7 milionów złotych z budżetu Wojewody Małopolskiego dla uzdrowisk
2017-07-25
Decyzją Wojewody Małopolskiego dotacje w wysokości blisko 7 milionów złotych otrzyma w tym roku osiem gmin uzdrowiskowych Małopolski.

Krynica-Zdrój dostanie dotację w wysokości 3 692 944,88 zł m.in. na: przebudowę drogi gminnej, parkingu przy ul. św. Włodzimierza oraz placu rekreacyjno-wypoczynkowego przy ul. Granicznej, jak również na zimowe i letnie utrzymanie dróg oraz utrzymanie infrastruktury technicznej na cele uzdrowiskowe.

Z kolei w Szczawnicy kwota 1 047 797 zł z dotacji od Wojewody Małopolskiego zostanie wydatkowana na utrzymanie zieleni, oświetlenia oraz na bieżące remonty nawierzchni dróg i chodników.

Dotacja dla Muszyny w wysokości 927 649,63 zł zostanie zaś przeznaczona m.in. na utrzymanie zieleni oraz zapewnienie oświetlenia ulicznego. 23 409,80 zł m.in. na zagospodarowanie zieleni otrzyma też Kraków, a Uście Gorlickie m.in. na utrzymanie pijalni, pielęgnację zieleni oraz zimowe utrzymanie dróg dostanie 303 574 zł.

Dotację od Wojewody Małopolskiego otrzymały też gminy: Piwniczna-Zdrój (246 418 zł), Rabka-Zdrój (682 427,50 zł) oraz Sękowa (20 252 zł).

- W tym roku 8 małopolskich gmin uzdrowiskowych otrzyma prawie 7 milionów z budżetu państwa. Środki zostaną im przekazane w sierpniu. Są to dotacje przyznawane od 2006 roku i przeznaczone na sfinansowanie zadań własnych gmin związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowisk. Wysokość tych dotacji jest ustalana proporcjonalnie do wpływów z tytułu pobieranych opłat uzdrowiskowych. Środki każda gmina może wykorzystać w sposób dowolny. Wśród inicjatyw, które gminy przewidziały do realizacji za przekazane w tym roku środki, są m.in. pielęgnacja oraz utrzymanie zieleni czy zagospodarowanie terenu małą architekturą. Szczególnie istotnym celem, jaki mogą wskazać gminy, jest oczywiście realizacja zadań związanych z poprawą jakości powietrza i dbałością o rozwój uzdrowisk – podsumowuje wojewoda Piotr Ćwik.
UMOWA
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj