Przede wszystkim ciągłość świadczeń zdrowotnych i dobro pacjentów
2017-10-25
Trwająca akcja protestacyjna lekarzy rezydentów wywołuje szereg pytań u pacjentów. Czują się oni zaniepokojeni – podaną przez Zarząd Regionu Małopolskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy – informacją, że środa 25 października ma być Dniem Solidarności Lekarzy Małopolskich z Głodującymi. Uspokajamy: ciągłość świadczeń zdrowotnych jest w małopolskich placówkach zapewniona.

Wojewoda Małopolski na bieżąco monitoruje sytuację. Rozesłaliśmy do wszystkich placówek w Małopolsce, gdzie zatrudnieni są lekarze rezydenci, zapytanie dotyczące planowanej akcji protestacyjnej lekarzy. Wszystkie placówki podkreślają, że – choć lekarze rezydenci i lekarze specjaliści popierają akcję protestacyjną lekarzy rezydentów – nie ma zagrożenia dla ciągłości udzielanych świadczeń zdrowotnych, a bezpieczeństwo i dobro pacjentów jest dla tych placówek najważniejsze.

Solidarność z protestującymi polega między innymi na oplakatowaniu i oflagowaniu budynków. W związku z tym, że część lekarzy wzięła urlop na żądanie, niektóre placówki pracują w trybie dyżurowym, a planowe wizyty i zabiegi przesunięto na inny termin.

- Wszystkim nam zależy przede wszystkim na dobru i bezpieczeństwie pacjentów. Co najważniejsze z perspektywy chorych – dostęp do świadczeń medycznych oraz ciągłość opieki są przez małopolskie szpitale zabezpieczone. Strona rządowa jest ponadto cały czas otwarta na dialog i gotowa do dyskusji – podkreśla wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

20171025 MUW_INFORMACJA
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj