Za życiem
2017-07-11
Z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Caritas Polska w Krakowie odbyła się dziś jedna z szesnastu regionalnych konferencji w ramach projektu „Konsultacje plus”. Na konferencje te składają się pogłębione konsultacje społeczne zmian w ustawach wdrażających Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

W wydarzeniu wzięli udział sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, wojewoda małopolski Piotr Ćwik, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w MRPiPS Mirosław Przewoźnik oraz p.o. prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dorota Habich.

Program „Za życiem” został przyjęty przez rząd w 2016 roku. Wprowadzenie nowych form wsparcia wymaga znowelizowania kilku ustaw. Projektowane zmiany są omawiane podczas regionalnych konferencji.

- Chcemy wiedzieć, jak te rozwiązania widzą sami zainteresowani – ci, którzy z programu będą korzystać. „Za życiem” to kompleksowa oferta wsparcia dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. W jej ramach będą dostępne nowe rozwiązania, nowe formy wsparcia. Chcemy, aby skorzystało z nich jak najwięcej osób. Szczegółowe działania przewidują m.in. wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez rozwój mieszkalnictwa chronionego, aktywizację zawodową opiekunów osób niepełnosprawnych, a także np. zwiększenie liczby asystentów rodziny. Resort rodziny przygotował zmiany przepisów, które umożliwią wprowadzenie tych rozwiązań. Konsultacje ze środowiskiem osób niepełnosprawnych – takie jak te w Krakowie – pozwalają nam na omówienie działań, które chcemy uruchomić – powiedział minister Krzysztof Michałkiewicz.

Z kolei minister Józefa Szczurek-Żelazko zwraca uwagę na to, że celem programu jest m.in. zapewnienie wszechstronnej opieki nad kobietą i dzieckiem w czasie ciąży i po porodzie, a także pomoc w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz specjalistyczne poradnictwo.

- Program „Za życiem” to kolejna forma wsparcia dla polskich rodzin, kolejny parasol ochronny, który nad nimi otwieramy. Bo mówiąc „za życiem”, mówimy: „za człowiekiem”, „za rodziną”. Dołożymy wszelkich starań, aby rodziny wychowujące dzieci niepełnosprawne bądź oczekujące na narodziny dziecka z niepełnosprawnością otrzymały należne wsparcie – podsumowuje wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w 2017 roku zaplanowano 511 mln złotych, zaś w latach 2017-2012 na program zostanie przeznaczonych łącznie 3,1 mld złotych.

Więcej szczegółów na temat projektu

Informator "Za życiem"

Materiał w "Kronice" - TVP3 Kraków

"Tematy dnia" z udziałem ministra Krzysztofa Michałkiewicza

Rozmowa z ministrem Krzysztofem Michałkiewiczem i wojewodą Piotrem Ćwikiem w Radiu Kraków

20170711 ZaŻyciem (1)20170711 ZaŻyciem (2)20170711 ZaŻyciem (3)20170711 ZaŻyciem (4)20170711 ZaŻyciem (5)20170711 ZaŻyciem (6)20170711 ZaŻyciem (7)20170711 ZaŻyciem (8)
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj