1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca odbyła się Małopolska akcja informacyjno-edukacyjna 500bus, mająca na celu promocję i zwiększenie świadomości korzyści wynikających z wdrożenia i realizacji rządowego Programu Rodzina 500 +. W ramach akcji, pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odwiedzali gminy w województwie małopolskim specjalnie oznakowanym busem. Pierwszym miastem, w którym pojawił się samochód, była Skawina. W spotkaniu inauguracyjnym z mieszkańcami uczestniczyłem osobiście wraz z Wicewojewodami Józefem Gawronem i Piotrem Ćwikiem. W gminach 500bus zatrzymywał się w miejscach najbardziej uczęszczanych przez mieszkańców. Podczas spotkań w gminach mieszkańcom oferowana była pomoc w wypełnianiu wniosków oraz w ustaleniu katalogu potrzebnych dokumentów, stosownie do indywidualnej sytuacji. Ponadto, prowadzona była dystrybucja ulotek informacyjnych, materiałów promocyjnych oraz listów skierowanych przez Panią Premier Beatę Szydło do rodziców i opiekunów składających wnioski o świadczenie wychowawcze. Do 1 lipca 500bus odwiedził 172 ze 182 małopolskich gmin. Najczęściej zadawane pytania dotyczyły miejsca i terminu składania wniosku, kwestii ustalania składu rodziny i obliczania dochodu rodziny przy ubieganiu się o świadczenia na pierwsze dziecko. Ponadto, do pracowników kierowano pytania dotyczące sposobu ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego, a także koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Program zyskał dużą sympatię odbiorców, a cała akcja cieszyła się zainteresowaniem władz samorządowych oraz pracowników urzędów gmin i ośrodków pomocy społecznej, realizujących zadania.

Prezentacja z wybranymi fotografiami z akcji 500 bus.

wstecz    do góry     drukuj