W duchu filozofii Brata Alberta
2017-09-25
Święty Brat Albert nazywany jest „apostołem ubogich”. Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 22 czerwca 2016 r. ustanowiony został patronem roku 2017. Dziś w Kopalni Soli w Wieliczce odbyło się spotkanie wszystkich instytucji, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń z Małopolski, które działają na rzecz drugiego człowieka w duchu filozofii Adama Chmielowskiego.

Spotkanie zostało zorganizowane przez dyrektora Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Martę Mordarską, przy współudziale Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski, prezes Rady Ministrów Beata Szydło, a także wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik odczytał i przekazał na ręce dyrektora PFRON-u list premier Beaty Szydło, w którym szefowa rządu zaakcentowała znaczenie służby na rzecz potrzebujących oraz podziękowała wszystkim organizacjom przyczyniającym się do krzewienia filozofii świętego Brata Alberta.

Podczas uroczystości miał również miejsce finał XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” pt. „Moja Ojczyzna”. Wojewódzka Komisja Konkursowa pod przewodnictwem poseł Urszuli Ruseckiej oceniła 232 nadesłane prace. Obejmowały one kategorie: malarstwo i witraż, grafika i rysunek, tkanina i aplikacja oraz rzeźba kameralna i płaskorzeźba. Spośród nich Komisja wyłoniła prace, które zostały nagrodzone w etapie wojewódzkim i zakwalifikowały się do etapu ogólnopolskiego. Nagrody wręczyli laureatom wojewoda małopolski Piotr Ćwik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed oraz parlamentarzyści.

W trakcie gali odbyło się również wystąpienie ks. Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego „Śladami Brata Alberta”, które przybliżyło zaproszonym gościom osobę „apostoła ubogich”.

Wydarzenie w Wieliczce wieńczyło małopolskie obchody jubileuszu setnej rocznicy śmierci świętego Brata Alberta.
20170925 Spotkanie w Wieliczce (3)20170925 Spotkanie w Wieliczce (1)20170925 Spotkanie w Wieliczce (2)20170925 Spotkanie w Wieliczce (4)20170925 Spotkanie w Wieliczce (5)
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj