Wymiana dokumentów (dla beneficjentów Umowy Wystąpienia, którzy mają dokument obywatela UE/członka rodziny obywatela UE wydany przed 1 stycznia 2021 r.)

 • wymiana zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu

 • wymiana dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu

 • wymiana karty pobytu członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa (karta pobytowa)

 • wymiana karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Zjednoczonego KrólestwaWydanie nowych dokumentów (dla beneficjentów Umowy Wystąpienia, którzy nie mają dokumentu obywatela UE/członka rodziny obywatela UE, ale byli w Polsce przed 2021 r.)

 • rejestracja pobytu

 • pobyt stały

 • karta pobytu członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa

 • karta stałego pobytu członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa

 • obywatele Zjednoczonego Królestwa niebędący beneficjentami Umowy Wystąpienia (nie byli w Polsce przed 1 stycznia 2021 r.)

 • pracownicy delegowani

 • pracownicy przygraniczni

KONTAKT:

Informacja – info.opt@muw.pl
REZERWACJA TERMINU – rezerwacja.opt@muw.pl
SKŁADANIE WNIOSKÓW – ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków

wstecz    do góry     drukuj