Profesjonalnie i nowocześnie
2017-11-22
Małopolski Urząd Wojewódzki otrzymał dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) na realizację dwóch projektów:
1. Modernizacja strefy obsługi klienta wraz z niezbędnym wyposażeniem pomieszczeń przeznaczonych do obsługi obywateli państw trzecich w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, projekt nr 16/7-2017/OG-FAMI/.
2. Doposażenie w sprzęt IT i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i multimedialnych wspierających realizację zadań Wojewody Małopolskiego dotyczących obywateli państw trzecich oraz utworzenie i zapewnienie działania infolinii dedykowanej powyższym zagadnieniom, projekt nr 17/7-2017/OG-FAMI/.


W ramach pierwszego projektu przeprowadzone zostaną prace adaptacyjno-remontowe w pomieszczeniach siedziby Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (Kraków, ul. Przy Rondzie 6) przeznaczonych do załatwiania spraw obywateli państw trzecich oraz doposażenie tych pomieszczeń m.in. w nowe stanowiska przyjmowania klientów i nowoczesny system elektronicznego zarządzania ruchem klientów umożliwiający uruchomienie funkcji umawiania wizyt klientów przez internet. Przewiduje się również utworzenie profesjonalnego stanowiska informacyjnego.

Głównym założeniem drugiego projektu jest doposażenie służb Wojewody Małopolskiego realizujących zadania z zakresu legalizacji pobytu i pracy obywateli państw trzecich w sprzęt IT i wdrożenie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i multimedialnych wspierających realizację zadań dotyczących obywateli państw trzecich prowadzonych przez Wojewodę Małopolskiego. W ramach projektu Wojewoda Małopolski zamierza także utworzyć profesjonalną infolinię, będącą odpowiedzią na bezpośrednio zgłaszane przez obywateli państw trzecich potrzeby informacyjne.

Celem ogólnym FAMI jest m. in. przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi. Realizacja przyjętych założeń spowoduje zdecydowaną poprawę warunków obsługi cudzoziemców, z kolei polepszenie warunków pracy personelu pozwoli na zoptymalizowanie posiadanego potencjału i sprostanie narastającej presji migracyjnej. Usprawnieniu ulegnie proces legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców mieszkających w naszym regionie. Wychodzimy również naprzeciw oczekiwaniom podmiotów gospodarczych, zatrudniających cudzoziemców. Projekt wspiera instytucjonalny system przyjmowania obywateli państw trzecich (legalna migracja).
20171122 FAMI_logo_kolor
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj