#BeActive 2017
2017-07-12
Europejski Tydzień Sportu jest przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, którego celem jest promocja sportu i aktywności fizycznej w całej Europie. Jego trzecia edycja odbędzie się w dniach 23-30 września 2017 roku. Narodowym Koordynatorem ETS w Polsce jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Inicjatywa #BeActive została powołana z myślą o wszystkich – bez względu na wiek czy poziom sprawności fizycznej. Ma zachęcać Europejczyków do regularnej aktywności fizycznej i stworzyć możliwość powszechnego uprawiania sportu każdego dnia. Realizacja licznych inicjatyw i działań będzie przebiegać na różnych szczeblach (unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym) z udziałem różnych podmiotów.

Jeśli chcą Państwo promować ideę #BeActive w swojej gminie, powiecie, województwie – zachęcamy do zorganizowania wydarzeń sportowych w dniach 23-30 września 2017 roku i rejestracji ich na stronie www.etspolska.pl. Rejestracja zostanie otwarta 17 lipca br. o godzinie 12.00.

Więcej informacji: https://etspolska.pl/
1beactive
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj