Seniorzy pod lepszą opieką
2017-12-11
Poprawa dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych w wieku 75 lat i więcej, którzy mieszkają na terenach małych gmin do 20 tys. mieszkańców – to strategiczny cel skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego programu „Opieka 75+” 2018. Program opracowany został w odpowiedzi na wyzwania, jakie stawiają przed Polską zachodzące procesy demograficzne, prowadzące do starzenia się społeczeństwa.

Na realizację programu zaplanowano ponad 57 mln złotych. W ramach programu gmina może skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, jeżeli dane świadczenie realizuje samodzielnie (przez pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin lub innych gminnych jednostek organizacyjnych).

Szczegółowe informacje oraz wskazówki dotyczące możliwości uzyskania przez gminy wsparcia finansowego w roku 2018 na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) zawarte zostały w dokumencie Program „Opieka 75+” 2018.

Dodatkowe informacje o programie „Opieka75+” można również znaleźć w aktualnościach na stronie internetowej MRPIPS

Więcej informacji o programie
11122017 seniorzy pod lepsza opieka
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj