Nasze Smyki
2017-10-17
Wojewoda małopolski Piotr Ćwik wziął udział w otwarciu żłobka „Nasze Smyki” w Nowym Sączu. Podczas uroczystości najmłodsi zostali oficjalnie pasowani na „Smyków”.

– Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu. Mam nadzieję, że dla wszystkich Maluchów to miejsce będzie pełne uśmiechów, ciepła i dobrej zabawy – powiedział wojewoda.

Na funkcjonowanie miejsc opieki w żłobku „Nasze Smyki” zostało przeznaczonych z programu „MALUCH plus” 8 960 zł.

Województwo małopolskie otrzymało z programu dotację w wysokości ponad 20 milionów złotych, co stanowi 13,45% puli środków przeznaczonych na realizację Programu „MALUCH plus” 2017 w bieżącym. W sumie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na utworzenie i utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów 151 mln zł.

Tegoroczny Program „MALUCH plus” składał się z czterech modułów. Moduł pierwszy skierowany był do gmin, które mogły się ubiegać o środki na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie. Środki z drugiego modułu zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w instytucjach gminnych i niegminnych. Trzeci moduł skierowany został do uczelni, które mogły – tak, jak gminy – pozyskać środki na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie. Nowością był moduł 4 skierowany do podmiotów niegminnych, w ramach którego można było ubiegać się o dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki i ich utrzymanie.

Więcej o wynikach programu „MALUCH plus”: muw.pl, mpips.gov.pl
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj