. małopolskie [L ≈ 8,0 km], w ramach zamierzenia pod nazwą: - Gazociąg relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300; - Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap II Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim - Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową Stacja Redukcyjno-Pomiarową Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 17 maja 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.5.2023 zmieniająca ostateczną decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia 26 lipca 2022 r., znak: WI-IV.747.1.4.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100-300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa gazociągu Siołkowa Nowy Sącz wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego” na odcinku Cieniawa – Nowy Sącz (SRP Piątkowa), na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów), działającego przez pełnomocnika: Pana Artura Machulę - wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 24 lutego 2023 r., uzupełniony 6 i 14 kwietnia 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Igrzyska Europejskie Sp. z o. o., ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, złożony 12 maja 2023 r., uzupełniony 15 maja 2023 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą w szczególności tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną wraz z dojazdami i dojściami na działce nr 7/24 obr. 52 j. ewid. Nowa Huta.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, po rozpatrzeniu odwołania strony postępowania, decyzją znak: DOA.7110.63.2023.AFI z 27.04.2023 r., utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Małopolskiego nr 1/B/2023 znak: WI-II.7840.16.3.2022.AH z 26 stycznia 2023 r., wydaną inwestorowi: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającemu przez pełnomocnika: Michała Piaszczyńskiego, o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 stal w miejscowości Bukowno, rejon ul. Kole¬jowej, Wygiełza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Igrzyska Europejskie Sp. z o. o., ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, złożony 12 maja 2023 r., uzupełniony 15 maja 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą w szczególności tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną wraz z dojazdami i dojściami na działkach nr: 180/5, 180/15 obr. 0012 j. ewid. Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Igrzyska Europejskie Sp. z o. o., ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, złożony 15 maja 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa obiektów tymczasowych wraz z niezbędną infrastrukturą w szczególności tymczasową instalacją elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną wraz z dojazdami i dojściami na działkach nr 40, 160/14 obr. 0045 j. ewid. Nowa Huta oraz 199/1, 418 obr. 0044 j. ewid. Nowa Huta.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 25 kwietnia 2023 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek1 inwestora: Gminy Miejskiej Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, działającego przez pełnomocnika, Pana Jarosława Tabora w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: .: Budowa ciągu pieszo-rowerowego łączący ulicę Grzegórzecką z ulicą Miodową wraz z elementami małej architektury – stojaki na rowery, kosze na śmieci, wykonaniem nasadzeń zieleni, wykonaniem instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem zewnętrznym oraz połączeniem z istniejącą infrastrukturą rowerową i pieszą oraz z zejściami z klatek schodowych z peronów kolejowych, dz. nr. 293/8, obr. 17, j. ew. Śródmieście.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 17 maja 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.85.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2138/2 obręb 0017 Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu znajdującego się na terenie działki 2140/2 o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 15 maja 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.3.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa gazociągu Oświęcim - Kęty, odgałęzienie do SRP Grojec, na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Pana Mateusza Szymalskiego - wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 17 lutego 2023 r., uzupełniony 13 kwietnia 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 15 maja 2023 r. decyzji Nr 4/BK/2023 znak: WI-II.7840.1.86.2022.PZ o pozwoleniu na budowę zamierzenia budowlanego pn.: Budowa kablowej sieci rozdzielczej ze stacji transformatorowej pomiędzy stacją transformatorową PTO11 a St. Zabłocie. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat Kraków, gmina Kraków, miejscowość Kraków, działki ewidencyjne numer: 32 obręb 0051 jednostka ewidencyjna 126105_9 Śródmieście; 71/2 obręb 0052 jednostka ewidencyjna 126105_9 Śródmieście; 293/8, 277/7 obręb 0017 jednostka ewidencyjna 126105_9 Śródmieście; 137/6, 137/8 obręb 0012 jednostka ewidencyjna 126105_9 Śródmieście; 153/2 obręb 0002 jednostka ewidencyjna 126105_9 Śródmieście; 198/3 obręb 0014 jednostka ewidencyjna 126104_9 Podgórze; 205, 513/1, 518/1, 60/10, 566 obręb 0013 jednostka ewidencyjna 126104_9 Podgórze.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, złożony 10 maja 2023 r., w sprawie wydania na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji o zmianie decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.51.2022 z dnia 28 lipca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa układu torowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w St. Zakopane od km 42,750 do km 43,415 na linii kolejowej nr 99 Chabówka- Zakopane w ramach zadania: zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane realizowane w ramach projektu Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane na działkach nr 183/1, 183/2 obr. 0084 j. ewid. Zakopane oraz nr 1624, 317/13, 317/12, 489 obr. 0006 j. ewid. Zakopane, która została skorygowana postanowieniem Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.3.12.2022 z dnia 7 września 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 18 kwietnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: : Budowa gazociągu w/c DN200 MOP5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15000 m3/hi Q=6300 m3/h, dwoma zespołami zaporowoupustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225/DN350 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o., na wniosek inwestora: Polska Spółka Gazociągowa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów działającego przez pełnomocnika: Pana Łukasza Kokocińskiego (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 18 kwietnia 2023 r., uzupełniony 10 maja 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 10 maja 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: Tauron Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), którego reprezentuje Pan Łukasz Plenkiewicz, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV na części działki nr 2068/1 obr. Babice, jedn. ewid. Oświęcim gmina.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 26 kwietnia 2023 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek1 inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika, Pana Krzysztofa Drebota w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku magazynowo - spedycyjnego w stacji Zakopane mająca na celu dostosowanie do nowobudowanego peronu oraz zmianę sposobu użytkowania i parametrów technicznych wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczna, wod - kan, c.o, kan. Deszczowej, wentylacji mechanicznej – przy ul. Chramcówki, na działce 317/13, obręb 0006 Zakopane w ramach zadania pn.: „Wykonanie projektu przebudowy budynku magazynowo – spedycyjnego w stacji Zakopane mająca na celu dostosowanie do nowobudowanego peronu oraz zmianę jego parametrów użytkowych i technicznych”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 8 maja 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.83.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2151 obręb 0017 Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, w celu wykonania badań geotechnicznych – 3 odwiertów, każdy o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 8 maja 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.84.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2139/2 obręb 0017 Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu znajdującego się na terenie działki 2140/2 o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.17.2023) z 5 maja 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Budowa peronu jednokrawędziowego p.o. Nowy Sącz Gorzków wraz z infrastrukturą towarzyszącą od km 85,935 do km 86,260 w ciągu linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów w ramach zadania pn.: Budowa nowego przystanku Nowy Sącz Gorzków na linii kolejowej nr 96 w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, dz. nr 300 obr. 110, j. ew. M. Nowy Sącz, dz. nr 65, obr. 61, j. ew. M. Nowy Sącz
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 5.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Tauron Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków), w imieniu którego występuje pełnomocnik, Pan Stanisław Wójs, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowych nn 0,4 kV na działce nr 129/12, obr. 112, j. ewid. Nowy Sącz. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.25.2023) w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 18, ul. Basztowa 22, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 12 39 21 612.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.5.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania, że na wniosek strony, została wydana decyzja znak sprawy: WI-IV.746.2.2.2023 z 26 kwietnia 2023 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla: Budowy przyłącza wodociągowego wraz z zalicznikową instalacją elektryczną oraz ujęciem wód podziemnych w miejscowości Piekiełko, Gmina Tymbark w ramach zadania pn.: Przyłącze ze studni wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Piekiełko na działce nr 246/1 obr. Piekiełko, jedn. ewid. Tymbark, wszczętego na wniosek inwestora: Gminę Tymbark (Tymbark 49, 34-650 Tymbark), reprezentowanego przez Pana Marcina Kitę, ul. Marsowa 2, 34-600 Limanowa, złożony 24 lutego 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 27 kwietnia 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.78.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 427 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.24.2022 z 3 marca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą: Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina na odcinku od Wieliczka ul. Za Torem do działki nr 203/4 przy ul. Sawiczewskich w Krakowie na długości około 6,5 km.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.15.2023) z 26 kwietnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie biurowe w budynku nr 7 położonym na działce nr 115/2 obr 89, jedn. ewid. Nowy Sącz - na wniosek inwestora tj.: Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz - złożonego 13 marca 2023 r., uzupełnionego 28 marca 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 26.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 231/6 obręb 0022 Skrzeszowice, jednostka ewidencyjna Kocmyrzów- Luborzyca, powiat krakowski, woj. małopolskie w celu wykonania badań geologicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa gazociągu DN700 Wężerów- Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 25.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 19 kwietnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pani Krystyna Obajtek-Zajdel, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa przepustu kolejowego w km 1,867 (od km 1,855 do km 1,880 - wg kilometracji projektowanej toru nr 1) w ciągu linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane, w ramach zadania: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane, realizowane w ramach projektu: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane, na działce nr 340/1 obr. 0001 Chabówka, j.ewid. Rabka-Zdrój.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 25.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.9.2023) z 21 kwietnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w miejscowościach Modlniczka i Kraków na działkach: nr 1/2 obr. 34, j. ewid. Krowodrza oraz nr 965/50 obr. 0007 Modlniczka, j. ewid. Wielka Wieś - na wniosek inwestora tj.: Polskiej Spółki Gazownictwa, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, w imieniu którego występuje: Pan Wojciech Wróbel - złożonego 16 lutego 2023 r., uzupełniony 17 marca 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 25.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.14.2023) z 24 kwietnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego nowo budowany obiekt inżynierski nad rzeką Wisłą z ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, dostawą i montażem elementów małej architektury (ławki, kosze, meble miejskie, itp.), nasadzeniem zieleni, wykonaniem terenów rekreacyjnych, wykonaniem instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem zewnętrznym oraz połączeniami z istniejącą infrastrukturą drogową oraz pieszą miasta Krakowa, dz. nr 198/3, obr. 14, j. ew. Podgórze
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowej S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Tomasza Wosia (pełnomocnictwo substytucyjne Nr IREOR3a-028-36-19 z 14.03.2019 r.), doręczony przez platformę ePUAP 05.04.2023 r. w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Nadbudowa mostu w km 1,418, rozbudowa przepustu w km 1,241 oraz budowa przepustu w km 0.410 linii kolejowej nr 99 realizowana w ramach inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla Zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka-Zakopane” oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka – Chabówka – Zakopane”. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat nowotarski, gmina Rabka-Zdrój, miejscowość Chabówka, działki ewidencyjne numer 98, 1773, 1772, 1771, 67, 340/6, 329/5, 319/1, 317/1, 123/5, 122/1, 340/7, 89/1, 99/4 obręb 0001 Chabówka jednostka ewidencyjna 121112_5 Rabka-Zdrój.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 20 kwietnia 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.77.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 316 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 18 kwietnia 2023 r., po rozpoznaniu wniosku o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Wojewody Małopolskiego z 26 czerwca 2020 r., znak: WI-IV.746.1.7.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa zintegrowanego bloku operacyjnego na terenie 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, dz. nr 184/11, obr. 45, j. ew. Krowodrza, odmówił postanowieniem wznowienia postępowania zakończonego ww. decyzją.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 2067/1 obręb 0017 Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. Małopolskie, którego celem jest wykonanie badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 12 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 19 kwietnia 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.76.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 70/6, 70/2, 57/10, 57/9, 6/6, 6/5, 9/8, 483, 5/2, 5/1, 372/1, 246/1, 245/4, 247/1, 248/3, 4, 3, 1/4, obręb 0009 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, w celu: wykonania badań geologicznych; przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji dendrologicznej; wycinka krzewów związanych z potrzebą wykonania w.w. badań i pomiarów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice – Zederman w rejonie ROD Hutnik w Krakowie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 2138/2 obręb 0017 Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. Małopolskie, którego celem jest przejazd przez działkę w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu znajdującego się na terenie działki 2140/2 o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 2151 obręb 0017 Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. Małopolskie, którego celem jest wykonanie badań geotechnicznych – 3 odwiertów, każdy o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 17 kwietnia 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.74.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 70/2 obręb 0007 Karniów, 232/1, 300, 302/1, 304 obręb 0022 Skrzeszowice, 347 obręb 0002 Czulice, jednostka ewidencyjna Kocmyrzów- Luborzyca, w celu wykonania badań geologicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa gazociągu DN700 Wężerów- Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 2139/2 obręb 0017 Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. Małopolskie, którego celem jest przejazd przez działkę w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu znajdującego się na terenie działki 2140/2 o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.14.2022 z 26 stycznia 2023 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą: Budowa nowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina na odcinku ul. Sawiczewskich – odgałęzienie DN 200 do SP Zawiła.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), złożony 22 marca 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa przepustu w km 33.076 (km 33.096 wg PFU) linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane realizowana w ramach inwestycji: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka - Zakopane w ramach projektu Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane na działkach nr: 10610/3, 10688/3 obr. 0201 Biały Dunajec, j. ewid. Biały Dunajec.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 12.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, 7 kwietnia 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.58.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 4 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz-Miasto, w celu inwentaryzacji zieleni polegającej na określeniu gatunku, obwodu pnia na wysokości 130 cm, powierzchni krzewów oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy w obszarze pasa montażowego projektowanej sieci gazowej (…) przeprowadzenie inwentaryzacji ma na celu pomiar drzew przeznaczonych do wycinki na etapie budowy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 7.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 30 marca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.6.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa oraz remont infrastruktury kolejowej w km od 41,697 do 42,745, od km 42,757 do km 42,769 oraz od km 42,801 do km 43,060 linii kolejowej nr 99 w ramach inwestycji pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: „Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane” w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Panią Krystynę Obajtek-Zajdel.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 28 marca 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.4.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa wraz z przebudową infrastruktury kolejowej od km 12,350 do km 12,390 w ciągu linii kolejowej nr 98 w ramach zadania inwestycyjnego „Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: „Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka” realizowane w ramach zadania: „Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane”, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Panią Krystynę Obajtek-Zajdel– złożony 28 marca 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 5.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 5 kwietnia 2023 r. Wojewoda Małopolski, na żądanie inwestora, Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika: Pana Mateusza Szymalskiego, wydał postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego wszczętego 20 października 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa odc. o dł. ok. 2300 m gazociągu DN150 MOP 5,5 MPa relacji Zederman – Tworzeń na odc. ZZU KZ1320 do ZZU KZ1335 w Olkuszu.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 5.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 30 marca 2023 r. decyzji NR 21/B/2023 znak: WI-II.7840.2.1.2023.MB, na wniosek z 23.01.2023 r., uzupełniony 08.02.2023 r. i 22.02.2023 r. oraz 21.03.2023 r., złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02- 337 Warszawa, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbudowa gazociągu DN300 do SRP ArcelorMittal Poland S.A., w zakresie:
  ● budowa odcinków projektowanego gazociągu DN300: - odcinek 3(D) – 4(E) ~ 140 m, - odcinek 5(F) – G – 6(H) ~ 362 m, - odcinek 7(I) – 8(J) ~ 46 m;
  ● rozbudowa istniejącego gazociągu DN300 odcinek 1C – 2(C) ~ 167 m;
  ● rozbiórka istniejących odcinków gazociągu DN300: - odcinek od pkt A30 – A 31 – C wraz z ZZU 555 Popielnik do pkt 2(C) ok. 127 m; - od pkt 7(I) do pkt 8(J) ok. 40 m. Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych): województwo małopolskie, powiat miasto Kraków gmina Kraków, miejscowość Kraków, obręb 20 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, działki nr: 1/662, 319/2; obręb ewidencyjny 43 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, działki ewidencyjne nr: 25/7, 25/8, 31/4, 102/2, 64/49, 103/1, 64/21, 64/30, 76/25, 76/15, 76/26, 76/27, 64/52, 76/10.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 4.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.93.2022) z 4 kwietnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn250 PE100-RC, SDR17 (17.6), dn110 PE100-RC, SDR17 (17.6) oraz przyłącza dn40 PE100-RC, SDR11 z zespołem gazowym redukcyjno-pomiarowym II stopnia w Balicach, ul. kpt. Mieczysława Medweckiego na dz. 537/89 obr. 0002 Balice, jedn. ewid. Zabierzów
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 4.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.7.2023) z 3 kwietnia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności dla inwestycji pn.: Budowa peronu jednokrawędziowego p.o. Nowy Sącz Dąbrówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą od km 90,070 do km 90,390 w ciągu linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów w ramach zadania pn.: Budowa nowego przystanku Nowy Sącz Dąbrówka na linii kolejowej nr 96 w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, dz. nr 39/1, obr. 112, j. ew. M. Nowy Sącz - na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Oleksy – złożonego 13 lutego 2023 r., uzupełniony 28 lutego 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 3.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Karpacki Oddział Straży Granicznej (ul. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich 5, 33-300 Nowy Sącz), złożony 13 marca 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie biurowe w budynku nr 7 położonym na działce nr 115/2 obr 89, j. ewid. Nowy Sącz.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 3.4.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 24 marca 2023 r. Wojewoda Małopolski, po rozpoznaniu wniosku: Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Piwniczna, ul. Zagrody 32, Piwniczna Zdrój, reprezentowanego przez Stanisława Michalika – Nadleśniczego Nadleśnictwa Piwniczna o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją Wojewody Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r., znak: WI-IV.747.1.7.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą: Budowa gazociągu średniego ciśnienia relacji Powroźnik – Muszyna wraz ze światłowodem (zadanie nr 3), odmówił postanowieniem wznowienia postępowania zakończonego ww. decyzją.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 31.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 427 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 31.3.2023

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach I otwartego konkursu ofert w 2023 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki I otwartego konkursu ofert w 2023 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęły 43 oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 38 ofert spełniło wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 5 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 38 projektów na łączną kwotę 350 000 zł. Zadanie konkursowe realizowane będzie w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2023 roku.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku obejmującego:
  a) działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie śniadania wielkanocnego dla osób tego pozbawionych;
  b) systematyczne, okresowe działania integracyjno-terapeutyczne oraz aktywizujące zmierzające do zmiany trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin oraz umożliwiające im powrót do ponownego pełnienia ról społecznych.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:
  1) wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2023 – załącznik nr 1;
  2) wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach I otwartego konkursu ofert w roku 2023 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne – załącznik nr 2.

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.3.2023) z 28 marca 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie zamkniętym PKP w km 37+332,5 i km 38+857 linii kolejowej nr 115 w miejscowości Mędrzechów, dz. 1110/1 obr. Mędrzechów, jedn. ewid. Mędrzechów - na wniosek inwestora tj.: Gminy Mędrzechów (Mędrzechów 434, 33-231 Mędrzechów), w imieniu którego występuje: Pan Krystian Broda - złożonego 10 stycznia 2023 r., uzupełnionego 2 lutego 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 27 marca 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.4.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: "Budowa gazociągu Siołkowa - Nowy Sącz wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego" na odcinku Cieniawa - Nowy Sącz (SRP Piątkowa), na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., (ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów), działającego przez pełnomocnika: Pana Artura Machulę - wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 24 lutego 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 21 marca 2023 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejkowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa działającego przez pełnomocnika, Pana Krzysztofa Drebot, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa peronu jednokrawędziowego p.o. Nowy Sącz Gorzków wraz z infrastrukturą towarzyszącą od km 85,935 do km 86,260 w ciągu linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów w ramach zadania pn.: Budowa nowego przystanku Nowy Sącz Gorzków na linii kolejowej nr 96 w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, dz. nr 300 obr. 110, j. ew. M. Nowy Sącz, dz. nr 65, obr. 61, j. ew. M. Nowy Sącz.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 24 marca 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.75.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 399 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 28 lutego 2023 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek1 inwestora: Gminy Miejskiej Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, działającego przez pełnomocnika, Pana Bartosza Piotrowicza w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa ciągu pieszo - rowerowego łączącego nowo budowany obiekt inżynierski nad rzeką Wisłą z ul. Powstańców Wielkopolskich wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych, dostawą i montażem elementów małej architektury (ławki, kosze, meble miejskie, itp.), nasadzeniem zieleni, wykonaniem terenów rekreacyjnych, wykonaniem instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem zewnętrznym oraz połączeniami z istniejącą infrastrukturą drogową oraz pieszą miasta Krakowa, dz. nr 198/3, obr. 14, j. ew. Podgórze.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 316 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak: WI-IV.746.3.2.2023 z 21 marca 2023 r. w sprawie sprostowania na wniosek strony oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.84.2022 z 9 stycznia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na budynek koszarowy wraz z wymianą instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych na działkach nr 1/10, 1/11, 1/272 obr. 247, j. ewid. Tarnów oraz nr 304/15 obr. 199, j. ewid. Tarnów.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.3.2023

 • Wojewoda Małopolski wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa w miejscowościach Modlniczka i Kraków na działkach: nr 1/2 obr. 34, j. ewid. Krowodrza oraz nr 965/50 obr. 0007 Modlniczka, j. ewid. Wielka Wieś.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 70/6, 70/2, 57/10, 57/9, 6/6, 6/5, 9/8, 483, 5/2, 5/1, 372/1, 246/1, 245/4, 247/1, 248/3, 4, 3, 1/4, obręb 0009 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, powiat Miasto Kraków, woj. małopolskie w celu: wykonania badań geologicznych; przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji dendrologicznej; wycinka krzewów związanych z potrzebą wykonania w.w. badań i pomiarów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice – Zederman w rejonie ROD Hutnik w Krakowie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, po rozpatrzeniu odwołania strony postępowania, decyzją znak: DOA.7110.45.2023.RKS z 16.03.2023 r., utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Małopolskiego nr 85/B/2022 znak: WI-II.7840.14.11.2022.EJ z dnia 07.12.2022 r., wydaną inwestorowi: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, adres do korespondencji: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, działającemu przez pełnomocnika: Alberta Pakułę, o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu w Świnoujściu, pod nazwą: „Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie powiatów gorlickiego i nowosądeckiego WC DN300 MOP 5,5 MPa SRP Siołkowa - ZZU Cieniawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WN-IV.7843.5.2022 z 15 lutego 2023 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 400 PE wraz z telekomunikacyjną kanalizacja kablową rurą 2xRHDPE40/3,7 dla kabla światłowodowego jako infrastrukturą skojarzoną z nowobudowaną infrastrukturą gazową – relacji Krynica Zdrój - Powroźnik– zadanie 2
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 20 marca 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.73.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 62/2, 55, 70/4 obręb 0009 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, w celu: wykonania badań geologicznych; przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice – Zederman w rejonie ROD Hutnik w Krakowie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 70/2 obręb 0007 Karniów, 232/1, 300, 302/1, 304 obręb 0022 Skrzeszowice, 347 obręb 0002 Czulice, jednostka ewidencyjna Kocmyrzów-Luborzyca, powiat krakowski, woj. małopolskie w celu wykonania badań geologicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Budowa gazociągu DN700 Wężerów- Przewóz wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 5/BZ/2023, znak: WI-II.7840.1.105.2022.EBu z 14.02.2023 r. o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz – Oświęcim. Odcinek L3 – woj. małopolskie [L ≈ 8,0 km],
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego NR 1/B/2023 znak: WI-II.7840.16.3.2022.AH z 26.01.2023 r. o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 stal w miejscowości Bukowno, rejon ul. Kolejowej, Wygiełza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 3 marca 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.24.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą: Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina na odcinku od Wieliczka ul. Za Torem do działki nr 203/4 przy ul. Sawiczewskich w Krakowie na długości około 6,5 km, po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Panią Dominikę Mazur.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, złożonych indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, 13 marca 2023 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 1200, 1203, 1218, 1209, 1206, 1221, 1240, 1224, 1237/2, 1233, 1227 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 25 stycznia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WIIV. 747.2.1.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz na odc. D od km 48+600 (km istn. 49+822) do km 61+220 (km istn. 63+965) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 48+600 (km istn. 49+822) do km 61+581 (km istn. 64+321), realizowanej w ramach projektu: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze, na wniosek1 inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 10 marca 2023 r. wpłynął wniosek inwestora, Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: Pana Mateusza Szymalskiego, o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa odc. o dł. ok. 2300 m gazociągu DN150 MOP 5,5 MPa relacji Zederman – Tworzeń na odc. ZZU KZ1320 do ZZU KZ1335 w Olkuszu.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, złożonych indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, 10 marca 2023 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 977/3, 974, 1198, 665, 975, 80/1, 81, 87/1, 78/8, 976/1, 976/2, 79/1, 977/5, 667, 1021/1, 977/7 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 4 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz-Miasto, powiat olkuski, woj. Małopolskie w celu inwentaryzacji zieleni polegającej na określeniu gatunku, obwodu pnia na wysokości 130 cm, powierzchni krzewów oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy w obszarze pasa montażowego projektowanej sieci gazowej (…) przeprowadzenie inwentaryzacji ma na celu pomiar drzew przeznaczonych do wycinki na etapie budowy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 8 marca 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.98.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji pn.: Przebudowa i budowa rurociągu tłocznego DN200 wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej DN250-400 oraz budowa nowego odcinka rurociągu tłocznego DN200, przebudowa i budowa sieci wodociągowej DN300 oraz przebudowa w ul. Mistrzejowickiej / Gustawa Morcinka w Krakowie, na dz. 265/3 obr. 0002 Nowa Huta.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 8 marca 2023 r. postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.1.2023 z 8 marca 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (OR) 12004_LE91_Letowice/ORx 091-068405-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 91 Kraków Główny Osobowy - Medyka, km 68.405 - na dz. 80/3 obr. 0006 Łętowice, jedn. ewid. Wierzchosławice.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 6 marca 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.43.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 2158/7 obręb 0017 Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie do Ministra Rozwoju i Technologii od decyzji Wojewody Małopolskiego z 10 lutego 2023 r. znak: WI-IV.746.1.4.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn400 pomiędzy magistralą PN i PNPZ w Krakowie na odcinku od ulicy Prądnickiej do ulicy Doktora Twardego, dz. nr 269/1, obr. 45, j. ew. Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 3 marca 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.2.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 73/36 obręb 0086 Podgórze, jednostka ewidencyjna Kraków-Podgórze, w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa na odcinku stanowiącym odgałęzienie do stacji gazowej Zawiła – Kraków wraz z podziemnym ZZU DN400/300 i rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu DN200 oraz ZZU”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 13 lutego 2023 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek1 inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, ul. Targowa 74, 03 – 734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Andrzeja Oleksego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa peronu jednokrawędziowego p.o. Nowy Sącz Dąbrówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą od km 90,070 do km 90,390 w ciągu linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów w ramach zadania pn.: Budowa nowego przystanku Nowy Sącz Dąbrówka na linii kolejowej nr 96 w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, dz. nr 39/1, obr. 112, j. ew. M. Nowy Sącz
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, 2 marca 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.42.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 427 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, złożonych indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, 1 marca 2023 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 2064/32, 2064/40, 2124/2, 2140/2, 2132/4, 2152, 2149/1 obręb 0017 Skawina, 342 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 1.3.2023

 • Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych z zakresu ratownictwa wodnego oraz organizację i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego na terenie województwa małopolskiego w 2023 roku
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 1.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, 1 marca 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.41.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1230 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, w celu inwentaryzacji zieleni polegającej na określeniu gatunku, obwodu pnia na wysokości 130 cm, powierzchni krzewów oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy w obszarze pasa montażowego projektowanej sieci gazowej (…) przeprowadzenie inwentaryzacji ma na celu pomiar drzew przeznaczonych do wycinki na etapie budowy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 1.3.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 17 lutego 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej dla inwestycji pn.: Przebudowa gazociągu Oświęcim - Kęty, odgałęzienie do SRP Grojec, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa), działającego przez pełnomocnika: Pana Mateusza Szymalskiego (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 17 lutego 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 24 stycznia 2023 r. postępowania administracyjnego, na wniosek z 23.01.2023 r.(uzupełniony 08.02.2023 r. i 22.02.2023 r.), inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Piotra Borutę, w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbudowa gazociągu DN300 do SRP ArcelorMittal Poland S.A., w zakresie: ● budowa odcinków projektowanego gazociągu DN300: - odcinek 3(D) – 4(E) ~ 140 m, - odcinek 5(F) – G – 6(H) ~ 362 m, - odcinek 7(I) – 8(J) ~ 46 m; ● rozbudowa istniejącego gazociągu DN300 odcinek 1C – 2(C) ~ 167 m; ● rozbiórka istniejących odcinków gazociągu DN300: - odcinek od pkt A30 – A 31 – C wraz z ZZU 555 Popielnik do pkt 2(C) ok. 127 m; - od pkt 7(I) do pkt 8(J) ok. 40 m. Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych): województwo małopolskie, powiat miasto Kraków gmina Kraków, miejscowość Kraków, obręb 20 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, działki nr: 1/662, 319/2; obręb ewidencyjny 43 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, działki ewidencyjne nr: 25/7, 25/8, 31/4, 102/2, 64/49, 103/1, 64/21, 64/30, 76/25, 76/15, 76/26, 76/27, 64/52, 76/10.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 24 stycznia 2023 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-II.7840. 17.1.2023.EL), na wniosek z 19.01.2023 r. (na wezwanie z 26.01.2023 r. uzupeł¬niony 21 lutego 2023 r.) złożony przez Mateusza Szymalskiego, działającego w imieniu inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa (pełno-mocnictwo nr 370/2021 znak: PO.0103.44.2021.6 z 04.11.2021 r.),w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa gazociągu DN 500 relacji Oświęcim – Szopienice – Tworzeń, na odcinku Węzeł Oświęcim Zaborze – Plantpol.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 27 lutego 2023 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.25.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Wymiana odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice - Zederman na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych Mistrzejowice oraz Mistrzejowice II w Krakowie, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Pana Mateusza Szymalskiego (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 27 grudnia 2022 r., uzupełnionego 14 lutego 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 27 lutego 2023 r. wydał decyzję znak IGI. 7220.41.112.2022.TD zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 432/2, nr 432/8 i nr 492 obręb P-87, jednostka ewidencyjna Podgórze, miasto Kraków w celu wykonania badań terenowych w szczególności dwóch odwiertów geotechnicznych, dwóch punktowych odkrywek na istniejącym gazociągu DN400 oraz tymczasowej drogi dojazdowej do terenu prac, dla właściwego przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień, w ramach zadania Budowa gazociągu DN300; MOP 5,5 MPa na odcinku stanowiącym odgałęzienie do stacji gazowej Zawiła – Kraków wraz z podziemnym ZZU DN400/300 i rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu DN200 oraz ZZU.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, 27 lutego 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.40.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1191/1 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, w celu inwentaryzacji zieleni polegającej na określeniu gatunku, obwodu pnia na wysokości 130 cm, powierzchni krzewów oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy w obszarze pasa montażowego projektowanej sieci gazowej (…) przeprowadzenie inwentaryzacji ma na celu pomiar drzew przeznaczonych do wycinki na etapie budowy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, złożonych indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, 24 lutego 2023 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 42 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz – Miasto, 1078/2, 1079, 1076/3, 1073, 1074, 1123, 1104, 1024, 1072, 1023/3, 1022/2, 1078/1, 1075/3, 1080/3, 1103, 1154/1, 1253, 85/4, 1254, 96, 84/5, 662/2, 664, 1255, 1252, 1154/2, 1236, 1188, 1155 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 24 lutego 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.6.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 588/6, obręb 0046 Nowa Huta, 199/1, 192/7 obręb 0044 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, w celu: wykonania badań geologicznych; wykonania badań i pomiarów stanu technicznego istniejącej sieci gazowej; przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych; wycinka krzewów związanych z potrzebą wykonania w.w. badań i pomiarów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów w miejscu skrzyżowań z drogami na terenie TJE Kraków”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 399 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.2.2023

 • Informuję, że 22 lutego 2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – edycja 2023 r.

  Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Jednostki te mogą wdrażać projekty samodzielnie lub zlecić ich realizację podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.).

  Podmiotem uprawnionym do aplikowania o dofinansowanie projektów w ramach Programu jest:

  • Gmina/Miasto,
  • Powiat,
  • Województwo.

  Opracowaną dokumentację w ramach wniosku o dofinansowanie projektu podpisują i składają do właściwego miejscowo Wojewody podmioty uprawnione do reprezentacji jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw samorządowych lub odrębnych upoważnień lub pełnomocnictw.

  W przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osobę działającą na podstawie upoważnienia lub pełnomocnictwa konieczne jest dołączenie tego dokumentu do wniosku.

  1. Wnioskodawca składa w formie papierowej (w jednym egzemplarzu) następujące dokumenty:

   a) wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu, na który składają się formularz wniosku, kosztorys realizacji zadania publicznego oraz harmonogram realizacji zadania publicznego, podpisane przez osoby uprawnione, reprezentujące wnioskujący podmiot;
   b) odpowiednio gminny lub powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie przyjęty uchwałą właściwych organów gminy lub powiatu, natomiast w przypadku samorządu województwa – wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przyjęty właściwą uchwałą Sejmiku lub Zarządu Województwa;
   c) oświadczenie Wnioskodawcy o braku podwójnego finansowania, zapewnieniu wkładu własnego oraz zgodności treści wersji papierowej i elektronicznej wniosku (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

  2. Wnioskodawca składa w formie elektronicznej formularz wniosku (załącznik nr 1 do ogłoszenia) wraz z załącznikami nr 1a (kosztorys realizacji zadania publicznego) i nr 1b (harmonogram realizacji zadania publicznego). Wniosek w formie elektronicznej należy przekazać na płycie CD/DVD w dwóch egzemplarzach. Dokumenty w formie elektronicznej nie muszą zawierać podpisów.

  3. Nie należy przesyłać załączników innych niż wyżej wymienione.

   Wnioski konkursowe można przesyłać do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie listem poleconym (zgodnie z ogłoszeniem) lub złożyć osobiście w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

   Termin przesyłania wniosków - do 10 marca 2023 r.

   Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:

   https://www.gov.pl/web/rodzina/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie---edycja-2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 22 lutego 2023 r. wydał decyzję znak: IG-I.7842.5.2023.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne 201/14, obręb 0002 Nowa Huta, 5/6, obręb 0044 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, w celu: wykonania badań geologicznych; wykonania badań i pomiarów stanu technicznego istniejącej sieci gazowej; przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych; wycinka krzewów związanych z potrzebą wykonania w.w. badań i pomiarów w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice – Zederman w rejonie ROD Hutnik w Krakowie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 21 lutego 2023 r. postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.97.2022 z 13 lutego 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa obiektu inżynieryjnego oraz torów, budowa urządzeń branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz sterowania ruchem kolejowym w km od 58,490 do 58,550 linii kolejowej nr 94 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim, na dz. nr 2524/9 obr. 0002 Dwory I, jedn. ewid. Oświęcim miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 20 lutego 2023 r. postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.96.2022 z 13 lutego 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa obiektu inżynieryjnego oraz torów, budowa urządzeń branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz sterowania ruchem kolejowym w km od 61,401 do 61,479 linii kolejowej nr 94 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim, na dz. nr 715/3 obr. 0001 Oświęcim miasto, jedn. ewid. Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 62/2, 55, 70/4 obręb 0009 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, powiat Miasto Kraków, woj. małopolskie w celu: wykonania badań geologicznych; przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice – Zederman w rejonie ROD Hutnik w Krakowie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 17 lutego 2023 r. znak: WI-IV.746.1.77.2022 w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak WI-IV.746.1.77.2022 z dnia 17 lutego 2023 r. o zmianie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 11 maja 2022 r. znak WI-IV.746.1.7.2022 dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10470_ORx096-123680-XXX-01_LE096_Zdziaryki systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów km 123,680 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce nr 167, obr. 121013_5.0012 Zubrzyk, j. ewid. 121013_5 Piwniczna-Zdrój – wieś - na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Romuald Mądry.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.77.2022) z 17 lutego 2023 r. o zmianie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym znak WI-IV.746.1.7.2022 z dnia 11 maja 2022 r. dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10470_ORx096-123680-XXX- 01_LE096_Zdziaryki systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów km 123,680 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce nr 167, obr. 121013_5.0012 Zubrzyk, j. ewid. 121013_5 Piwniczna-Zdrój – wieś - na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego – złożony 6 października 2022 r., uzupełniony 13 stycznia 2023 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 15 lutego 2023 r. została wydana decyzja znak: WN-IV.7843.5.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 400 PE wraz z telekomunikacyjną kanalizacja kablową rurą 2xRHDPE40/3,7 dla kabla światłowodowego jako infrastrukturą skojarzoną z nowobudowaną infrastrukturą gazową – relacji Krynica Zdrój – Powroźnik - zadanie 2, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Fedorczaka (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 24 listopada 2022 r., uzupełniony: 29 listopada 2022 r. oraz 13 grudnia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 17.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 14 lutego 2023 r. decyzji Nr 5/BZ/2023, znak: WI-II.7840.1.105.2022.EBu o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz – Oświęcim. Odcinek L3 – woj. małopolskie [L ≈ 8,0 km], w ramach zamierzenia pod nazwą: - Gazociąg relacji Racibórz – Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300; - Gazociąg Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap II Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim- Tworzeń (m. Sławków)wraz z Systemową Stacja Redukcyjno-Pomiarową Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 15 lutego 2023 r. postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.2.2023 z 15 lutego 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (OR) 12049_L096_BialaWyzna /ORx096-067027-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96 Tarnów-Leluchów, km 67.027 - na dz. 164 obr. 0004 Grybów, jedn. ewid. m. Grybów.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 15 lutego 2023 r. decyzji znak sprawy: WI-IV.746.1.2.2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (OR) 12049_L096_Biala Wyzna/ORx096-067027-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 96 Tarnów Leluchów, km 67.027 - na dz. 164 obr. 0004 Grybów, jedn. ewid. m. Grybów1
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 13 lutego 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.96.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa obiektu inżynieryjnego oraz torów, budowa urządzeń branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz sterowania ruchem kolejowym w km od 61,401 do 61,479 linii kolejowej nr 94 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim, na dz. nr 715/3 obr. 0001 Oświęcim miasto, jedn. ewid. Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 13 lutego 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.97.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa obiektu inżynieryjnego oraz torów, budowa urządzeń branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz sterowania ruchem kolejowym w km od 58,490 do 58,550 linii kolejowej nr 94 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim, na dz. nr 2524/9 obr. 0002 Dwory I, jedn. ewid. Oświęcim miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.2.2023

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o poszukiwaniu kandydatów na stanowisko lekarza orzecznika specjalisty chorób oczu w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie
  opublikowane 10.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.5.2023) z 10 lutego 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn400 pomiędzy magistralą PN i PNPZ w Krakowie na odcinku od ulicy Prądnickiej do ulicy Doktora Twardego, dz. nr 242/4, obr. 45, j. ew. Krowodrza
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.4.2023) z 10 lutego 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn400 pomiędzy magistralą PN i PNPZ w Krakowie na odcinku od ulicy Prądnickiej do ulicy Doktora Twardego, dz. nr 269/1, obr. 45, j. ew. Krowodrza
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 977/3, 974, 1198, 665, 975, 80/1, 81, 87/1, 78/8, 976/1, 976/2, 79/1, 977/5, 4, 667, 1021/1, 977/7, 1200, 1203, 1218, 1209, 1206, 1221, 1240, 1224, 1237/2, 1233, 1227 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 3 lutego 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.2.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa układu torowego wraz z rozbudową, budową i przebudową infrastruktury kolejowej na odcinkach od km 27,812 do km 27,871, od km 28,408 do km 28,451 oraz od km 31,221 do km 31,289 na linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka, realizowane w ramach zadania: Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane., działającego przez pełnomocnika: Panią Krystynę Obajtek-Zajdel.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 8 lutego 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.79.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Budowa odcinków sieci elektroenergetycznej SN w ramach zadania: Budowa odcinków sieci elektroenergetycznej SN w ramach zadania: Budowa sieci elektroenergetycznej SN w celu wyprowadzenia mocy z GPZ Chrzanów Strefa i GPZ Chrzanów w Chrzanowie (ETAP 1) w związku z likwidacją sieci napowietrznej SN w Chrzanowie, dz. 4344, 4337 obr. Chrzanów, dz. 948/1 obr. Kościelec, jedn. ewid. Chrzanów - miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 16 grudnia 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Wodociągi Miasta Krakowa S. A. (ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków), którego reprezentuje Pan Adam Szostek, uzupełniony 17 stycznia 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa i dobudowa rurociągu tłocznego DN200 oraz odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zakresie średnic DN250-400 w ul. Mistrzejowickiej/Gustawa Morcinka/Jeziorany w Krakowie. Przebudowa sieci wodociągowej z DN150 na DN300 w ul. Mistrzejowickiej/Gustawa Morcinka w Krakowie. Inwestycja na dz. 265/3 obr. 002 Nowa Huta.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 15 listopada 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów), którego reprezentuje Pan Piotr Kordula, uzupełniony 19 stycznia 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn250 PE100-RC, SDR17 (17.6), dn110 PE100-RC, SDR17 (17.6) oraz przyłącza dn40 PE100-RC, SDR11 z zespołem gazowym redukcyjno-pomiarowym II stopnia w Balicach, ul. kpt. Mieczysława Medweckiego na dz. 537/89 obr. 0002 Balice, jedn. ewid. Zabierzów.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.2.2023

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o I otwartym konkursie ofert w 2023 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 2158/7 obręb 0017 Skawina, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.2.2023

 • Wojewoda Małopolski wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie zamkniętym PKP w km 37+332,5 i km 38+857 linii kolejowej nr 115 w miejscowości Mędrzechów, dz. 110/1 obr. Mędrzechów, jedn. ewid. Mędrzechów. Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym osobiście w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego po wcześniejszym umówieniu terminu oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.3.2023).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 6.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 73/36 obręb 0086 Podgórze, jednostka ewidencyjna Kraków- Podgórze, powiat Miasto Kraków, woj. małopolskie w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 5,5 MPa na odcinku stanowiącym odgałęzienie do stacji gazowej Zawiła – Kraków wraz z podziemnym ZZU DN400/300 i rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu DN200 oraz ZZU”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.2.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1230 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, woj. Małopolskie w celu wykonania inwentaryzacji zieleni polegającej na określeniu gatunku, obwodu pnia na wysokości 130 cm, powierzchni krzewów oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy w obszarze pasa montażowego projektowanej sieci gazowej (…) przeprowadzenie inwentaryzacji ma na celu pomiar drzew przeznaczonych do wycinki na etapie budowy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 31.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 26 stycznia 2023 r. decyzji nr 1/B/2023 znak: WI-II.7840.16.3.2022.AH, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150 stal w miejscowości Bukowno, rejon ul. Kolejowej, Wygiełza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 31.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 427 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie w celu wykonania badań geotechnicznych – 1 odwiertu o głębokości ok. 6 m i powierzchni ok. 1,0 m2 (dla 1 odwiertu) w ramach przedsięwzięcia „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 31.1.2023

 • Konkurs "Od zależności ku samodzielności" - edycja 2023

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, z późn. zm.) ogłosiła otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności" – edycja 2023.
  Celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

  Model Programu jest nastawiony na podniesienie poziomu świadomości osób z zaburzeniami psychicznymi o tkwiących w nich możliwościach oraz przysługujących im prawach, co jak się zakłada, zwiększy pewność siebie oraz umocni ich pozycję, jak również pomoże w lepszym wykorzystaniu potencjalnych możliwości.

  W ramach celu głównego wyznaczono następujące Moduły:
  MODUŁ I: WSPARCIE RODZIN Z OSOBĄ Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
  MODUŁ II: SAMOPOMOC
  MODUŁ III: UMOŻLIWIANIE OSOBOM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI ZDOBYWANIA KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO SAMODZIELNEGO ŻYCIA
  MODUŁ IV: INTEGRACJA I INNOWACYJNOŚĆ

  W 2023 roku na realizację Programu „Od zależności ku samodzielności" Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3 000 000 zł.

  Zgodnie z informacją zamieszczoną w ogłoszeniu konkursowym cyt. uprawnione podmioty nadsyłają swoje oferty konkursowe (listem poleconym z dopiskiem na kopercie Program „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2023) do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 24 lutego 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

  Oferty wraz z załącznikami należy przesłać we wskazanym powyżej terminie do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie ul. Basztowa 22, 31- 156 Kraków.

  Szczegóły dotyczące Programu w załącznikach oraz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-od-zaleznosci-ku-samodzielnosci-edycja-2023

  Zalączniki
  Ogłoszenie o konkursie (pobierz)
  Oświadczenie (pobierz)

  opublikowane 31.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek CEZ Skawina S.A., działającej przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 2064/32, 2064/40, 2124/2, 2140/2, 2132/4, 2152, 2149/1 obręb 0017 Skawina, 342 obręb 0013 Rzozów, jednostka ewidencyjna Skawina, powiat krakowski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia wraz z kablem światłowodowym od Stacji Gazowo-Pomiarowej przy rurociągu zasilającym do punktu odbioru w zakładzie CEZ Skawina S.A. w Skawinie”. Powyższe wnioski złożone indywidualnie dla każdej z wymienionych działek są rozpatrywane pod znakami spraw, odpowiednio: IG-I.7842.1.2023.OK, IG-I.7842.8.2023.OK, IG-I.7842.4.2023.OK, IG-I.7842.9.2023.OK, IG-I.7842.3.2023.OK, IG-I.7842.7.2023.OK.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 31.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 1191/1 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, woj. Małopolskie w celu wykonania inwentaryzacji zieleni polegającej na określeniu gatunku, obwodu pnia na wysokości 130 cm, powierzchni krzewów oraz przeznaczenia i dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu, na którym rosną drzewa i krzewy w obszarze pasa montażowego projektowanej sieci gazowej (…) przeprowadzenie inwentaryzacji ma na celu pomiar drzew przeznaczonych do wycinki na etapie budowy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 30.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 30 stycznia 2023 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.81.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 17 DN 90, dz. nr 781/10 obr. 29 j. ewid. Krowodrza, w Krakowie .
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 30.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 16 grudnia 2022 r., decyzji Nr 3/UB/2022, znak: WI-II.7840.1.33.2022, o uchyleniu decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 13/2015, znak: WI-VIII.7840.9.21.2014 z 17 lipca 2015 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn.: „Przebudowa stacji Tarnów w km 76,200-80,200 w ramach zamierzenia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – Granica Państwa, na odcinku Biadoliny – Tarnów w km 61,300 – 80,200 w ramach projektu: Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 Kraków – Rzeszów, etap III” (…),
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 30.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 432/2, nr 432/8 i nr 492 obręb P-87, jednostka ewidencyjna Podgórze, miasto Kraków w celu wykonania badań terenowych w szczególności dwóch odwiertów geotechnicznych, dwóch punktowych odkrywek na istniejącym gazociągu DN400 oraz tymczasowej drogi dojazdowej do terenu prac, dla właściwego przygotowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji i uzgodnień w ramach zadania inwestycyjnego Budowa gazociągu DN300; MOP 5,5 MPa na odcinku stanowiącym odgałęzienie do stacji gazowej Zawiła – Kraków wraz z podziemnym ZZU DN400/300 i rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu DN200 oraz ZZU.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 42 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz – Miasto, 1078/2, 1079, 1076/3, 1073, 1074, 1123, 1104, 1024, 1072, 1023/3, 1022/2, 1078/1, 1075/3, 1080/3, 1103, 1154/1, 1253, 85/4, 1254, 96, 84/5, 662/2, 664, 1255, 1252, 1154/2, 1236, 1188, 1155 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 588/6 obręb 0046 Nowa Huta, 199/1 i 192/7 obręb 0044 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, powiat Miasto Kraków, woj. małopolskie w celu: wykonania badań geologicznych; wykonania badań i pomiarów stanu technicznego istniejącej sieci gazowej; przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych; wycinka krzewów związanych z potrzebą wykonania w.w. badań i pomiarów w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy gazociągów w miejscu skrzyżowań z drogami na terenie TJE Kraków”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 25.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer: 201/14 obręb 0002 Nowa Huta, 5/6 obręb 0044 Nowa Huta, jednostka ewidencyjna Kraków-Nowa Huta, powiat Miasto Kraków, woj. małopolskie w celu: wykonania badań geologicznych; wykonania badań i pomiarów stanu technicznego istniejącej sieci gazowej; przeprowadzenia pomiarów geodezyjnych; wycinka krzewów związanych z potrzebą wykonania w.w. badań i pomiarów w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice – Zederman w rejonie ROD Hutnik w Krakowie”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego nr 90/B/2022 znak: WI-II.7840.17.14.2022.MZ z 19.12.2022 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa nowego odcinka gazociągu w/c DN150 oraz częściowa rozbiórka gazociągu istniejącego w ramach realizacji zadania: Przebudowa gazociągu DN150 PN2,5 MPA relacji Oświęcim – Kęty na odcinku ZZU BZ 0900 – przekładka: Adolfin – Stawy Grójeckie wraz z ZZU. Maksymalne ciśnienie robocze MOP – 2,0 MPa, długość ok. 450 mb. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat oświęcimski, gmina Oświęcim, miejscowość Oświęcim, Rajsko, działki ewidencyjne nr 1620/5, 1620/6, 1617/1, 1611/4, 1611/8, 1599/4, 1599/12, 1600/7, 1600/11 obręb ewidencyjny nr 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna nr 121301_1 Oświęcim, oraz nr 1190/4, 1190/5, 1190/6, 1190/7, 1198/2 obręb ewidencyjny nr 0011 Rajsko, jednostka ewidencyjna nr 121306_2 Oświęcim,
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 9 grudnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Piotr Grawicz, uzupełniony 2 stycznia 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa obiektu inżynieryjnego oraz torów, budowa urządzeń branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz sterowania ruchem kolejowym w km od 58,490 do 58,550 linii kolejowej nr 94 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim, na dz. nr 2524/9 obr. 0002 Dwory I, jedn. ewid. Oświęcim miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 9 grudnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Piotr Grawicz, uzupełniony 2 stycznia 2023 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbiórka i budowa obiektu inżynieryjnego oraz torów, budowa urządzeń branży elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz sterowania ruchem kolejowym w km od 61,401 do 61,479 linii kolejowej nr 94 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Skawina – Oświęcim, na dz. Nr 715/3 obr. 0001 Oświęcim miasto, jedn. ewid. Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowej S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Małgorzatę Zielińską-Molendowską (pełnomocnictwo substytucyjne Nr IREOR3.0280.122.2021.a z 18.08.2021 r.), złożony 01.12.2022 r. (uzupełniony 02.01.2023 r. na wezwanie z 15.12.2022 r. wydane na podstawie art. 64 § 2 k.p.a.) w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. E od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892 (km istn. 76+652) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 61+220 (km istn. 63+965) do km 73+892 (km istn. 76+652), wzdłuż linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów na odc. od km ist. 87+700 do km ist. 90+345 oraz na stacji Nowy Sącz.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Romualda Mądrego, złożony 6 października 2022 r., uzupełniony 13 stycznia 2023 r. w sprawie wydania na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji o zmianie decyzji Wojewody Małopolskiego z 11 maja 2022 r. (znak WI-IV.746.1.7.2022) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ID10470_ORx096-123680-XXX-01_LE096_Zdziaryki systemu NPW ERTMS na linii kolejowej nr 96 Tarnów – Leluchów km 123,680 dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na działce nr 167, obr. 121013_5.0012 Zubrzyk, j. ewid. 121013_5 Piwniczna-Zdrój – wieś.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.1.2023

 • Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach projektu „Prace na liniach kolejowych 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane” POIiŚ 5.2-22 i wydaniu 13 stycznia 2023 r. postanowienia Nr 7/W/2023 znak: WI-II.7840.1.111.2022.MT.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 11 stycznia 2023 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, ul. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków działającego przez pełnomocnika, Panią Iwonę Hatossy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn400 pomiędzy magistralą PN i PNPZ w Krakowie na odcinku od ulicy Prądnickiej do ulicy Doktora Twardego, dz. nr 269/1, obr. 45, j. ew. Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 11 stycznia 2023 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie, ul. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków działającego przez pełnomocnika, Panią Iwonę Hatossy, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn400 pomiędzy magistralą PN i PNPZ w Krakowie na odcinku od ulicy Prądnickiej do ulicy Doktora Twardego, dz. nr 242/4, obr. 45, j. ew. Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 27 grudnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej dla inwestycji pn.: Wymiana odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 relacji Łukanowice – Śledziejowice - Zederman na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych Mistrzejowice oraz Mistrzejowice II w Krakowie, na wniosek inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., działającego przez pełnomocnika: Pana Mateusza Szymalskiego (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 27 grudnia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.1.2023

 • Wojewoda Małopolski informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2023.

  Wnioski na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością składać mogą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej i świadczące usługi dla osób bezdomnych.

  Dotację można uzyskać na realizacje działań w ramach następujących modułów i celów szczegółowych:

  MODUŁ I: PROFILAKTYKA
  Cel: Zapobieganie bezdomności przez prowadzenie działań profilaktycznych.

  MODUŁ II: WSPARCIE OSÓB BEZDOMNYCH
  Cel: Prowadzenie działań interwencyjnych i aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych.

  MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
  Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów.

  MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ
  Cel: Inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

  W 2023 roku na realizację Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczyła kwotę 5 500 000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50 000 zł.

  Podmioty uprawnione z terenu województwa małopolskiego składają oferty konkursowe do Wydziału Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie do dnia 10 lutego 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego).

  Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.92.2022) z 10 stycznia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Przebudowa budynku lokomotywowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na stację obsługi autobusów elektrycznych wraz z zapleczem biurowo-socjalno-sanitarnym stanowiącym część zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa parkingu na Spyrkówce” na działkach nr 237, 240 obr. 0081, j.ewid. Zakopane
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.84.2022) z 9 stycznia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Przebudowa ze zmiana sposobu użytkowania części budynku na budynek koszarowy wraz z wymiana instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych na działkach nr 1/10, 1/11, 1/272 obr. 247, j. ewid. Tarnów oraz nr 304/15 obr. 199, j. ewid. Tarnów
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 28 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: Przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina na odcinku od Wieliczka ul Za Torem do działki nr 203/4 przy ul. Sawiczewskich w Krakowie na długości około 6,5 km, na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Panią Dominikę Mazur (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 28 października 2022 r., uzupełniony: 22 grudnia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 5.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu postanowienia Nr 1/2023 z 04.01.2023 r. prostującego na żądanie strony oczywistej omyłki w treści decyzji Wojewody Małopolskiego z 19 grudnia 2022 r. znak: WI-II.7840.17.14.2022.MZ o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz udzieleniu pozwolenia na budowę i rozbiórkę dla: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, inwestycji pn.: Budowa nowego odcinka gazociągu w/c DN150 oraz częściowa rozbiórka gazociągu istniejącego w ramach realizacji zadania: Przebudowa gazociągu DN150 PN2,5 MPA relacji Oświęcim - Kęty na odcinku ZZU BZ 0900 - przekładka: Adolfin - Stawy Grójeckie wraz z ZZU. Maksymalne ciśnienie robocze MOP – 2,0 MPa, długość ok. 450 mb. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat oświęcimski, gmina Oświęcim, miejscowość Oświęcim, Rajsko, działki ewidencyjne nr: 1620/5, 1620/6, 1617/1, 1611/4, 1611/8, 1599/4, 1599/12, 1600/7, 1600/11 obręb ewidencyjny nr 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna nr 121301_1 Oświęcim, oraz 1190/4, 1190/5, 1190/6, 1190/7, 1198/2 obręb ewidencyjny nr 0011 Rajsko, jednostka ewidencyjna nr 121306_2 Oświęcim,
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 5.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 20 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: : Przebudowa odc. o dł. ok. 2300 m gazociągu DN150 MOP 5,5 MPa relacji Zederman – Tworzeń na odc. ZZU KZ1320 do ZZU KZ1335 w Olkuszu, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa działającego przez pełnomocnika: Pana Mateusza Szymalskiego (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 20 października 2022 r., uzupełniony: 24 października 2022 r. i 2 stycznia 2023 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 4.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.80.2022) z 2 stycznia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx096-106553-XXX- 01_10459_DLE096_Mlodow_C sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, dz. nr 64/1, obr. 0004 Młodów, j. ew. Piwniczna-Zdrój – wieś - na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Romualda Mądrego – złożonego 13 października 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.95.2022) z 2 stycznia 2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej w ul. Drożyska w Krakowie, dz. nr 506/5, obr. 33, j. ew. Nowa Huta
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.1.2023

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 29 grudnia 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.94.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stanowiska mycia dla taboru szynowego wraz z infrastrukturą techniczną na bocznicy PKP Intercity S.A. w Krakowie na działce nr 242/25 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 30.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, złożonych indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, 29 grudnia 2022 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 10/3, 12/4, 12/2, 36/1, 34/2, 14/3, 34/1, 26/4, 32, 26/2, 24/2, 24/4, 30, 373/4, 28, 21, 19, 17, 8, 38/3, 394/9, 38/4, 40/1, 50/4, 48/1, 36/2, 40/2, 44/1, 6, 46/1, 44/4, 354/1, 50/6, 354/2, 53/4, 60/2, 57/3, 57/8, 356, 358/4, 361/6, 364/4, 367/2, 369/2, 371/13, 371/15, 373/3, 375, 377, 381, 383/1, 387, 393/10, 393/8, 393/9, 396, 66/9 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz – Miasto, 10 obręb 0004 Bogucin Mały, jednostka ewidencyjna Olkusz, 1249/1, 1244, 1243, 1247, 1245, 1242, 1241/1, 1251/2, 1250, obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 29.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 28 grudnia 2022 r. postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.87.2022 z 20 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx096-134200-XXX-01_10458_DLE096_Milik_A sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. w ramach NPW ERTMS, na działkach nr 355/3 i 403 obr. Milik, jedn. ewid. Muszyna - wieś.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 29.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosków Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, złożonych indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, 27 grudnia 2022 r. wydał decyzje zezwalające wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 2/2, 402, 399/3, 400/1, 403, 404, 405, 399/2, 408/3, 407/2, 398/2, 379/2, 406 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz – Miasto, 88, 251, 91 obręb 0001 Olkusz, jednostka ewidencyjna Olkusz - Miasto, 12/2 obręb 0004 Bogucin Mały, jednostka ewidencyjna Olkusz, 1145, 1144, 1147, 1146, 1148, 1152, 1151/1, 1151/2, 1248, 1150, 1149, 1153 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 22 grudnia 2022 r. postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.746.1.86.2022 z 19 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx096-138570-XXX-01_10461_DLE096_MuszynaZdrój_B sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. w ramach NPW ERTMS, na działce nr 1148/63 obr. Muszyna, jedn. ewid. Muszyna - miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 21 grudnia 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.746.1.82.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej sterowania ruchem kolejowym (SRK) wraz z przebudową urządzeń SRK w ciągu linii kolejowej nr 94 w km od 57+640 do 62+002 oraz w km od 62+045 do 62+780 w ramach zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Oświęcim - Czechowice Dziedzice w ramach Projektu POliŚ 2014-2020 nr 5.1-12 pn. „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim - Czechowice Dziedzice”, dz. nr 2361/6, 2521, 2524/9, 2535/4, obr. Dwory I, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 715/1, 715/3, obr. Oświęcim, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 409/4, obr. Zaborze, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 948/11, obr. Babice, j. ew. Oświęcim – miasto1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 27.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 19 grudnia 2022 r. została wydana decyzja znak: WN-IV.7843.2.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Poronin, Gliczarów Górny i Bukowina Tatrzańska – etap II gazyfikacji (część III) na działkach nr 4388/2, 4389/7, 4389/3, 4383/5, 4365/1 obręb 0301 Bukowina Tatrzańska, Gmina Bukowina Tatrzańska, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Fedorczaka (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 19 października 2022 r., uzupełniony: 14 listopada 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 7 grudnia 2022 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI II.7840.16.3.2022.AH), na wniosek z 05.12.2022 r. (na wezwanie z 12.12.2022 r. uzupełniony 16 i 20 grudnia 2022 r.) złożony przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Ban-drowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez peł¬no¬¬mocnika, Michała Piaszczyńskiego (Pełno-mocnictwo dalsze rodzajowe znak: PSG-W001/P-1/11/2022/368 z 14.03.2022 r.),
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego NR 85/B/2022 znak: WI-II.7840.14.11.2022.EJ z 07.12.2022 r. o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu w Świnoujściu, pod nazwą: „Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie powiatów gorlickiego i nowosądeckiego WC DN300 MOP 5,5 MPa SRP Siołkowa - ZZU Cieniawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych) – zgodnie z treścią ww. decyzji.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 23 listopada 2022 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-II.7840.1.105.2022.EBu), na wniosek datowany 10.11.2022 r. (na wezwanie z 29.11.2022 r. uzupełniony 14.12.2022 r.) złożony przez inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Grzegorza Okaja, w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4MPa relacji Racibórz – Oświęcim. Odcinek L3 – woj. małopolskie [L ≈ 8,0 km]
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.82.2022) z 21 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej sterowania ruchem kolejowym (SRK) wraz z przebudową urządzeń SRK w ciągu linii kolejowej nr 94 w km od 57+640 do 62+002 oraz w km od 62+045 do 62+780 w ramach zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia -Zebrzydowice na odcinku Oświęcim - Czechowice Dziedzice w ramach Projektu POliŚ 2014-2020 nr 5.1-12 pn. „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim - Czechowice Dziedzice”, dz. nr 2361/6, 2521, 2524/9, 2535/4, obr. Dwory I, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 715/1, 715/3, obr. Oświęcim, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 409/4, obr. Zaborze, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 948/11, obr. Babice, j. ew. Oświęcim – miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 24 listopada 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 400 PE wraz z telekomunikacyjną kanalizacja kablową rurą 2xRHDPE40/3,7 dla kabla światłowodowego jako infrastrukturą skojarzoną z nowobudowaną infrastrukturą gazową – relacji Krynica Zdrój - Powroźnik– zadanie 2 na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Fedorczaka (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 24 listopada 2022 r., uzupełniony: 13 grudnia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 24 listopada 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 400 PE wraz z telekomunikacyjną kanalizacja kablową rurą 2xRHDPE40/3,7 dla kabla światłowodowego jako infrastrukturą skojarzoną z nowobudowaną infrastrukturą gazową – relacji Krynica Zdrój - Powroźnik– zadanie 2 na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Fedorczaka (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 24 listopada 2022 r., uzupełniony: 13 grudnia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.12.2022

 • DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
  Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – dalej upzp (Dz.U.2022.503) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – dalej Kpa (Dz.U.2022.2000), po rozpatrzeniu wniosku inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Romualda Mądrego - złożonego 25 października 2022 r., USTALA SIĘ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx096-134200-XXX-01_10458_DLE096_Milik_A sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. w ramach NPW ERTMS, na działkach nr 355/3 i 403 obr. Milik, jedn. ewid. Muszyna - wieś.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 19 grudnia 2022 r. została wydana decyzja znak: WN-IV.7843.3.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Poronin, Gliczarów Górny i Bukowina Tatrzańska – etap II gazyfikacji (część III) na działkach nr 2548 i 2580 obręb Poronin, Gmina Poronin, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Fedorczaka (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 19 października 2022 r., uzupełniony: 14 listopada 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 20 grudnia 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.746.1.83.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej sterowania ruchem kolejowym (SRK) wraz z przebudową urządzeń SRK w ciągu linii kolejowej nr 138 w km od 1+490 do 3+000 w ramach zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Oświęcim - Czechowice Dziedzice w ramach Projektu POliŚ 2014- 2020 nr 5.1-12 pn. „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia - Oświęcim - Czechowice Dziedzice”, dz. nr 2069/5, 2069/4, 2069/3, 2069/7, 2069/6, 2065/92, obr. Babice, j. ew. Oświęcim – obszar wiejski1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.83.2022) z 20 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej sterowania ruchem kolejowym (SRK) wraz z przebudową urządzeń SRK w ciągu linii kolejowej nr 138 w km od 1+490 do 3+000 w ramach zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Oświęcim - Czechowice Dziedzice w ramach Projektu POliŚ 2014-2020 nr 5.1-12 pn. „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia - Oświęcim - Czechowice Dziedzice”, dz. nr 2069/5, 2069/4, 2069/3, 2069/7, 2069/6, 2065/92, obr. Babice, j. ew. Oświęcim – obszar wiejski.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 19 grudnia 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.86.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx096-138570-XXX-01_10461_DLE096_MuszynaZdrój_B sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. w ramach NPW ERTMS, na działce nr 1148/63 obr. Muszyna, jedn. ewid. Muszyna - miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 19 grudnia 2022 r. decyzji nr 90/B/2022 znak: WI-II.7840.17.14.2022.MZ, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielam pozwolenia na budowę i rozbiórkę pn.: Budowa nowego odcinka gazociągu w/c DN150 oraz częściowa rozbiórka gazociągu istniejącego w ramach realizacji zadania: Przebudowa gazociągu DN150 PN2,5 MPA relacji Oświęcim - Kęty na odcinku ZZU BZ 0900 - przekładka: Adolfin - Stawy Grójeckie wraz z ZZU. Maksymalne ciśnienie robocze MOP – 2,0 MPa, długość ok. 450 mb. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat oświęcimski, gmina Oświęcim, miejscowość Oświęcim, Rajsko, działki ewidencyjne nr: 1620/5, 1620/6, 1617/1, 1611/4, 1611/8, 1599/4, 1599/12, 1600/7, 1600/11 obręb ewidencyjny nr 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna nr 121301_1 Oświęcim, oraz 1190/4, 1190/5, 1190/6, 1190/7, 1198/2 obręb ewidencyjny nr 0011 Rajsko, jednostka ewidencyjna nr 121306_2 Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 19.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostały wniesione odwołania od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.2.3.2022 z 28 października 2022 r., o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A2 i A3 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km 21+300 (km istn. 21+383) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km istn. 22+525 oraz budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 623 Fornale – Szczyrzyc od km 0+000 do km 0+208 wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanej w ramach projektu: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 10 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: TAURON Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25A, 31-358 Kraków), którego reprezentuje Pan Michał Błaut, uzupełniony 28 listopada 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinków sieci elektroenergetycznej SN w ramach zadania: Budowa sieci elektroenergetycznej SN w celu wyprowadzenia mocy z GPZ Chrzanów Strefa i GPZ Chrzanów w Chrzanowie (ETAP 1) w związku z likwidacją sieci napowietrznej SN w Chrzanowie, dz. 4344, 4337 obr. Chrzanów, dz. 948/1 obr. Kościelec, jedn. ewid. Chrzanów - miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 18.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 14 grudnia 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.19.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn160 PE wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Podegrodzie - Chełmiec, w ramach realizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: budowa gazociągu Piątkowa - Biegonice - Podegrodzie - Chełmiec - Nowy Sącz wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego, na wniosek inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., działającego przez pełnomocnika: Pana Tomasza Hołdę (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 16 września 2022 r., uzupełnionego 17 października 2022 r., 30 listopada 2022 r. oraz 9 grudnia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 16.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Rząsce, ul. Krakowska 2, 30-901 Rząska, złożony 21 października 2022 r., uzupełniony 12 grudnia 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na budynek koszarowy wraz z wymianą instalacji wewnętrznych elektrycznych i sanitarnych na działkach nr 1/10, 1/11, 1/12 obr. 247, j. ewid. Tranów oraz nr 304/15 obr. 199, j. ewid. Tranów.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Gmina Miasto Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane, złożony 18 listopada 2022 r., uzupełniony 6 grudnia 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa budynku lokomotywowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na stację obsługi autobusów elektrycznych wraz z zapleczem biurowo-socjalno-sanitarnym stanowiącym część zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa parkingu na Spyrkówce” na działkach nr 237, 240 obr. 0081, j.ewid. Zakopane.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 9 grudnia 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.71.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Budowa sieci SN 15 kV na dz. 7337/20 obr. 121809_5.0003 Chocznia, jedn. ewid. Wadowice.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 30 listopada 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Intercity S.A., Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Panią Ewę Miśków-Janik, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa stanowiska mycia dla taboru szynowego wraz z infrastrukturą techniczną na bocznicy PKP Intercity S.A. w Krakowie na działce nr 242/25 obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza, Kraków.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 8 grudnia 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.21.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej o przepustowość/ nominalnej Q - 30 000 nm3/h i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP = 5,5 MPa w Śledziejowicach, nr działki 98, powiat wielicki wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Pana Radosława Hoszwę (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 7 października 2022 r., uzupełnionego 10 listopada 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.747.5.2.2022) z 8 grudnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa boiska do koszykówki 3x3 przy Hali 100-lecia KS Cracovia z Centrum Sportu Niepełnosprawnych, al. Focha 40, 30-119 Kraków, na działkach nr 4/12, 423/4, 426/3 obr. 14, jedn. ewid. Krowodrza,
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 07 grudnia 2022 r. decyzji Nr 85/B/2022 znak: WI-II.7840.14.11.2022.EJ, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu w Świnoujściu, pod nazwą: „Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie powiatów gorlickiego i nowosądeckiego WC DN300 MOP 5,5 MPa SRP Siołkowa - ZZU Cieniawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 12 października 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, działającego przez pełnomocnika, Pana Tadeusza Jareckiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 17 DN 90, dz. nr 781/10 obr. 29 j. ewid. Krowodrza, w Krakowie.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 8 grudnia 2022 r. wydał decyzję znak: IG-I.7220.41.12.2022.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne 1604/5 i 1605, obręb 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna Oświęcim – Miasto, w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych, aby możliwa była analiza podłoża gruntowego, ocena kategorii geotechnicznej oraz określenie geotechnicznych warunków posadowienia przedmiotowej Inwestycji pn. „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice- Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 5 grudnia 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Wodociągi Miasta Krakowa S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków działającego przez pełnomocnika, Panią Beatę Kaczor, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej w ul. Drożyska w Krakowie, dz. nr 506/5, obr. 33, j. ew. Nowa Huta.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 7.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 05 grudnia 2022 r. decyzji Nr 86/B/2022 znak: WI-II.7840.2.19.2022.PZ o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Remont elewacji Stadionu Miejskiego im. H. Reymana zlokalizowanego przy ul. Reymonta 20 polegający na montażu elementów dekoracyjnych tj. obudów stalowych oraz paneli szklanych na elewacjach trybun północnej, południowej, zachodniej i wschodniej oraz remoncie elewacji pawilonu medialnego w związku z organizacją III Igrzysk Europejskich w 2023 roku. Adres zamierzenia budowlanego: województwo małopolskie, powiat Kraków, gmina Kraków, miejscowość Kraków, działki ewidencyjne numer: 180/5, 203/1, 180/12 obręb 0012 jednostka ewidencyjna 126102_9 Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 7.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wnioski Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, złożone indywidualnie dla każdej z wymienionych działek, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 10/3, 12/4, 12/2, 36/1, 34/2, 14/3, 34/1, 26/4, 32, 26/2, 24/2, 24/4, 30, 373/4, 28, 21, 19, 17, 8, 38/3, 394/9, 38/4, 40/1, 50/4, 48/1, 36/2, 40/2, 44/1, 6, 46/1, 44/4, 354/1, 50/6, 354/2, 53/4, 60/2, 57/3, 57/8, 356, 358/4, 361/6, 364/4, 367/2, 369/2, 371/13, 371/15, 373/3, 375, 377, 381, 383/1, 387, 393/10, 393/8, 393/9, 396, 66/9 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz – Miasto, 10 obręb 0004 Bogucin Mały, jednostka ewidencyjna Olkusz, 1249/1, 1244, 1243, 1247, 1245, 1242, 1241/1, 1251/2, 1250, obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 22 lipca 2022 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI II.7840.14.11.2022.EJ), na wniosek z 14.07.2022 r. (na wezwanie z 03.08.2022 r. uzupełniony 02 września 2022 r.) złożony przez inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Woj-ciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, adres do korespondencji: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków, działającego przez peł¬no¬¬mocnika Alberta Pakułę (Pełnomocnictwo znak: PSG-C00/P-3/301/2018 z 14.08.2018 r.), w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu w Świnoujściu, pod nazwą: „Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia na terenie powiatów gorlickiego i nowosądeckiego WC DN300 MOP 5,5 MPa SRP Siołkowa - ZZU Cieniawa wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 2.12.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 2/2, 402, 399/3, 400/1, 403, 404, 405, 399/2, 408/3, 407/2, 398/2, 379/2, 406 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz – Miasto, 88, 251, 91 obręb 0001 Olkusz, jednostka ewidencyjna Olkusz - Miasto, 12/2 obręb 0004 Bogucin Mały, jednostka ewidencyjna Olkusz, 1145, 1144, 1147, 1146, 1148, 1152, 1151/1, 1151/2, 1248, 1150, 1149, 1153 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika, zostały wszczęte postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne numer 2/2, 402, 399/3, 400/1, 403, 404, 405, 399/2, 408/3, 407/2, 398/2, 379/2, 406 obręb 0002 Pomorzany, jednostka ewidencyjna Olkusz – Miasto, 88, 251, 91 obręb 0001 Olkusz, jednostka ewidencyjna Olkusz - Miasto, 12/2 obręb 0004 Bogucin Mały, jednostka ewidencyjna Olkusz, 1145, 1144, 1147, 1146, 1148, 1152, 1151/1, 1151/2, 1248, 1150, 1149, 1153 obręb 0007 Klucze, jednostka ewidencyjna Klucze, powiat olkuski, woj. małopolskie zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy w ramach zadania „Budowa gazociągu w/c DN200 MOP 5,5 wraz z przyłączem gazu w/c DN150/100 MPa, dwoma stacjami gazowymi redukcyjno – pomiarowymi Q=15 000 m3/h i Q=6 300 m3/h, dwóch zespołów zaporowo – upustowych oraz gazociągów śr/c dn400/225 w ramach przyłączenia do sieci gazowej zakładu Velvet Care sp. z o.o.”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.11.2022

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach III otwartego konkursu ofert w 2022 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki III otwartego konkursu ofert w 2022 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęły 22 oferty złożone przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 17 ofert spełniło wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 5 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 17 projektów na łączną kwotę 183 000 zł. Zadanie konkursowe realizowane będzie w okresie od 1 do 31 grudnia 2022 roku.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku, obejmującego działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie w okresie świątecznym wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych – edycja II.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:
  1. wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach III otwartego konkursu ofert w roku 2022
  2. wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach III otwartego konkursu ofert w roku 2022 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne


 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Wojewody Małopolskiego z 28 listopada 2022 r. znak: WI-IV.746.1.78.2022 w sprawie odmowy nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Małopolskiego znak WI-IV.746.1.78.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx062-036070-XXX- 01_10340_L62_Jaroszowiec_114_E sieci łączności bezprzewodowej ERTMS.GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, dz. nr 139/8, obr. 0006 Jaroszowiec, j. ew. Klucze - na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), którego reprezentuje Pan Romuald Mądry.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 19 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Poronin, Gliczarów Górny i Bukowina Tatrzańska – etap II gazyfikacji (część III) na działkach nr 2548 i 2580 obręb Poronin, Gmina Poronin na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Fedorczaka (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 19 października 2022 r., uzupełniony: 14 listopada 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 19 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Poronin, Gliczarów Górny i Bukowina Tatrzańska – etap II gazyfikacji (część III) na działkach nr 4388/2, 4389/7, 4389/3, 4383/5, 4365/1 obręb 0301 Bukowina Tatrzańska, Gmina Bukowina Tatrzańska na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Fedorczaka (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 19 października 2022 r., uzupełniony: 14 listopada 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 21 listopada 2022 r. decyzji NR 77/B/2022 znak: WI-II.7840.17.7.2022.MB, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę inwestycji pn.:
  Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500, MOP 8,4 MPa relacji Skoczów-Komorowice-Oświęcim etap I wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Adres zamierzenia budowlanego: działki ewidencyjne nr 2307/3, 1049/16, 1050/7, 1051/8, 1084/9, 1084/10, 1077/7, 1089/3, 2296/3, 1137/5, 1144/4, 1144/5, 1144/2, 1147, 1152/8, 1152/12, 1152/10, 1150/2, 1149/1, 1219/5, 1219/2, 1084/4, 1084/32, 1084/31, 1285/1, 1287/10, 1300/2, 1300/4, , 2665/2, 1298/3, 1298/12, 1298/15, 1298/13, 1301/7, 1301/3, 1301/18, 1318/204, 1318/5, 1318/4, 1319/4, 1319/1, 1320, 1344/16, 1344/6, 1345, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 121301_1, miejscowość Oświęcim, gmina Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 12 września 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: Tauron Dystrybucja S.A. (ul. Podgórska 25a, 31-035 Kraków), którego reprezentuje Pan Krzysztof Baron, uzupełniony 31 października 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci SN 15 kV na dz. 7337/20 obr. 121809_5.0003 Chocznia, jedn. ewid. Wadowice.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.11.2022

 • Obwieszczenie korygujące omyłkę w zawiadomieniu o wszczęciu
  Wojewoda Małopolski informuje się że w zawiadomieniu z dnia 14 października 2022 r. znak: WI-IV.747.1.14.2022 powiadamiającym o tym, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: Budowa nowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina na odcinku ul. Sawiczewskich – odgałęzienie DN 200 do SP Zawiła, na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, omyłkowo wskazano niewłaściwy numer obrębu dla działek o numerach: 486/7, 171/1, 171/2, 164/6, 168, 169, 170, 189/2, 189/3, 500/4, 500/5, 500/10, 500/2, 500/9, 573, 575, 207/14, 207/16, 572, 574, 571, 211, 212, 223/2, 224/2, 229/11, 231/5, 236/12, 236/13, 237/8, 237/2, 237/3, 240/16, 241, 244/10, 248/20, 248/21, 248/12, 252/3, 248/16, 253/13, 253/6, 254/1, 258/3, 261/2, 265/2, 266/5, 266/6, 270/22, 276/2, 276/6, 276/3, 279/2, 280/2, 499/7, 283/2, 284/2, 282/8, 285/11, 568, 569, 286/16, 297/2, 298/2, 299/12, 299/11, 299/10, 309/3, 310/6, 312.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.11.2022

 • Konsultacje Wieloletniego programu współpracy Wojewody Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2025

  Wojewoda Małopolski zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Wieloletniego programu współpracy Wojewody Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2025.

  Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z województwa małopolskiego w realizację zadań Wojewody i administracji zespolonej, odpowiadających sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz systematyczne wzmacnianie współpracy administracji rządowej z sektorem pozarządowym.

  Wieloletni program współpracy będzie istotnym narzędziem kształtowania długofalowej, partnerskiej współpracy Wojewody Małopolskiego i administracji zespolonej z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, umożliwiającym aktywne zaangażowanie tych instytucji w realizację zadań publicznych, a także ułatwiającym wpływ sektora pozarządowego na kreowanie polityki społecznej w województwie małopolskim.

  Przyjęty dokument będzie miał również znaczący wpływ na wspieranie oddolnych inicjatyw obywatelskich w rozwiązywaniu problemów lokalnej społeczności oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego na terenie województwa małopolskiego poprzez zwiększenie zaangażowania Małopolan w życie publiczne swojego regionu.

  Uwagi, opinie i wnioski w formie pisemnej, z wykorzystaniem formularza konsultacji, – załącznik nr 1 można:

  1. złożyć osobiście w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w Punkcie Informacyjnym lub na Dzienniku Podawczym w pok. 24 w godzinach pracy Urzędu;
  2. przesłać w wersji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznymi albo profilem zaufanym, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, adres skrytki ePUAP: /ag9300lhke/skrytka bądź na adres: ngo@malopolska.uw.gov.pl;
  3. przesłać pocztą na adres:
   Wydział Organizacji i Kontroli
   Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
   ul. Basztowa 22
   31-156 Kraków


  Ostateczny termin na wyrażenie opinii upływa 28 listopada 2022 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

  Projekt Wieloletniego programu współpracy Wojewody Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2023-2025 – załącznik nr 2

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 22 listopada 2022 decyzji Nr 78/B/2022 znak: WI-II.7840.17.11.2022.BK, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,5 MPa wraz z zespołem przyłączeniowym, w ramach zadania „Przebudowa gazociągu relacji Zelczyna – Oświęcim o długości ok. 5200 metrów – wykonanie dokumentacji projektowej”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 6 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej o przepustowość/ nominalnej Q - 30 000 nm3/h i maksymalnym ciśnieniu roboczym MOP = 5,5 MPa w Śledziejowicach, nr działki 98, powiat wielicki wraz z infrastrukturą niezbędną do jej obsługi, na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Pana Radosława Hoszwę (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 6 października 2022 r., uzupełniony: 10 listopada 2022 r.)
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 28 października 2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka – Nowy Sącz na odc. A2 i A3 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km 21+300 (km istn. 21+383) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 od km 6+100 (km istn. 6+109) do km istn. 22+525 oraz budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 623 Fornale – Szczyrzyc od km 0+000 do km 0+208 wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanej w ramach projektu: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03- 734 Warszawa), działającego przez pełnomocników (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 3 czerwca 2022 r., uzupełniony 8 lipca 2022 r., zmieniony 10 sierpnia 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 22 listopada 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.17.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 23.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora Gminy Miejskiej Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3/4, 31-119 Kraków, złożony 25 października 2022 r., uzupełniony 21 listopada 2022 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Budowa boiska do koszykówki 3x3 przy Hali 100-lecia KS Cracovia z Centrum Sportu Niepełnosprawnych, al. Focha 40, 30-119 Kraków, na działkach nr 4/12, 423/4, 426/3 obr. 14, jedn. ewid. Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 22.11.2022

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o poszukiwaniu kandydatów na stanowisko lekarza orzecznika specjalisty chorób oczu w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.78.2022) z 21 listopada 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx062-036070-XXX-01_10340_L62_Jaroszowiec_114_E sieci łączności bezprzewodowej ERTMS.GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, dz. nr 139/8, obr. 0006 Jaroszowiec, j. ew. Klucze
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 16 września 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn160 PE wraz z infrastrukturą towarzyszącą relacji Podegrodzie - Chełmiec, w ramach realizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu pn.: budowa gazociągu Piątkowa - Biegonice - Podegrodzie - Chełmiec - Nowy Sącz wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa małopolskiego, na wniosek inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., działającego przez pełnomocnika: Pana Tomasza Hołdę (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 16 września 2022 r., uzupełniony: 17 października 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 13 października 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx096-106553-XXX- 01_10459_DLE096_Mlodow_C sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, dz. nr 64/1, obr. 0004 Młodów, j. ew. Piwniczna-Zdrój – wieś.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 15.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 1604/5 i 1605, obręb 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna Oświęcimmiasto, powiat oświęcimski, woj. małopolskie w celu wykonania badań terenowych, w szczególności odwiertów geotechnicznych, aby możliwa była analiza podłoża gruntowego, ocena kategorii geotechnicznej oraz określenie geotechnicznych warunków posadowienia przedmiotowej Inwestycji pn. „Budowa gazociągu DN500; MOP 8,4 MPa relacji Skoczów- Komorowice-Oświęcim- Etap II od ZZU Wilamowice do ŚNO w Oświęcimiu”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.74.2022) z 10 listopada 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Przebudowa stacji transformatorowych na odcinku od Krakowa do Spytkowic na działkach nr 931/2, 4870, 4868/4 obr. 0005 Spytkowice, j. ewid. Spytkowice - na wniosek inwestora tj.: : PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, w imieniu którego występuje: Pan Piotr Wróblewski - złożonego 19 września 2022 r. oraz uzupełnionego 12 października 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 25 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx096-134200-XXX-01_10458_DLE096_Milik_A sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. w ramach NPW ERTMS, na działkach nr 355/3 i 403 obr. Milik, jedn. ewid. Muszyna - wieś.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 25 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora tj.: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx096-138570-XXX 01_10461_DLE096_MuszynaZdrój_B sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowej S.A. w ramach NPW ERTMS, na działce nr 1148/63 obr. Muszyna, jedn. ewid. Muszyna - miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po rozpoznaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, 9 listopada 2022 r. wydał decyzję znak: IG-I.7220.41.9.2022.OK zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 231/499 obręb 0003 Brzeźnica jednostka ewidencyjna Brzeźnica, w celu wykonania jednego punktowego wykopu kontrolnego w miejscu włączenia nowego odcinka gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa do istniejącej sieci gazowej DN500 MOP 5,5 MPa w celu sprawdzenia głębokości posadowienia gazociągu oraz dokonania pomiaru średnicy i grubości ścianki w ramach zadania inwestycyjnego „Gazociąg Oświęcim – Zelczyna DN500 PN 6,3MPa odcinek: przekładka Brzeźnica – przekładka Brzezinka”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że po wycofaniu wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, dotyczącego wydania decyzji zezwalającą wnioskodawcy na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 231/368 obręb 0003 Brzeźnica jednostka ewidencyjna Brzeźnica, w celu wykonania jednego punktowego wykopu kontrolnego w miejscu włączenia nowego odcinka gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa do istniejącej sieci gazowej DN500 MOP 5,5 MPa w celu sprawdzenia głębokości posadowienia gazociągu oraz dokonania pomiaru średnicy i grubości ścianki oraz wykonania badań geologicznych poprzez wykonanie jednego odwiertu geologicznego o głębokości 7,0 m w ramach zadania inwestycyjnego „Gazociąg Oświęcim – Zelczyna DN500 PN 6,3MPa odcinek: przekładka Brzeźnica – przekładka Brzezinka”, 9 listopada 2022 r. wydał decyzję znak: IG-I.7220.41.8.2022.OK o umarzeniu postępowania w całości.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 25 października 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 12047_L109_KrakowBiezanow ORxl09-001503-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 109 Kraków Bieżanów - Wieliczka Rynek; km. 1,503. W ramach OR będzie budowana wieża strunobetonowa wraz z fundamentem o wysokości do 23 m n.p.t., kontener telekomunikacyjny posadowiony na ławach żelbetowych, ogrodzenie, utwardzenie terenu, dojazd, wewnętrzna linia zasilająca elektroenergetyczna, złącze kablowe elektroenergetyczne, na dz. nr 547/25, obr. 100, j. ewid. Podgórze, Kraków.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 9.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia że, w dniu 7 listopada 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.18.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 stal, w miejscowości Bukowno, rejon ul. Kolejowej, Wygiełza, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Piaszczyńskiego, (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 15 września 2022 r., uzupełnionego 6 października 2022 r. i 7 października 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 18 października 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Panią Krystynę Obajtek-Zajdel, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej sterowania ruchem kolejowym (SRK) wraz z przebudową urządzeń SRK w ciągu linii kolejowej nr 138 w km od 1+490 do 3+000 w ramach zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Oświęcim - Czechowice Dziedzice w ramach Projektu POliŚ 2014-2020 nr 5.1-12 pn. „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia - Oświęcim - Czechowice Dziedzice”, dz. nr 2069/5, 2069/4, 2069/3, 2069/7, 2069/6, 2065/92, obr. Babice, j. ew. Oświęcim – obszar wiejski.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 18 października 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Panią Krystynę Obajtek-Zajdel, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci kablowej sterowania ruchem kolejowym (SRK) wraz z przebudową urządzeń SRK w ciągu linii kolejowej nr 94 w km od 57+640 do 62+002 oraz w km od 62+045 do 62+780 w ramach zadania pn. Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Oświęcim - Czechowice Dziedzice w ramach Projektu POliŚ 2014-2020 nr 5.1-12 pn. „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim - Czechowice Dziedzice”, dz. nr 2361/6, 2521, 2524/9, 2535/4, obr. Dwory I, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 715/1, 715/3, obr. Oświęcim, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 409/4, obr. Zaborze, j. ew. Oświęcim – miasto, dz. nr 948/11, obr. Babice, j. ew. Oświęcim – miasto.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 8.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 7 listopada 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.18.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 stal, w miejscowości Bukowno, rejon ul. Kolejowej, Wygiełza, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Piaszczyńskiego, (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 15 września 2022 r., uzupełnionego 6 października 2022 r. i 7 października 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 7.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że w dniu 3 listopada 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.10.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą: Budowa nowego odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 218 m, wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości ok. 202 m, w ramach zadania pn.: Przebudowa gazociągu DN500 relacji Oświęcim – Szopienice – Tworzeń, na odcinku Węzeł Oświęcim Zaborze – Plantpol – opracowanie dokumentacji projektowej, po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego przez pełnomocnika: Pana Mateusza Szymalskiego, (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 24 czerwca 2022 r., uzupełnionego 16 sierpnia, 11 października i 26 października 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 3.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 2 listopada 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.16.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Przebudowa gazociągu DN500; MOP 5,0 MPa rel. Zederman - Tworzeń na odc. 1700m od ZZU Olkusz ul. Jasna do ul. Sikorka (rejon Superdrew) w Olkuszu, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Pana Szymona Rydza (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 16 sierpnia 2022 r., uzupełniony 26 września 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 3.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego znak: WI-IV.747.1.11.2022 z 23 września 2022 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą: Przebudowa gazociągu DN150 PN 2,5 MPa relacji Oświęcim - Kęty na odc. ZZU BZ 0900 - przekładka Adolfin - Stawy Grójeckie wraz z ZZU.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 3.11.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 28 października 2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa układu torowego wraz z rozbudową, budową i przebudową infrastruktury kolejowej na od km 29,580 do km 29,635 linii kolejowej nr 98 w ramach zadania inwestycyjnego "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane", na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 26 września 2022 r.). Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim: Gmina Raba Wyżna obręb 0008 Skawa 7032/15, 1434/4, 7018.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 31.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 28 października 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.66.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa zadaszenia peronów dworca autokarowego dalekobieżnego wraz z instalacją oświetlenia, instalacją kanalizacji deszczowej, elementów małej architektury, budowa muru oporowego oraz rozbiórka i budowa przyłącza geotermalnego w ramach zadania: "Budowa Centrum Komunikacyjnego w Zakopanem", na dz. 317/12 obr. 0006, j. ewid. Zakopane.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu postanowienia znak: WI-IV.747.2.4.2022 z 28 października 2022 r. w sprawie sprostowania z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Wojewody Małopolskiego z 6 października 2022 r., znak WI-IV.747.2.4.2022 ustalającej lokalizację linii kolejowej dla zamierzenia pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach projektu Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 28 października 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.68.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa Podstacji Trakcyjnej Chabówka wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach: 1778, 265/3, 1780, 1775, 1774, 1764, obr. 0001 Chabówka, j. ewid. Rabka- Zdrój.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 28 października 2022 r. postanowienia znak: WI-IV.746.1.67.2022 prostującego, na wniosek strony, oczywistą omyłkę w decyzji Wojewody Małopolskiego z 14 października 2022 r. znak: WI-IV.746.1.67.2022 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: Budowa sieci wodociągowej Ø150 żeliwo sferoidalne w dz. nr 547/33 obr. 100 Podgórze, wydanej na wniosek inwestora: Wodociągi Miasta Krakowa S.A., ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków, działającego przez pełnomocnika, Pana Stanisława Dzioba.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.10.2022

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o III otwartym konkursie ofert w 2022 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
  opublikowane 28.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.73.2022) z 27 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa infrastruktury do obsługi podróżnych na byłej bocznicy Zakopane - Spyrkówka od km 41,840 do km 42,566 linii kolejowej 99 Chabówka - Zakopane realizowanej w ramach projektu Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane na działkach nr 208/1, 209, 234, 235/1, 235/2, 237, 238, 239, 240 obr. 0081, j. ewid. Zakopane
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 27 października 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.64.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa przyłącza elektroenergetycznego SN 15kV, w ramach zadania: Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej zakładu produkcyjnego: budowa przyłącza kablowego SN15kV, budowa złącza kablowego SN15kV z telemechaniką u odbiorcy TLC Sp. z o.o. w m. Gorlice ul. Chopina 2938/28, na dz. nr 560/79 obr. 0001 Gorlice, j. ewid. Miasto Golice.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 28.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 21 października 2022 r. została wydana decyzja znak: WI-IV.747.1.13.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla inwestycji pn.: Budowa stacji regulacyjno-pomiarowej o przepustowość/ Q = 100 000 nm3/h oraz stacji redukcyjno-pomiarowej o przepustowości Q = 20 0000 nm3/h w Łukanowicach wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, na wniosek inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Pana Radosława Hoszwę (złożonego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 10 sierpnia 2022 r., uzupełniony 6 września 2022 i 4 października 2022 r., zmieniony 13 września 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 24.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 7 września 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej dla inwestycji pn.: Budowa sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia, w zakresie:
  - budowy gazociągu DN500 relacji Łukanowice – Zederman na długości ok. 275 m,
  - budowy gazociągu DN500/300 relacji Śledziejowice – Nowa Huta na długości ok. 305 m,
  - budowa odgałęzienia DN250 do zespołu za[porowo-upustowego ZZU: Nowa Huta, ul. Na Niwach nr 562 o długości ok. 40 m.
  • Rozbiórki sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia, w zakresie:
  - rozbiórki gazociągu DN500 relacji Łukanowice – Zederman na długości ok. 100 m,
  - rozbiórki gazociągu DN500/300 relacji Śledziejowice – Nowa Huta na długości ok. 55 m,
  - rozbiórki gazociągu DN200 krótkiego odgałęzienia do ZZU Nowa Huta, ul. Na Niwach nr 562 o długości ok. 65 m.
  • Wyłączenie z eksploatacji sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia w zakresie:
  - DN500 relacji Łukanowice – Zederman na długości ok. 161 m,
  - DN500/300 relacji Śledziejowice – Nowa Huta na długości ok. 235 m, realizowanej w ramach zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej wymiany odcinków gazociągów DN500 i DN300 przy ul. Giedroycia w Krakowie, na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocników: Pana Jerzego Heidera i Pana Arona Wiśniewskiego (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 7 września 2022 r., uzupełniony: 7 i 14 października 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 20 października 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.59.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinków sieci elektroenergetycznej SN w ramach zadania: Budowa sieci elektroenergetycznej SN, nN wraz z budową stacji transformatorowych w Pile Kościeleckiej (Gmina Trzebinia), na działkach nr 1464/1, 1464/2 obr. Trzebinia, jedn. Trzebinia-Miasto oraz nr 744/3 obr. Bolęcin, jedn. Trzebinia obszar wiejski.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 19 października 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.62.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawa, na działce nr 7112/11 obr. 0008 Skawa, jedn. ewid. 121111_2 Raba Wyżna, w km ok. 32,985 linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 19 października 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.54.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skawa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków, na działce nr 7112/11 obr. 0008 Skawa, jedn. ewid. 121111_2 Raba Wyżna, w km ok. 32,638 linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka – Chabówka.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 21.10.2022

 • Ogłoszenie Wojewody Małopolskiego o wynikach II otwartego konkursu ofert w 2022 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Zgodnie z art. 15 ust. 2h oraz 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), Wojewoda Małopolski podaje do publicznej wiadomości wyniki II otwartego konkursu ofert w 2022 roku na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

  Do otwartego konkursu ofert wpłynęło 38 ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 31 ofert spełniło wymogi formalne i zostało zakwalifikowanych do oceny merytorycznej, natomiast ze względów formalnych, do oceny merytorycznej nie zakwalifikowano 7 ofert. Dofinansowanie z budżetu Wojewody Małopolskiego otrzymało 31 projektów.

  Mając na uwadze § 1 ust. 4 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert Wojewoda Małopolski zwiększa środki finansowe przeznaczone na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o kwotę 63 500,00 zł i przeznacza na realizację zadania konkursowego, w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2022 roku, środki finansowe w łącznej wysokości: 305 500 zł.

  Dotacje przekazane przez Wojewodę Małopolskiego umożliwią realizację programu pomocy społecznej na rzecz osób z terenu województwa małopolskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w tym skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku, obejmującego działania zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w środowisku społecznym, w tym możliwe jest zapewnienie schronienia oraz pomocy doraźnej, w szczególności rzeczowej i żywnościowej, a także zorganizowanie w okresie świątecznym wieczerzy wigilijnej dla osób tego pozbawionych.

  Integralną część niniejszego ogłoszenia stanowią:
  1) wykaz podmiotów uprawnionych, którym Wojewoda Małopolski udzielił dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2022 - załącznik nr 1;
  2) wykaz wniosków podmiotów uprawnionych ubiegających się o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach II otwartego konkursu ofert w roku 2022 – niedopuszczonych do oceny merytorycznej ze względu na braki formalne – załącznik nr 2.

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.72.2022) z 20 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Przebudowa celem dokonania zmiany sposobu użytkowania dwóch budynków magazynowo- gospodarczych nr 17 i 38 na budynki o funkcji biurowo - administracyjnej na działce nr 184/11 obr. 0045 j. ewid. Krowodrza
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 20.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, złożony 19 września 2022 r., w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa stacji transformatorowych na odcinku od Krakowa do Spytkowic na dzikach nr 931/2, 4870, 4868/4 obr. 0005 Spytkowice, j.ewid. Spytkowice.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 12 sierpnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: Budowa nowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 Śledziejowice – Skawina na odcinku ul. Sawiczewskich – odgałęzienie DN 200 do SP Zawiła, na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Panią Dominikę Mazur (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 12 sierpnia 2022 r., uzupełniony: 4 października 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, 6 października 2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane oraz dla zadania nr 2 pn.: Budowa łącznicy w Chabówce w ciągu linii kolejowych nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka i nr 99 Chabówka – Zakopane, w ramach projektu Prace na liniach kolejowych 97,98,99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka – Zakopane, na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika (złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 25 lipca 2022 r., uzupełniony 6 września 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.70.2022) z 14 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa prefabrykowanej wolnostojącej stacji transformatorowej SN/nN wraz z liniami SN i nN - dla zasilania 2 zespołów budynków mieszkalnych Kraków ul. Podstawie dz. nr 352-355 oraz 123, 126, 127, na działce nr 506/5 obr. 0033 j. ewid. Nowa Huta
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 6 października 2022 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika, Pana Romualda Mądrego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa obiektu radiokomunikacyjnego ORx062-036070-XXX- 01_10340_L62_Jaroszowiec_114_E sieci łączności bezprzewodowej ERTMS.GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, dz. nr 139/8, obr. 0006 Jaroszowiec, j. ew. Klucze.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 14 października 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.67.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej Ø150 żeliwo sferoidalne w dz. nr 547/33 obr. 100 Podgórze1.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 14.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 231/368, obręb 0003 Brzeźnica, jednostka ewidencyjna Brzeźnica, powiat wadowicki, woj. małopolskie w celu wykonania jednego punktowego wykopu kontrolnego w miejscu włączenia nowego odcinka gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa do istniejącej sieci gazowej DN500 MOP 5,5 MPa w celu sprawdzenia głębokości posadowienia gazociągu oraz dokonania pomiaru średnicy i grubości ścianki oraz wykonania badań geologicznych poprzez wykonanie jednego odwiertu geologicznego o głębokości 7,0 m w ramach zadania inwestycyjnego „Gazociąg Oświęcim – Zelczyna DN500 PN 6,3MPa odcinek: przekładka Brzeźnica – przekładka Brzezinka”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 231/499, obręb 0003 Brzeźnica, jednostka ewidencyjna Brzeźnica, powiat wadowicki, woj. małopolskie w celu wykonania jednego punktowego wykopu kontrolnego w miejscu włączenia nowego odcinka gazociągu DN500 MOP 5,5 MPa do istniejącej sieci gazowej DN500 MOP 5,5 MPa w celu sprawdzenia głębokości posadowienia gazociągu oraz dokonania pomiaru średnicy i grubości ścianki w ramach zadania inwestycyjnego „Gazociąg Oświęcim – Zelczyna DN500 PN 6,3MPa odcinek: przekładka Brzeźnica – przekładka Brzezinka”.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 13.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 15 września 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej na: : Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN150 stal w miejscowości Bukowno, rejon ul. Kolejowej, Wygiełza, na wniosek inwestora: Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, działającego przez pełnomocnika: Pana Michała Piaszczyńskiego (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 15 września 2022 r., uzupełniony: 6 października i 7 października 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 11.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.746.1.65.2021) z 10 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym inwestycji pn.: Budowa linii elektroenergetycznej średniego napięcia na działkach nr 427/7, 446/4 obr. 0003 Miejsce, j. ewid. Spytkowice na wniosek inwestora tj.: TAURON Dystrybucja S.A. ul. Pogórska 25A, 31-035 Kraków, w imieniu którego występuje: Pan Paweł Mitka - złożony 8 sierpnia 2022 r. oraz uzupełniony 8 września 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 6 października 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.63.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa tymczasowego obiektu budowlanego – zaplecza kontenerowego na bocznicy kolejowej Kraków Główny Zachód Towarowy, przy ul. Składowej 17, na dz. nr 242/25 obr. 0045, j. ewid. Krowodrza.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 12 września 2022 r, postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI II.7840.17.11.2022.BK), na wniosek z 09.09.2022 r. (uzupełniony 27 września 2022 r. na wezwanie z 16.09.2022 r. wysłane 19.09.2022 r., wydane na podstawie art. 64 § 2 k.p.a.) złożony przez inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Dominika Zająca, w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 MOP 5,5 MPa wraz z zespołem przyłączeniowym w ramach zadania „Przebudowa gazociągu relacji Zelczyna - Oświęcim o długości ok. 5200 metrów - wykonanie dokumentacji projektowej”. Adres zamierzania budowlanego: województwo małopolskie, powiat oświęcimski, gmina Oświęcim – obszar miejski, miejscowość: Oświęcim.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji (znak sprawy: WI-IV.747.5.1.2022) z 5 października 2022 r. o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: Przebudowa obiektu TOSIR – stadionu LA przy ul. Traugutta w Tarnowie – budowa budynku zaplecza sportowego wraz z trybuną, parkingiem i infrastrukturą techniczną, - na wniosek inwestora tj. Gminy Miasta Tarnowa (ul. Mickiewicz 2, 33-100 Tarnów), w imieniu którego występuje Pan Dawid Onak (ul. Tuchowska 25A, 33-100 Tarnów), złożonego 5 sierpnia 2022 r., uzupełnionego 23 sierpnia 2022 r. oraz 16 września 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 10.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 30 września 2022 r. decyzji znak: WI-IV.746.1.55.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, dla inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji opadowej DN1000-DN3000mm wraz komorami technologicznymi oraz przebudową kolidujących przewodów energetycznych, teleoptycznych i telekomunikacyjnych na działce nr 288 obr. 52 jedn. ewid. Podgórze, w rejonie ul. Prokocimskiej w Krakowie.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 4.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 29 września 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.5.2022), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Przebudowa układu torowego wraz z rozbudową, budową i przebudową infrastruktury kolejowej na odcinku od km 29,580 do km 29,635 linii kolejowej nr 98 w ramach zadania inwestycyjnego "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina - Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane", na wniosek inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, działającego przez pełnomocnika: Panią Krystynę Obajtek-Zajdel– złożony 29 września 2022 r.
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 4.10.2022

 • Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 16 sierpnia 2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu polegającej dla inwestycji pn.: Przebudowa gazociągu DN500; MOP 5,0 MPa rel. Zederman - Tworzeń na odc. 1700m od ZZU Olkusz ul. Jasna do ul. Sikorka (rejon Superdrew) w Olkuszu, na wniosek inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach, ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany, działającego przez pełnomocnika: Pana Szymona Rydza (wniosek złożony w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: 16 sierpnia 2022 r., uzupełniony: 26 września 2022 r.).
  obwieszczenie (pobierz)
  opublikowane 3.10.2022

ARCHIWUM

wstecz    do góry     drukuj