WYDZIAŁ ZDROWIA
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków


Dyrektor:Ewa PODŁĘCKA
I Zastępca Dyrektora: Joanna BOGACZ
II Zastępca Dyrektora: Feliks ORCHOWSKI

SEKRETARIAT
II piętro, pok. 236
tel. 12 39 21 126
fax 12 39 21 977
e-mail:

  • WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO

  • ODDZIAŁ NADZORU W OCHRONIE ZDROWIA

  • ODDZIAŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

  • ODDZIAŁ DO SPRAW ORGANIZACJI I WSPÓŁPRACY Z MNIEJSZOŚCIAMI NARODOWYMI I ETNICZNYMI

  • DYSPOZYTORNIA MEDYCZNA W KRAKOWIE

  • DYSPOZYTORNIA MEDYCZNA W TARNOWIE

  • PEŁNOMOCNIK WOJEWODY DO SPRAW RÓWNEGO TRAKTOWANIA

  • PEŁNOMOCNIK WOJEWODY DO SPRAW MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH

wstecz    do góry     drukuj