Akcja "Sobota wolna od bólu" (część kampanii społecznej "Rak wolny od bólu")
Kraków
Termin: 6 maja 2015 roku, Kraków

Organizator: Fundacja Wygrajmy Zdrowie

Komunikat prasowy organizatora:

Koalicja na Rzecz Walki z Bólem i Fundacja Wygrajmy Zdrowie serdecznie zapraszają pacjentów onkologicznych zmagających się z bólem nowotworowym na bezpłatne konsulacie z lekarzem medycyny paliatywnej, które odbędą się w Krakowie 6 maja 2015 roku w Poradni leczenia bólu (Szpital Uniwersytecki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Śniadeckich 10, gab. 15/17). Konsultacje rozpoczynają się o godz. 15.00. Zapisy na konsultacje pod numerem telefonu: 572 848 055

Akcja „Soboty wolne od bólu” jest integralną częścią kampanii „Rak wolny od bólu”, która ma na celu walkę z powszechnie funkcjonującymi stereotypami: „Rak musi boleć”, „Trzeba się przyzwyczaić do bólu”, „Leki opioidowe to narkotyki”. W inicjatywę zaangażował się prof. Jerzy Stuhr - społeczny ambasador kampanii.
Pragnie on podzielić się swoim doświadczeniem w walce z chorobą nowotworową, promując ideę praw pacjenta do życia bez bólu, niezależnie od etapu choroby.
Planowane działania w ramach kampanii będą miały zasięg ogólnopolski i potrwają od marca do września 2015.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na stronę internetową: www.rakwolnyodbolu.pl. Ból jest chorobą samą w sobie i powinien być leczony równie intensywnie jak sam nowotwór. Na świecie zgodnie z zaleceniami WHO wiodącą rolę w terapii bólu o średnim i dużym stopniu nasilenia odgrywają opioidy, które stosowane przez lekarzy zgodnie z wspomnianymi zaleceniami, pozwalają na skuteczną terapię oraz wpływają pozytywnie na jakość życia pacjenta. W Polsce leki opioidowe są wciąż rzadko stosowane pomimo, że przyjmowane zgodnie ze wskazaniem, nie uzależniają i są bezpieczne dla chorego. Faktycznym problemem jest niska wiedza całego społeczeństwa, także wśród lekarzy, na temat obowiązujących zasad leczenia bólu. „Trudno zmieniać utarte stereotypy, gdy leki opioidowe są regulowane ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, co tylko pogłębia obawy pacjentów i lekarzy oraz jest niezgodne z aktualną wiedzą medyczną” – zwraca uwagę dr n. med. Jadwiga Pyszkowska, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Paliatywnej. Ponad połowa pacjentów ankietowanych przez Koalicję, obawia się przyjmowania leków opioidowych z powodu strachu przed uzależnieniem lub posądzeniem o bycie narkomanem.
Chorzy, stosując tradycyjne formy terapii, zmagają się z silnym bólem nowotworowym, przyjmują gigantyczne ilości środków przeciwbólowych wydawanych bez recepty, które są nieskuteczne na tym etapie choroby i powodują poważne działania niepożądane. W efekcie 79% ankietowanych chorych przyznaje, że przyjmowane leki przeciwbólowe nie uśmierzają bólu wystarczająco, cierpią fizycznie i emocjonalnie. „Należy zdecydowanie podkreślić, że brak odpowiedniego leczenia przeciwbólowego, narusza ludzką godność i może być interpretowane jako poniżające traktowanie w rozumieniu art. 3 Konwencji o ochronie prawa człowieka i podstawowych wolności z 1950 roku” – zauważa dr hab. n. prawn. Dorota Karkowska, ekspert praw pacjenta.

Akcja „Soboty wolne od bólu” ma na celu zwrócenie uwagi na problem leczenia pacjentów z chorobą nowotworową. Zachęcenie do zgłaszania się do lekarza specjalisty celem przeprowadzenia diagnostyki oraz ustalenia dalszego postępowania terapeutycznego. Zadaniem nadrzędnym kampanii jest poprawa jakości życia pacjentów z przewlekłym bólem nowotworowym.
niebolsie
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj