Współpraca ze Strażą Graniczną
2017-11-17
Dyrektor generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Szymon Strzelichowski i komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej ppłk SG Stanisław Laciuga podpisali porozumienie, na mocy którego funkcjonariusze SG będą pełnić służbę w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W ostatnich latach liczba wniosków składanych przez cudzoziemców do Wojewody Małopolskiego wzrosła o ponad 650%. Aktualne trendy migracyjne i lawinowy wzrost liczby spraw dotyczących legalizacji pobytu i pracy obcokrajowców stawia województwo małopolskie na drugim miejscu w Polsce (po województwie mazowieckim).

Przedstawiciele służb Wojewody Małopolskiego oraz funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej prowadzą wspólne działania profilaktyczno-informacyjne oraz dokonują weryfikacji autentyczności dokumentów przedkładanych przez cudzoziemców i reprezentujących ich pełnomocników.

Zacieśnienie współpracy z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej usprawnieni proces legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców mieszkających w naszym regionie.

Nie jest to jedyne usprawnienie, jakie wprowadziliśmy. Wychodzimy naprzeciw również oczekiwaniom podmiotów gospodarczych, z którymi współpracujemy. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców planuje także kontynuację działalności informacyjno-szkoleniowej oraz wdrażanie kolejnych nowych rozwiązań organizacyjnych mających na celu usprawnienie i przyspieszenie procedury legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców
20171117 porozumienie 17 listopada 120171117 porozumienie 17 listopada 220171117 porozumienie 17 listopada 320171117 porozumienie 17 listopada 420171117 porozumienie 17 listopada 5
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj