CYBERSEC – III Europejskie Forum Bezpieczeństwa
2017-10-09
Dziś rozpoczęła się dwudniowa konferencja poświęcona debacie eksperckiej na temat wyzwań, przed którymi stanęły państwa europejskie, a które powstają w wyniku rozwoju technologii cyfrowej. W konferencji CYBERSEC zorganizowanej w Centrum Kongresowym ICE Kraków udział wzięli: premier Beata Szydło, minister cyfryzacji Anna Streżyńska oraz unijny komisarz ds. bezpieczeństwa Julian King i zastępca sekretarza generalnego NATO ds. nowych wyzwań bezpieczeństwa ambasador Sorin Ducaru. W spotkaniu uczestniczył także wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

- Jestem tu z Państwem, bo uważam, że sprawy cyberbezpieczeństwa dla współczesnego świata są wyzwaniem. Każdego dnia wraz z rozwojem technologii pojawiają się nowe zagrożenia i możliwości, którym musimy sprostać. Polski rząd kładzie szczególny nacisk na to, aby Polacy czuli się i byli w swoim kraju bezpieczni - mówiła szefowa polskiego rządu.

Jak przekonywała premier Beata Szydło, w tym celu rząd podjął szereg inicjatyw w zakresie obronności, bezpieczeństwa wewnętrznego, ale również poprzez programy gospodarcze i społeczne przyczynił się do zapewnienia Polakom stabilizacji:

- Cyberbezpieczeństwo jest tą dziedziną, która wymaga koordynacji, kooperacji i synergii wielu podmiotów. Dlatego ważna jest w tym zakresie współpraca ekspertów, ośrodków naukowych, wyspecjalizowanych instytucji, przedsiębiorców oraz instytucji państwa. Niezwykle istotna jest również kooperacja na poziomie międzynarodowym.

Jak zaznaczyła premier, nowoczesne, sprawne państwo tworzone przez obecny rząd powstaje po to, by sprostać wyzwaniom współczesnego świata i by wyprzedzać pojawiające się zagrożenia.
CYBERSEC  III Europejskie Forum BezpieczeństwaCYBERSEC  III Europejskie Forum BezpieczeństwaCYBERSEC  III Europejskie Forum Bezpieczeństwa
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj