„Aktywna Tablica” w Małopolsce
2017-10-26
- Nowoczesna szkoła to szkoła dobrze wyposażona. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie powinni mieć dostęp do nowych technologii. Jak nauczyć młodych ludzi funkcjonowania we współczesnym świecie? Bez wątpienia łatwiej będzie ten cel osiągnąć, jeśli w procesie dydaktycznym będą wykorzystywane nowoczesne narzędzia dydaktyczne, takie jak tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne ekrany dotykowe – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik o rządowym programie „Aktywna tablica”. Szkoły do 30 października otrzymają w jego ramach wsparcie finansowe na zakup pomocy niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Realizację programu „Aktywna tablica” przewidziano na lata 2017-2019. Do wykorzystanie jest łącznie 279 mln 316 tys. zł, z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa, 20% to wkład własny organów prowadzących szkołę. W tym roku w województwie małopolskim wsparcie z programu w wysokości prawie 7,7 miliona złotych otrzyma 559 szkół. Oto ich lista.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły (z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych) wynosi 14 tys. zł. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim.

Więcej informacji o programie „Aktywna tablica”
20171026 aktywna tablica
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj