Wokół Światowego Dnia Cukrzycy
2017-11-14
14 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Cukrzycy. W delegaturze Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie odbyło się przy tej okazji szkolenie „Dziecko z cukrzycą w placówce oświatowej”. Do udziału w szkoleniu zaproszeni zostali wychowawcy przedszkoli oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej z województwa małopolskiego.

Spotkanie rozpoczęła Ewa Podłęcka – II zastępca dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie – która podkreśliła, że cukrzyca jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych występujących u dzieci i młodzieży. Błędy spowodowane niewłaściwą opieką mogą być przyczyną powikłań zagrażających zdrowiu i życiu dziecka. Dlatego ważne jest podejmowanie działań na rzecz wsparcia dzieci z cukrzycą podczas pobytu w placówkach oświatowych.

Głos zabrał również Artur Puciłowski – dyrektor tarnowskiej delegatury Kuratorium Oświaty, który zwrócił m.in. uwagę na rolę szkoleń dotyczących cukrzycy. Istotne jest, by pracownicy oświaty, będący faktycznymi opiekunami dziecka w czasie pobytu w przedszkolu lub szkole, mieli wiedzę na temat opieki nad dzieckiem z cukrzycą i sposobu postępowania w sytuacjach zaburzeń stanu zdrowia u dziecka.

Szkolenie przeprowadziła dr n. med. Joanna Nazim (pracująca w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Kliniki Endokrynologii) oraz Beata Stepanow – prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej, doktorantka na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.

W szkoleniu uczestniczyły 142 osoby. Zostało ono zorganizowane z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia przy współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim oraz Małopolskim Kuratorem Oświaty i jest ono kontynuacją zadania realizowanego od 2014 roku.
20171114 wokol swiatowego dnia cukrzycy 120171114 wokol swiatowego dnia cukrzycy 220171114 wokol swiatowego dnia cukrzycy 320171114 wokol swiatowego dnia cukrzycy 420171114 wokol swiatowego dnia cukrzycy 5
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj