Równy dostęp – wciąż wiele do zrobienia
2017-07-27
W krajach europejskich jest wciąż jeszcze wiele do zrobienia w zakresie równego traktowania w dostępie do pracy – podkreśliła Laura Bulmane zajmująca się zagadnieniami równouprawnienia na Łotwie, jedna z uczestniczek spotkania, które odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Wzięli w nim również udział dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Jacek Kowalczyk oraz pełnomocnik wojewody do spraw równego traktowania Ewa Podłęcka.

Spotkanie – zorganizowane przez Samarytańską Federację Organizacji Pozarządowych – zgromadziło wolontariuszy z Litwy, Łotwy, Niemiec, Słowacji, Bośni i Hercegowiny oraz Polski. Uczestnicy byli zainteresowani takimi zagadnieniami jak to, czy w Polsce w takim samym stopniu dla kobiet i mężczyzn są dostępne urlopy opiekuńcze, czy są specjalne miejsca do parkowania dla osób z dziećmi i czy między kobietami i mężczyznami istnieją różnice w zarobkach na takich samych stanowiskach. W czasie spotkania podkreślano znaczny postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach w zakresie poprawy dostępności osób niepełnosprawnych do studiów i pracy.

Uczestnicy spotkania pochodzący z różnych krajów byli zainteresowani zakresem kompetencji pełnomocnika wojewody do spraw równego traktowania. Do jego zadań należy:

• realizowanie polityki rządu na terenie województwa małopolskiego w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, światopogląd, wiek, niepełnosprawność oraz orientację seksualną;

• podejmowanie działań zmierzających do eliminacji lub ograniczenia skutków powstałych w wyniku naruszenia zasady równego traktowania;

• monitorowanie sytuacji w zakresie przestrzegania zasady równego traktowania;

• opracowywanie informacji dotyczących przestrzegania zasady równego traktowania na terenie województwa oraz w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie;

• podejmowanie działań promujących zasadę równego traktowania w województwie małopolskim oraz w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie;

• współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji;

• współpracę z pełnomocnikiem rządu do spraw równego traktowania w realizacji i ewaluacji działań wynikających z Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2017-2021.

20170727 Spotkanie miedzynarodowe s122 (1)20170727 Spotkanie miedzynarodowe s122 (2)20170727 Spotkanie miedzynarodowe s122 (3)20170727 Spotkanie miedzynarodowe s122 (4)20170727 Spotkanie miedzynarodowe s122 (6)20170727 Spotkanie miedzynarodowe s122 (5)
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj