Ruszył Senior+ 2018
2017-12-05
Zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez rozbudowę sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych – to główny cel skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego programu „Senior+”. Na realizację programu w 2018 roku rząd zaplanował rekordowo wysoką kwotę – aż 80 mln złotych. Ruszyła edycja 2018 programu.

Program „Senior+” odpowiada na potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez aktywność prowadzoną w placówkach dziennego pobytu: Dziennych Domach i Klubach „Senior+”.

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o konkursie na stronie MRPiPS: OGŁOSZENIE

Informacje zamieszczone na stronie MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj