Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
(Małopolska Provincial Office in Krakow)
Wydział Spraw Obywatelskich
(Department of Nationals' Affairs)
Oddział do Spraw Obywatelstwa, Repatriacji i Świadczeń Pieniężnych dla Posiadaczy Karty Polaka
ul. św. Sebastiana 11, 31-049 Kraków
31-049 Kraków


Postal address
ul. św. Sebastiana 11, 31-049 Kraków

Unit Manager: Elżbieta Obtułowicz
e-mail: eobt@malopolska.uw.gov.pl
Information on citizenship: 12 448 34 20; 12 448 34 08; 12 448 34 11
Information on repatriates affairs: 12 448 34 20
Office hours
Monday 9:00-17:00
Tuesday – Friday 8:00-15:00wstecz    do góry     drukuj