Wydział Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa


WYDZIAŁ PROGRAMÓW INFRASTRUKTURALNYCH I ROLNICTWA
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków


Dyrektor: Sławomir DYL

I Zastępca Dyrektora: Grzegorz WRZEŚNIAK

SEKRETARIAT

parter, pok. 42
tel. 12 39 21 873
fax 12 39 21 481
e-mail:

  • SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ORGANIZACJI I ANALIZ

  • ODDZIAŁ ROLNICTWA

  • ODDZIAŁ WSPIERANIA I ROZWOJU INFRASTRUKTURY SAMORZĄDOWEJ

  • ODDZIAŁ EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

  • ODDZIAŁ REALIZACJI ZADAŃ RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

  • SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI FINANSOWEJ

wstecz    do góry     drukuj