W naszym urzędzie zapłacisz kartą płatniczą i telefonem
2018-01-22
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie uczestniczy w promowanym przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej w zakresie instalacji bezpłatnych terminali płatniczych.

W ramach Programu, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie otrzymał nieodpłatnie 2 sztuki terminali POS, które zlokalizowano w Delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, z przeznaczeniem do przyjmowania płatności bezgotówkowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (okienka paszportowe). Urządzenia zainstalowano 5 grudnia 2017 r.

Podstawowym założeniem Programu jest całkowita nieodpłatność przedsięwzięcia zarówno dla Urzędu, jak i dla klientów Urzędu. Oznacza to, że Jednostka, która przystąpiła do Programu, nie będzie obciążana opłatami z tytułu korzystania z terminali, ani za obsługę realizowanych płatności, jak również klienci Urzędu nie będą ponosić opłat (tzw. prowizji dla agenta rozliczeniowego) za dokonanie transakcji realizowanych w ramach Programu.

Terminale pozyskane w Programie KIR nie są jedynymi, z których korzysta Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. Urząd już od listopada 2014 r. umożliwia klientom wnoszenie opłat bezgotówkowo za pomocą kart płatniczych. Obecnie dodatkowo jest wykorzystywanych 15 terminali POS (łącznie we wszystkich lokalizacjach jednostki, tj. Kraków, Tarnów, Nowy Sącz).

Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej
platnosc kart
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj