Wokół polityki społecznej
2017-11-17
Wicewojewoda małopolski Józef Gawron spotkał się z dyrektorami gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej z województwa małopolskiego. Była to okazja do podsumowania ostatnich dwóch lat wspólnej pracy oraz omówienia najbliższych wyzwań.

- Dziękuję Państwu za to spotkanie i za wspólne działania na rzecz poprawy sytuacji małopolskich rodzin. Wyrażam swą wdzięczność za Państwa zaangażowanie przy realizacji programu „Rodzina 500 plus”. Chciałbym, aby Państwo pamiętali, że zawsze możecie liczyć na wsparcie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nasi eksperci chętnie dzielą się wiedzą i odpowiadają na pytania. Łączy nas wspólny cel: pomagać rodzinom i wspierać je w możliwie najszerszym zakresie. I cel ten będziemy konsekwentnie realizować – powiedział wicewojewoda.

Spotkanie prowadził Jacek Kowalczyk – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Wśród omówionych zagadnień znalazły się:
- dotacje na pokrycie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej w związku z realizacją przez gminy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych dotowanych z budżetu państwa w 2018 roku,
- realizacja zadania własnego gminy o charakterze obowiązkowym – udzielanie schronienia,
- wdrożenie usprawnień organizacyjnych w ośrodkach pomocy społecznej.
20171117 wokół polityki społecznej 120171117 wokół polityki społecznej 220171117 wokół polityki społecznej 320171117 wokół polityki społecznej 420171117 wokół polityki społecznej 5
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj