Nie tylko o drogach. Wojewoda Piotr Ćwik w „Tematach dnia”
2017-07-18
Sprawa budowy łącznicy prowadzącej z Nowej Huty do autostrady A4 oraz przekazanie od 1 stycznia 2018 r. Wojewodzie spraw z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, które do tej pory, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, pozostawały w gestii Marszałka Województwa a realizowane były przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej to główne zagadnienia poruszane podczas telewizyjnych Tematów dnia, których gościem był 18 lipca wojewoda Piotr Ćwik.

W trakcie audycji potwierdził, że od 2018 zadania  z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych będą realizowane przez rządową administrację wojewódzką, a nie jak dotychczas przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Wojewoda Ćwik przedstawił również stan rozmów z Arcelor Mittal w sprawie zamiany gruntów w związku z budową drogi S7 łączącej Nowa Hutę z autostrada A4.
„W sprawie zamiany terenów chodzi o zachowanie interesów Skarbu Państwa i zbadanie ekwiwalentności zamienianych gruntów, w tym ocenę kosztów rekultywacji zamienianych terenów”- uzasadniał wojewoda.
W czasie audycji wojewoda potwierdził informacje dotycząca zapewnienia kwoty 9,2 mld złotych do 2020 roku na modernizację wyposażenia policji.

Materiał w TVP 3 Kraków "Tematy dnia": http://krakow.tvp.pl/33263614/18072017


20170719 tvpkrakow tematy dnia
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj