Witamy w polskiej rodzinie!
2017-11-13
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik wręczył dziś akty nabycia obywatelstwa polskiego jedenastu osobom (w tym jednemu dziecku), pochodzącym m.in. z Białorusi, Francji, Mołdawii, Ukrainy. Osoby te uzyskały obywatelstwo polskie na mocy postanowienia Prezydenta RP oraz decyzji Wojewody Małopolskiego uznającej za obywatela polskiego. Uroczystość odbyła się w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i była częścią krakowskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

- Serdecznie witamy Państwa w polskiej rodzinie! Widać, że ten moment był przez Was bardzo wyczekiwany i że rozpoczyna on nowy etap w życiu Waszym i Waszych rodzin. Gratuluję i życzę wszystkiego, co najlepsze – powiedział wojewoda Piotr Ćwik.

- Bardzo cieszę się, że za rok wspólnie będziemy świętować stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę i już razem będziemy przeżywać ten wielki dla naszego kraju moment – dodał Adam Spyra, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Prezydent RP może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie na jego wniosek. Nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu cudzoziemcowi następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. Nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom obejmuje małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Nadanie obywatelstwa dzieciom, które ukończyły 16. rok życia, następuje jedynie za ich zgodą.

Osoby, które otrzymały decyzję Wojewody Małopolskiego uznającą za obywatela polskiego, musiały spełnić przesłanki wskazane w ustawie o obywatelstwie polskim, m.in. przebywać w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, udokumentować znajomość języka polskiego, być osobą polskiego pochodzenia lub posiadaczem Karty Polaka.
20171113 Nadanie obywatelstwa 120171113 Nadanie obywatelstwa 220171113 Nadanie obywatelstwa 320171113 Nadanie obywatelstwa 4.20171113 Nadanie obywatelstwa 520171113 Nadanie obywatelstwa 620171113 Nadanie obywatelstwa 7
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj