Wydział Polityki Społecznej


WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
ul. Basztowa 22, 31-156 KrakówDyrektor: Jacek KOWALCZYK

Zastępca Dyrektora: Rafał FILO


SEKRETARIAT

V piętro, pok. 591
tel. 12 39 21 591
fax 12 39 21 424

e-mail:

 • ODDZIAŁ DO SPRAW PROGRAMÓW W OBSZARZE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 • ODDZIAŁ DO SPRAW BUDŻETU POLITYKI SPOŁECZNEJ

 • ODDZIAŁ POMOCY STACJONARNEJ

 • ODDZIAŁ DO SPRAW WSPIERANIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ

 • ODDZIAŁ DO SPRAW POMOCY RODZINIE I ORGANIZACJI

 • ODDZIAŁ DO SPRAW RYNKU PRACY

 • ODDZIAŁ OBSŁUGI WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 • SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

 • ODDZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

 • SAMODZIELNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ANALIZ I ORGANIZACJI KOORDYNACJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I WYCHOWAWCZYCH

 • ODDZIAŁ DO SPRAW INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW

 • ODDZIAŁ DO SPRAW KOORDYNACJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W KRAKOWIE

 • ODDZIAŁ DO SPRAW KOORDYNACJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W NOWYM SĄCZU

 • ODDZIAŁ DO SPRAW KOORDYNACJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W TARNOWIE

 • PEŁNOMOCNIK WOJEWODY DO SPRAW SENIORÓW

wstecz    do góry     drukuj