Briefing prasowy poświęcony programom „Maluch plus edycja 2018” i „Rodzina 500 plus”
2017-10-31
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbył się briefing prasowy dotyczący programu "Maluch plus 2018", oraz nowego okresu świadczeniowego w programie "Rodzina 500 plus" z udziałem wojewody małopolskiego Piotra Ćwika oraz dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Jacka Kowalczyka.

- Właśnie rusza nowa edycja programu „Maluch plus 2018”. Ponadto trwa nowy okres świadczeniowy programu „Rodzina 500 plus”. To m.in. te programy służą temu, by zapewnić polskim rodzinom poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, oraz by dać im więcej możliwości rozwoju. Nie tylko dodatkowe środki finansowe w budżecie domowym są tu ważne. Równie istotne okazuje się ułatwienie godzenia ról rodzinnych z zawodowymi. Zachęcam wszystkich do składaniu wniosków z programu „Rodzina 500 plus”, najlepiej jeszcze dziś, a także do tworzenia miejsc opieki nad dziećmi w ramach programu „Maluch plus 2018" – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Resortowy program „MALUCH+” 2018 wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. W ramach programu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej łącznie przeznaczy na te ten cel w 2018 roku 450 mln zł (to trzykrotny wzrost w stosunku do lat poprzednich).

- Województwo małopolskie w roku 2017 otrzymało z programu „Maluch plus” dotację w wysokości ponad 20 milionów złotych, co stanowiło 13,45% puli środków przeznaczonych na jego realizację w roku bieżącym. W sumie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na utworzenie i utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów 151 mln zł. Z programu w 2017 roku skorzystało 20 gmin (ze 182), co stanowi niewiele ponad 10%. W tych gminach utworzono 70 nowych miejsc oraz dofinansowano 886 miejsc istniejących. W 89 małopolskich gminach nie funkcjonuje żadna instytucja opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3. Podmioty prywatne utworzyły natomiast 162 miejsca, a dofinansowano funkcjonowanie 4 655 – mówił podczas briefingu Jacek Kowalczyk, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Program „Maluch plus” skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw), osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej (w tym uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów). Aby zgłosić się do programu, należy wypełnić odpowiedni formularz oferty. Formularze ofert dostępne są na stronie muw.pl w zakładce– „Maluch plus” /„Rok 2018”/ „Dokumenty do pobrania”.

Z kolei w programie „Rodzina 500 plus” od 1 października br. ruszył nowy okres świadczeniowy, który potrwa do 30 września 2018 r. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można było składać od 1 sierpnia - kto zrobił to do 31 sierpnia, środki otrzyma do końca października. Jeśli wniosek zostanie złożony do końca października, wypłata nastąpi z wyrównaniem. Więcej informacji na temat programu „Rodzina 500 plus” w Małopolsce - Apelujemy do tych, którzy jeszcze nie złożyli wniosków na nowy okres świadczeniowy, by zrobili to jeszcze dziś. Pamiętajmy, że wnioski można składać bezpośrednio w urzędzie gminy, drogą elektroniczną lub za pośrednictwem poczty. Złożenie wniosku jeszcze w październiku spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia, z wyrównaniem – przypominał wojewoda Piotr Ćwik.

Do programu można dołączyć w dowolnym momencie. Warto jednak pamiętać, że w przypadku złożenia wniosku później niż w październiku prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego. Nowy okres świadczeniowy w liczbach. Więcej informacji o programach „Maluch plus 2018” i „Rodzina 500 plus”
20171031 Briefing Maluch i 500 plus (1)20171031 Briefing Maluch i 500 plus (2)20171031 Briefing Maluch i 500 plus (3)20171031 Briefing Maluch i 500 plus (4)20171031 Briefing Maluch i 500 plus (5)20171031 Briefing Maluch i 500 plus (6)20171031 Briefing Maluch i 500 plus (7)20171031 Briefing Maluch i 500 plus (8)
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj