Opady w Małopolsce - noc czujności
2017-09-21
- Spotykamy się, aby omówić bieżącą sytuację pogodową. Informacje, które otrzymujemy, pokazują, że opady będą słabnąć. Należy się spodziewać lokalnych podtopień. Powinniśmy zachować czujność i uważnie przyglądać się rozwojowi sytuacji. Ważne, abyśmy byli przygotowani na wszelkie ewentualności. Jesteśmy tu po to, aby wymieniać się informacjami oraz wspólnie omawiać bieżącą sytuację. Dzięki Państwa obecności możemy dokładniej przyjrzeć się bieżącej sytuacji i zwrócić uwagę na wszystkie jej aspekty. Ta noc jest nocą czujności – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik po spotkaniu członków Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się dziś o godz. 20.00 w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb i instytucji odpowiedzialnych za analizę bieżącej sytuacji pogodowej oraz działania podejmowane w związku z intensywnymi opadami deszczu. Wzięli w nim udział – oprócz wojewody małopolskiego Piotra Ćwika i dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzeja Paska – przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

Oprócz wymiany i weryfikacji omówiono także przygotowanie służb, aktualną sytuację meteorologiczną, hydrologiczną, prognozy rozwoju sytuacji, stan obwałowań, urządzeń wodnych oraz wyposażenie i pracę Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego, a także pracę zbiorników wodnych oraz stan urządzeń hydrologicznych.

- Dziękuję za to, że trzymają Państwo rękę na pulsie. Sytuacja będzie się stabilizować, ale Małopolanie mogą oczywiście czuć niepokój. Widzimy wszyscy, że ciągle pada, a poziom wód rośnie. Jesteśmy wszyscy przygotowani, aby na bieżąco reagować na zmieniającą się sytuację i podejmować stosowne działania. Dziękuję za sprawne i szybkie interwencje strażaków oraz sprawdzenie stanu materiałów i urządzeń, które są w takiej sytuacji istotne i potrzebne. Przede wszystkim dziękuję zaś za czujność i dobrą współpracę oraz sprawną wymianę informacji i monitorowanie sytuacji – podsumował wojewoda Piotr Ćwik.

Przedstawiamy aktualne informacje na temat pogody w Małopolsce – stan na godz. 20.00.

1. Wielkość opadów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB w Krakowie wydał ostrzeżenie meteorologiczne o intensywnych opadach deszczu (stopień III, ważność: od godz. 13.30 21 września do godz. 8.00 22 września 2017 r.).

Dziś IMGW wydało także ostrzeżenie hydrologiczne III stopnia o wezbraniach z przekroczeniem stanów alarmowych z prawdopodobieństwem 90% dla zlewni: Skawy, Raby, Dunajca i Ropy (ważność ostrzeżenia: od godz. 12:00 21 września 2017 r. do godz. 20.00 22 września 2017 r.).

IMiGW przekazało także informację o wezbraniu z przekroczeniem stanów ostrzegawczych na Wiśle (stopień II, ważność: od godz. 21.00 21 września 2017 r. do godz. 21.00 22 września 2017 r.).

IMGW w Krakowie prognozuje w ciągu dzisiejszego dnia opady ciągłe w wysokości do 50 mm, w nocy do 25 mm. Jutro, tj. 22 września, opady powinny zanikać. W nocy z 22/23 września prognozuje się dalsze wystąpienie opadów deszczu, ale już nie tak intensywnych; wysokość opadów może osiągać 25 mm. 23 września prognozuje się opady do 20 mm. W związku z opadami deszczu mogą wystąpić lokalne podtopienia.

2. Aktualne alarmy i pogotowia przeciwpowodziowe

Pogotowie przeciwpowodziowe zostało ogłoszone przez właściwe organy samorządowe w:

- m. Oświęcim – 20.09.2017 r. o godz. 10.00 (pogotowie ogłoszone zostało ze względu na stałe podnoszenie się poziomu wód w rzece Soła i Wisła oraz przekroczenie stanów ostrzegawczych)<

- Powiat Nowy Targ – 21.09.2017 r. o godz. 14.00 (ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe w związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/alarmowych na terenie powiatu)

- Gm. Bobowa pow. Gorlice – 21.09.2017 r. od godz. 15.00 pogotowie przeciwpowodziowe

- Gm. Iwkowa pow. brzeski – 21.09.2017 r. o godz. 17.00 pogotowie przeciwpowodziowe

- Gm. Ciężkowice pow. Tarnów – 21.09.2017 r. o godz. 15.30 pogotowie przeciwpowodziowe.

- Pow. Limanowa – 21.09.2017 r. o godz. 14.00 pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu

- Gm. Szerzyny pow. Tarnów – 21.09.2017 r. o godz. 19.00 pogotowia przeciwpowodziowego

- Gm. Liszki pow. Kraków – 21.09.2017 r. o godz. 19.00 pogotowie przeciwpowodziowe

- Pow. Oświęcim – 21.09.2017 r. o godz. 20.00 pogotowie przeciwpowodziowe na terenie powiatu

Alarm przeciwpowodziowy został ogłoszony przez właściwe organy samorządowe w:

- Miasto Nowy Sącz –21.09.2017 r. o godz. 16.00 (ogłoszono alarm przeciwpowodziowy w związku z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w ciekach wodnych na terenie Miasta)

-UMiG Skawina – 21.09.2017 r. o godz. 19.45 alarm przeciwpowodziowy.

Stany alarmowe przekroczone są na 5 stacjach, ostrzegawcze na 25.

Co istotne, we wszystkich zbiornikach wodnych województwa małopolskiego zachowana jest wymagana rezerwa powodziowa.

3. Podjęte działania

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego przesłało stosowny komunikat ostrzegający do Miejskich i Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego, wojewódzkich służb i straży. O sytuacji na bieżąco informują komunikaty Regionalnego Systemu Ostrzegania.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej informuje, że w ciągu ostatnich 12 godzin nie odnotowano żadnych poważnych wydarzeń, interweniowano 111 razy (70 podtopień, 13 udrażnianie, 12 powalone drzewa, 6 umacnianie wałów, 5 zalane posesje, 5 zalanych dróg).

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Pożarna oraz inne zaangażowane służby na bieżąco monitorują sytuację i podejmują właściwe działania.
Posiedzenie WZZK_deszcz
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj