Inauguracje roku akademickiego 2017/2018
2017-10-03
Październik to czas uroczystych inauguracji roku akademickiego. Na małopolskich uczelniach wyższych zabrzmiało „Gaude Mater Polonia”, a sale wykładowe wypełniły się studentami. Wicewojewoda małopolski Józef Gawron wziął udział w inauguracjach na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.

Wicewojewoda w swoich wystąpieniach podkreślał szczególne znacznie polskich uczelni oraz realizowanej przez nie misji kształcenia młodych pokoleń. Józef Gawron mówił o potrzebie wprowadzenia nowych rozwiązań ustawowych zawartych w reformach proponowanych przez polski rząd.

- Kształcenie młodych, wysoko wykwalifikowanych kadr jest zadaniem uniwersytetów, ale naszym wspólnym celem jest stwarzanie warunków, które pozwolą im żyć i pracować tutaj na miejscu w Polsce – mówił wicewojewoda.

Józef Gawron życzył kadrze profesorskiej wszelkiej pomyślności oraz podziękował za zaangażowanie w pracy nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym. Studentom życzył zaś jak najlepszego wykorzystania czasu studiów.

W inauguracji na Politechnice Krakowskiej wziął również udział minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który zaprezentował etapy pracy nad nową ustawą o szkolnictwie wyższym, oraz wraz z rektorem dokonał immatrykulacji studentów pierwszego roku.

W inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Ekonomicznym uczestniczył natomiast sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, który wręczył najbardziej zasłużonym pracownikom naukowym Uniwersytetu odznaczenia państwowe oraz odczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do profesorów oraz całej wspólnoty uniwersyteckiej.
Październik to czas inauguracji roku akademickiego na uczelniach wyższychPaździernik to czas inauguracji roku akademickiego na uczelniach wyższychPaździernik to czas inauguracji roku akademickiego na uczelniach wyższychPaździernik to czas inauguracji roku akademickiego na uczelniach wyższychPaździernik to czas inauguracji roku akademickiego na uczelniach wyższychPaździernik to czas inauguracji roku akademickiego na uczelniach wyższychPaździernik to czas inauguracji roku akademickiego na uczelniach wyższychPaździernik to czas inauguracji roku akademickiego na uczelniach wyższychPaździernik to czas inauguracji roku akademickiego na uczelniach wyższych
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj