Optymistyczne prognozy hydrologiczne
2017-08-21
Pomimo obfitych opadów w ostatnich dniach nie ma zagrożenia związanego z podwyższonym poziomem wód w Małopolsce-tak wynika z komunikatu przesłanego przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie. Jeszcze dziś spodziewane są spadki poziomu dopływów Wisły.

W dniu 20 sierpnia o godz. 08.00 poziom wody układał się:
• w dolnej części strefy stanów wysokich: lokalnie na dopływach Soły, lokalnie na tatrzańskich dopływach Dunajca;
• w górnej części strefy stanów średnich: na Skawie powyżej zbiornika Świnna Poręba, Rabie powyżej zbiornika Dobczyce, na ogół na Białej Tarnowskiej, Ropie;
• w dolnej części strefy stanów średnich: na Sole powyżej kaskady zbiorników, Skawince, Rudawie, Uszwicy, Łososinie, Popradzie;
• na granicy strefy stanów średnich i niskich: na Brynicy i Dunajcu; • w strefie stanów niskich: na Małej Wiśle, Przemszy, Wiśle po Dęblin, Sole poniżej kaskady zbiorników, Skawie poniżej zbiornika Świnna Poręba, Szreniawie, Rabie poniżej zbiornika Dobczyce i Stradomce.

21 sierpnia w godzinach wieczornych i nocnych sytuacja hydrologiczna, po ustąpieniu opadów, zacznie się stabilizować. Wzrosty będą notowane jeszcze w ujściowych odcinkach rzek. W górnych i środkowych częściach zlewni dopływów Wisły jak i na mniejszy bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa notowane będą już spadki poziomu wody.
Optymistyczne prognozy hydrologiczne
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj