Silny wiatr w Małopolsce – informacja
2017-12-11
W dalszym ciągu obowiązują – wydane przez IMiGW – ostrzeżenia meteorologiczne dla Małopolski:

nr 128 – silny wiatr/2, subregion południowy i nr 129 – silny wiatr/1, subregion północny (termin ważności obydwu ostrzeżeń: od godz. 17.00 dnia 10 grudnia do godz. 11.00 dnia 12 grudnia 2017 r.)
nr 130 – roztopy/1 (ważność od godz. 06.00 dnia 11 grudnia do godz. 10.00 dnia 12 grudnia 2017 r.)


Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie przesłało stosowny komunikat ostrzegający do Miejskich/ Powiatowych CZK, wojewódzkich służb i straży, zamieszczono także komunikat ostrzegający w RSO.

Informacja na dzień: 11.12.2017 14:00:00 o przerwach nieplanowanych w dostarczaniu energii elektrycznej:
- łączna liczba stacji pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 20
- łączna szacunkowa liczba klientów pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 1106

Liczba interwencji straży pożarnej:
10.12.2017 od 7:30 do 23:00 – 117 (dotyczyły 3 budynków mieszkalnych, 12 budynków gospodarczych, 101 wiatrołomów),
11.12.2017 od 00:00 do 13:00 – 55 (dotyczyły 5 budynków mieszkalnych, 1 budynku gospodarczego, 49 wiatrołomów).
Ostrzezenie wichuryRCB wichury2OK
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj