Wydział Polityki Społecznej


WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Basztowa 22, 31-156 KrakówDyrektor: Ryszard JAWORSKI

Zastępca Dyrektora: Rafał FILO


SEKRETARIAT

V piętro, pok. 591
tel. 12 39 21 591

e-mail:

 • PEŁNOMOCNIK WOJEWODY DO SPRAW POLITYKI SENIORALNEJ

 • ODDZIAŁ DO SPRAW PROGRAMÓW W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 • ODDZIAŁ DO SPRAW BUDŻETU POLITYKI SPOŁECZNEJ

 • ODDZIAŁ OPIEKI CAŁODOBOWEJ, OŚRODKÓW WSPARCIA I PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 • ODDZIAŁ DO SPRAW WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

 • ODDZIAŁ DO SPRAW POMOCY RODZINIE I ORGANIZACJI

 • ODDZIAŁ DO SPRAW RYNKU PRACY

 • ODDZIAŁ DO SPRAW NADZORU W POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE ZADAŃ GMINY

 • SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ANALIZ I ORGANIZACJI KOORDYNACJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

 • ODDZIAŁ DO SPRAW INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW ORAZ REALIZACJI PROGRAMU MALUCH+

 • ODDZIAŁ DO SPRAW KOORDYNACJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH W KRAKOWIE

 • ODDZIAŁ DO SPRAW KOORDYNACJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SĄCZU

 • ODDZIAŁ DO SPRAW KOORDYNACJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH W TARNOWIE

wstecz    do góry     drukuj