Katarzyna Nowak – pracownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – finalistą konkursu „Menedżer Innowacyjnych Praktyk w Instytucjach Publicznych”
2017-12-05
W Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca I edycję konkursu Forum Zarządzania Publicznego. Celem przedsięwzięcia było wyłonienie innowacyjnych menedżerów i upowszechnianie dobrych praktyk w administracji publicznej. Konkurs promuje liderów zmian, przedstawicieli instytucji publicznych, którzy – kierując się dobrem obywateli – usprawniają funkcjonowanie urzędów oraz świadczenie usług publicznych.

Kapituła Konkursu wyróżniła zaprezentowany przez naszego pracownika projekt „Opracowanie koncepcji i założeń merytorycznych oraz wdrożenie Elektronicznego Rejestru Spraw (ERS) na wszystkich stanowiskach pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców” i ogłosiła Katarzynę Nowak finalistą konkursu. Podczas konferencji laureaci wzięli udział także w panelu dyskusyjnym „Jak być innowacyjnym liderem w administracji publicznej?”, moderowanym przez dr. Adama Niedzielskiego, dyrektora generalnego Ministerstwa Finansów.

System Elektronicznego Rejestru Spraw (ERS) wyróżnia się wśród innych tego typu rejestrów tym, iż spaja wszystkie sprawy z zakresu cudzoziemców (zezwolenia pobytowe, zezwolenia na pracę, zaproszenia cudzoziemców). ERS wersja II (ERS II) został zaprojektowany jako nowoczesne narzędzie odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom pracowników realizujących zadania związane z pobytem i pracą obywateli państw trzecich. Jeden rejestr do wszystkich spraw z zakresu cudzoziemców pozwala natychmiast ustalić komórkę i pracownika realizującego sprawę, umożliwia także kontrolę nad terminowością, ułatwia kwestie sprawozdawcze oraz analityczne. Rozwiązanie ma charakter uniwersalny, istnieje możliwość wdrożenia systemu w innych instytucjach. Projekt ERS II uzyskał dofinansowanie z Funduszu Azylu Migracji i Integracji, a jego wdrożenie usprawni realizację zadań na wszystkich stanowiskach pracy i ulepszy komunikację na linii urząd – klient.

Forum Zarządzania Publicznego to wspólny projekt Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (KSAP), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (MUW), Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego (NIST), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Celem projektu jest wspieranie efektywnego zarządzania jednostkami sektora publicznego w Polsce, m.in. poprzez zidentyfikowanie innowacyjnych trendów w funkcjonowaniu administracji publicznej, dzielenie się doświadczeniami i wnioskami z realizowanych badań naukowych oraz stworzenie platformy do wymiany dobrych praktyk w zarządzaniu i funkcjonowaniu jednostek administracji publicznej.

- Bez wątpienia Forum powinno stać się kluczowym ośrodkiem wspierania centrum rządowego w reformowaniu administracji publicznej – napisał wiceprezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki w liście skierowanym do finalistów konkursu i uczestników konferencji.

Jak podkreślił, innowacje w sektorze publicznym powinny służyć poprawie jakości życia obywateli.

- Innowacyjność obejmuje pokonywanie barier, przełamywanie stereotypów i skostniałych struktur, zmianę mentalności oraz wykorzystanie nowych technologii w sektorze publicznym – dodał wicepremier.

20171205 konkurs ksap 120171205 konkurs ksap 220171205 konkurs ksap 320171205 konkurs ksap 420171205 konkurs ksap 520171205 konkurs ksap 6
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj