Przeciwdziałanie handlowi ludźmi
Komunikat MSWiA związany z sytuacją na UkrainieZgodnie z art. 22 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej .) (Dz. U. z 2020, poz. 1876 z późn. zm.) do zadań Wojewody, należy koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi.

Na mocy Zarządzenia (nr poz. Rej. 75a/17) Wojewody Małopolskiego z dnia 14 marca 2017 r., zmienionego Zarządzeniem (nr poz. Rej 328/17) Wojewody Małopolskiego z dnia 11 sierpnia 2017 r., Zarządzeniem (nr poz. Rej. 183/19) Wojewody Małopolskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem (nr poz. Rej. 555/20) Wojewody Małopolskiego z dnia 30 września 2020 r. oraz zarządzeniem (nr poz. Rej. 522/21) Wojewody Małopolskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. w województwie małopolskim funkcjonuje Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. W latach 2015 – 2016 Zespół funkcjonował na mocy Zarządzenia Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z 26 stycznia 2015 roku.

W skład Zespołu wchodzą:

 1. Jacek Kowalczyk – Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
 2. Rafał Filo – Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
 3. Katarzyna Przybycień – Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
 4. Katarzyna Łach – Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
 5. Elżbieta Radzikowska – Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
 6. Irmina Czysnok – Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
 7. Jakub Nestoruk – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Wydział Kryminalny.
 8. Hubert Bracik – Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Wydział Prewencji.
 9. Marek Modrzejewski – Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie.
 10. Katarzyna Płończyk – Prokuratura Okręgowa w Krakowie.
 11. Roman Raczek – Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu.
 12. Bogdan Gąska – Prokuratura Okręgowa w Tarnowie.
 13. Łukasz Zaremba – Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu.
 14. Aneta Fedko-Pacholarz – Karpacki Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Nowym Sączu.
 15. Paweł Zaborski – Straż Miejska Miasta Krakowa.
 16. Ewa Federyga – Straż Miejska Miasta Krakowa.
 17. Katarzyna Przybysławska – Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie.
 18. Bogumiła Strama – Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Parkowa w Krakowie.
 19. Piotr Kolocha – Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Parkowa w Krakowie.
 20. Łukasz Obrał – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.
 21. Małgorzata Łyżwińska-Kustra – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie.
 22. Sylwia Michalec-Jękot – Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach.
 23. Alina Ulman – Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach.
 24. Justyna Mańka – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
 25. Ewa Kowar-Pogon – Kuratorium Oświaty w Krakowie.
 26. Marta Grabek-Niekraszewicz – Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS/Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Krakowie.
 27. Paweł Golonka – ekspert.

Wojewódzki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi jest regionalną platformą wymiany informacji i współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Celem funkcjonowania Zespołu jest usprawnienie działalności prewencyjnej oraz wsparcia i reintegracji ofiar (w szczególności obywateli polskich), a także pobudzenie aktywności lokalnych samorządów i organizacji pozarządowych w tym zakresie.

Obowiązek monitorowania aktywności administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania handlowi ludźmi spoczywa na Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, które uruchomiło serwis informacyjno-edukacyjny, poświęcony problematyce handlu ludźmi: www.handelludzmi.eu .Na portalu udostępniona została obszerna baza wiedzy, w tym obowiązujące akty prawne, statystyki, artykuły, publikacje, ciekawostki, sondy, materiały informacyjne i multimedialne. Za pośrednictwem specjalnego formularza strona umożliwia zgłoszenie przypadków naruszenia prawa każdej zainteresowanej osobie.

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim działania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi realizują pracownicy Wydziału Polityki Społecznej pod nr tel. (12) 39 21 588 , e-mail: erad@malopolska.uw.gov.pl

Polskie przepisy prawne:

Materiały informacyjne:wstecz    do góry     drukuj