Delegacja OBWE w Krakowie
2017-07-04
W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR). Celem wizyty było przeprowadzenie w Polsce oceny funkcjonowania Krajowego Mechanizmu Referencyjnego dla ofiar handlu ludźmi. Spotkanie otworzył wicewojewoda małopolski Józef Gawron.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele OBWE, Sądów Okręgowych w Krakowie, Nowym Sączu oraz Tarnowie, Sądu Apelacyjnego w Krakowie oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi: Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, Straży Miejskiej Miasta Krakowa, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krakowie, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć w Krakowie oraz Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Podczas spotkania przedstawiliśmy polskie dobre praktyki, które zostaną wykorzystane przy aktualizacji publikacji OBWE na temat Krajowego Mechanizmu Referencyjnego.

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) jest jedną z głównych organizacji praw człowieka na świecie. ODIHR prowadzi aktywną działalność w Europie, na Kaukazie, w Azji Centralnej i Ameryce Północnej. Siedziba ODIHR mieści się w Warszawie. Biuro działa na rzecz wspierania idei demokratycznych wyborów, poszanowania praw człowieka, praworządności, tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji.

ODIHR jest instytucją praw człowieka należącą do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). OBWE, do której należy 57 państw członkowskich, jest największą na świecie organizacją bezpieczeństwa. Zadaniem ODIHR jest pomoc rządom państw członkowskich OBWE w wypełnianiu ich zobowiązań z zakresu praw człowieka i demokracji.

Dzisiejsze spotkanie zostało zorganizowane na prośbę Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

urzad_zewn (4)
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj