Mniejszości narodowe i etniczne


  • Aktualności

  • Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych - Tomasz Ocetkiewicz

  • Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030

  • Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 - 2020

  • Mniejszości narodowe i etniczne w Małopolscewstecz    do góry     drukuj