Sprostowanie artykułu „ZIKiT szuka firmy, która usunie samochody z centrum miasta”
2017-07-21
Sprostowanie dotyczące informacji zamieszczonych w artykule pana Dawida Serafina pt. „ZIKiT szuka firmy, która usunie samochody z centrum miasta” w dniu 19 lipca 2017 r. na portalu ONET.

W artykule dotyczącym zmiany oznaczenia oraz likwidacji części miejsc parkingowych w Krakowie po zdaniu „Po przygotowaniu analizy ZIKiT zlecił opracowanie szczegółowego dokumentu zmiany organizacji ruchu w centrum miasta.” pojawia się zdanie: „Konsultowano również poszczególne przypadki z urzędnikami wojewody".

Zdanie to zawiera przekaz, że Wojewoda zaakceptował proponowane rozwiązania. Tymczasem przeciwnie, w ocenie MUW, wprowadzenie stref o ograniczonym dostępie tj. na przykład strefy tylko dla mieszkańców, budzi wątpliwości. Ostateczna ocena zależy od treści konkretnego projektu i podstawy prawnej. W czasie spotkania z Prezydentem Trzmielem i ZIKIT-em poruszono ten temat, a Pan Prezydent Trzmiel zobowiązał swoich podwładnych do przekazania MUW odpowiednich informacji, co dotąd nie nastąpiło.
SPROSTOWANIE
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj