Adresy i godziny pracy


U W A G A !

„Od 10 grudnia 2018 r. korespondencja przesyłana do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, mającego siedzibę przy ul. Przy Rondzie 6 w Krakowie, powinna być adresowana bezpośrednio do Wydziału na adres do korespondencji: ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków.”Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
tel. 12 39 21 527, 39 21 200
fax 12 422 72 08
ePUAP (adres skrytki): /ag9300lhke/skrytka
e-mail:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Małopolski Urząd Wojewódzki

tel. 12 39 21 300
fax 12 422 72 08
e-mail:


www.malopolska.uw.gov.pl
Dla mediow

Regon 000514176, NIP 676-11-61-205

Delegatura urzędu w Tarnowie
Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
tel. 14 69 63 102
fax 14 69 63 483
e-mail:

Delegatura urzędu w Nowym Sączu
ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 540 22 00, 18 540 24 99
fax 18 443 78 76
e-mail:

Godziny pracy urzędu
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek-piątek 7:30-15:30

Godziny obsługi klientów Oddziałów do spraw koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczych
w Krakowie, Tarnowie oraz Nowym Sączu:

poniedziałek 14-17, wtorek-piątek: 8-11

Informacja urzędowa:
tel. 12 39 21 527, 12 39 21 200
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek-piątek 7:30-15:30

Kasa Urzędu:
Kraków, ul. Basztowa 22, III piętro, pokój 303
tel. 12 39 21 303
poniedziałek-piątek 9:00–14:30

W kasie Urzędu można zapłacić gotówką lub kartą płatniczą m.in.:
opłatę paszportową , opłatę za kartę pobytu, opłatę za zatrudnianie cudzoziemców, należności z tytułu czynszów i opłat za administrowanie nieruchomościami Urzędu oraz karę lub grzywnę nałożoną przez Wojewodę Małopolskiego.

Kancelaria Urzędu - Dziennik Podawczy:
Kraków, ul. Basztowa 22, pok. 24, parter
godziny przyjęć:
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek-piątek 7:30-15:30

Orzekanie o niepełnosprawności –godziny przyjęć mieszkańców:
Kraków, ul. Olszańska 5, II piętro, pokój 220A
tel. 12 39 21 396
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek-piątek 7:30-15:30PASZPORTY - MIEJSCA I GODZINY OBSŁUGIMałopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Paszportowy
Kraków, ul. św. Sebastiana 9-11 (parter, sala obsługi paszportowej)


Adres do korespondencji
Małopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Przy Rondzie 6
31-547 Kraków
e-mail:

Telefony
Kierownik Oddziału Paszportowego: 12 39 21 863
Informacja paszportowa: 12 39 21 820
Depozyt paszportowy (informacja o możliwości odbioru paszportu): 12 39 21 806

Godziny obsługi mieszkańców
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek-piątek 8:00-15:00

Delegatura w Nowym Sączu
33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 52
tel. 18 54 02 302, 18 54 02 318
fax 18 44 37 025

Godziny obsługi mieszkańców
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek-piątek 8:00-15:00

Delegatura w Tarnowie
33-100 Tarnów, Al. Solidarności 5-9
tel. 14 69 63 100
fax 14 69 63 419

Godziny obsługi mieszkańców
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek-piątek 8:00-15:00

W powyższych lokalizacjach funkcjonują punkty, świadczące usługi fotograficzne, czynne w godzinach pracy Urzędu.Wydziały Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego znajdujące się poza główną lokalizacją przy ul. Basztowej 22 w Krakowie:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Adres do korespondencji i siedziba: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 6
tel. 12 39 21 854
fax 12 422 30 19

poniedziałek – 9:00-17:00
wtorek - piątek – 8:00-15:00

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Kraków, ul. Olszańska 5
tel. 12 39 21 396
wstecz    do góry     drukuj